Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 K I N A M A  17.08.2010-07:55
13 Aðustos 2010 Cuma akþamý kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler tarafýndan Gümülcine'nin Poþpoþ ve Kalkanca Mahallleri mezarlýðýna bir saldýrý düzenlenmiþtir. Düzenlenen saldýrýda mezarlýkta 20 kadar mezar taþý kýrýlarak yerinden sökülmüþ duvarda da "Konsolosluk Defol" ve "Altýn Þafak Örgütü" yazýlar yazýlmýþtýr.

Bu çirkin saldýrýyý yapanlar, bölgede yaþayan Müslüman Türkler ile Hristiyan Yunanlýlarýn huzurunu kaçýrmak isteyen ve barýþý istemeyen karanlýk ruhlu kiþilerdir. Ýskeçe Müftülüðü olarak, en kutsal ay olan Ramazan-ý Þerif'te düzenlen bu çirkin saldýrýyý nefret ve þiddetle kýnýyor, ölülerimizi dahi rahat býrakmayan o kirli elleri lanetliyoruz.


Ýskeçe Müftüsü

Ahmet METE

Bu duyuru 3338 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017