Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ADAYLARIN ZÝYARETLERÝ DEVAM EDÝYOR  21.10.2010-07:39
7 Kasým'da yapýlacak olan yerel seçimlerde Mustafaçova Belediyesinden Belediye Baþkaný adayý olan Cemil KABZA, belediye meclis üyeleri adaylarý ile birlikte 20 Ekim 2010 Çarþamba günü Danýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Müftüsü Sayýn Ahmet Mete'yi makamýnda ziyaret ettiler.

Halk Hareketi Listesi Baþkaný Sayýn Cemil KABZA; "Biz bu saðlam kadroyle bölgede yaþayan Müslüman Türklere hizmet etmek için yola çýktýk. Kimse ile uðraþmýyoruz. Sizin tavsiyenizi ve dualarýnýzý almaya geldik."

Yapýlan tüm ziyaretlerde adaylar Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Müftüsü Sayýn Ahmet Mete'den dua ve desteklerini talep ettiler o da onlara þunlarý dile getirmiþtir:
Batý Trakya Müslüman Türkleri olarak haklý davalarýmýzý kazanmamýz için her zaman birlik ve beraberlik içersinde çalýþmamýz gerekir. Özellikle önümüzdeki propaganda döneminde ona göre deðerlendirip adaylarýn birbirlerini kýrmadan, birlik beraberliðe zarar vermeden tatlý bir rekabet ve hizmet yarýþý çerçevesinde geçirmelerini tavasiye ederek, herkese baþarýlar diledi.

Bu duyuru 3550 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017