Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 Basýn Bülteni  11.08.2010-13:45
11 Aðustos Çarþamba günü Gümülcine Müftüsü Sayýn Ýbrahim Þerif Ýskeçe Müftüsü Sayýn Ahmet Mete'yi makamýnda ziyaret etti.

Ýki saate yakýn baþbaþa görüþen Müftülerimiz, Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý'nýn sorunlarýný dile getirdiler ve son zamanlarda geliþen olaylarý deðerlendirdiler. Ayrýca mübarek Ramazan Ayýna kavuþmamýz nedeniyle Müftülükler olarak cemaatimize nasýl daha iyi hizmet sunulabileceði konusunda görüþ alýþveriþinde bulundular.
Bu duyuru 3157 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017