Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 Ýskeçe'de Hatim Merasimleri Sona Yaklaþýyor  02.06.2010-12:10
Ýskeçe Müftülüðü'ne baðlý faaliyet gösteren Kur'an Kurslarý'nýn hatim merasimleri bu hafta Koyunköy Kur'an Kursu Hatmi ile devam edildi...

Haftasonu Koyunköy Kur'an Kursu Hatmine katýlan Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Müftüsü Ahmet METE yaptýðý anlam yüklü konuþmalarýnda þunlarý dile getirdi:

"Bugün böyle önemli bir günde birlikte bulunmamýzýn çok büyük bir anlamý vardýr. Yapýlan hatimler sayesinde millet olarak önemli þeyleri idrak etmeliyiz.

Sizlere önemli hususulardan bahsetmek istiyorum. Toplum olarak bizleri ayakta tutan üç temel nokta var. Bunlarýn ilki dinimizdir. Din, insaný manevi yönüyle ayakta tutar. Ve insana her türlü huzuru temin eder.

Ýkinci nokta ise, dilimizdir. Dilimiz bizlerin varlýðýmýzý ifade etmenin en temel faktördür. Bugün Kur'an Kurslarýmýz da bunu saðlamaktadýr. Ve tabii ki, üçüncü temel nokta da kültürümüzdür. Örf, anane ve adetlerimizin muhafazasý bizlere farklý bir dinamizm katmaktadýr. Dolayýsýyla bütün bu özellikleri göz önüne bulundurarak kendimize çeki düzen vermeliyiz. Dilimiz Türkçeyi her daima konuþmalýyýz. Türkçe gibi bir dilimiz varken kýymetini bilmeliyiz. Eðitim bu noktada çok önemlidir. O yüzden çocuklarýnýzý azýnlýk okullarýna göndermelisiniz. Azýnlýk okullarýmýza gönderirseniz çocuklarýmýz hem Türkçe hemde Yunancayý çok iyi öðreneceklerdir." dedi.

Pazar günü Koyunköy Kur'an Kursunda, Kur'an Kursu Öðreticileri Ýlahiyatçý Safiye Karasalih, Ýlahiyatçý Cemali Ýhtiyar ve Kadriye Çolak'ýn yetiþtirdiði 39 öðrenci için hatim merasimi tertip edildi.Bu duyuru 6059 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017