Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE MÜFTÜLÜÐÜ'NDEN ÝSTANBUL GEZÝSÝ  24.06.2010-10:14
19 - 22 Haziran tarihleri arasýnda, Ýskeçe Müftülüðü ile Boðaziçi Mezunlular Derneði (BURA)'nýn ortaklaþa düzenlediði kültürel amaçlý gezi yapýldý. Geziye 21 öðrenci katýldý.

Ýskeçe'nin farklý köylerinden geziye iþtirak eden öðrenciler, Ýstanbul'da kaldýklarý süre içerisinde kendilerini karþýlayan ailelerde misafir edildi. Misafir edilen her ailenin çocuklarýyla tanýþan ve kaynaþma fýrsatý bulan Batý Trakyalý çocuklarýn bir hayli memnun kaldýklarý gözlendi.

Ýstanbul gezisi ilk olarak boðaz turu ile baþladý. Ardýndan bir çok tarihi eseri gezme fýrsatý bulan öðrenciler, üç gün boyunca muhtelif sosyal etkinliklere de iþtirak etti.

21 Haziran akþamý son bulan gezi, 22 Haziran Salý günü Batý Trakya'ya dönüþ yapýldý.


Bu duyuru 3850 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017