Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 Ýskeçe'de Hatim Merasimleri Sona Erdi  01.07.2010-07:43
Ýskeçe Müftülüðü'ne baðlý faaliyet gösteren Kur'an Kurslarý'nýn hatim merasimleri Ýskeçe Çýnar Camii Kur'an Kursu hatmi ile son buldu.

Haftasonu Ýskeçe Çýnar Camii Kur'an Kursu hatmine katýlan Ýskeçe Müftü Yarsdýmcýsý Ahmet Hraloðlu yaptýðý konuþmalarýnda þunlarý dile getirdi:

"Bugün bulunduðumuz bu güzide mekanda tertip edilen böyle önemli bir hatim merasimi kaynaþma ve dayanýþma yönüyle önemi azýmsanmayacak kadar büyüktür. Zira Çýnar Camii Kur'an Kursu bugün gerçekten önemli bir etkinliði düzenlemiþtir. Bu etkinliði düzenleyen velileri ve gönüllü olarak katkýsý olan herkesi kutluyor baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz.

Kýymetli dostlar, zaman birlik ve beraberlik zamaný. Bugün bütün kurum ve kuruluþlarla birlikte sergilediðimiz bütünlük tablosu toplum olarak bizlere ciddi bir katký saðlayacaktýr.

Minik yavrularýmýzý yetiþtiren hocalarýmýzý tebrik ediyorum. Çocuklarýmýzýn da öðrendikleri önemli bilgileri bundan sonraki hayat mücadelelerinde kullanmalýrýný temenni ediyorum." dedi.


Pazar günü Ýskeçe Çýnar Camii Kur'an Kursunda, Kur'an Kursu Öðreticileri Ýlahiyatçý Abdullah Çolak, Yýldýz Uzun ve Cemali Burbun'nun yetiþtirdiði 27 öðrenci için hatim merasimi tertip edildi.Bu duyuru 4284 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017