Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 MÜFTÜLERÝMÝZ ÝMAM-HATÝP'LÝLER KURULTAYINDA  08.12.2010-21:03
5 Aralýk 2010 Pazar günü Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Müftümüz Sayýn Ahmet Mete ile Gümülcine Müftüsü Ýbrahim Þerif, Beyoðlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde düzenlenlenen 6. Ýmam Hatipliler Kurultayý'na katýldýlar. Müftülerimiz kurultaya katýlan Baþbakan Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'la da görüþme fýrsatý buldular. Müftülerimiz kendileri de Ýmam-Hatipli olarak burada eski arkadaþlarý ile de görüþmeler yaptýlar.

Ayný gün, Ýskeçe Müftüsü Ahmet açýk kalp ameliyatý olan eski Batý Trakya Türkleri Dayanýþma Derneði Baþkaný Sayýn Ferruh Özkan'ý evinde ziyaret etti.

6 Aralýk 2010 Pazartesi günü Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete Batý Trakyalý olan Ýstanbul Milletvekili Sayýn Mehmet Müezzinoðlu'nu ziyaret etti. Müftü Efendi, Batý Trkaya'daki son dönemde meydana gelen geliþmeleri Sayýn Müezzinoðlu'da aktardý. Birlikte gelecek için nelerin yapýlabileceði hususnda bilgi alýþveriþinde bulundular.

Müftülerimiz 6 Aralýk 2010 Pazartesi günü Zeytinburnunda yaþayan Batý Trakya'lý soydaþlarýmýzla buluþup hasret giderdiler. Ayný zamanda burada bulunan Batý Trakya Türkleri Zeytinburný Þubesi ile diðer dernekleri ziyaret etme fýrsatý buldular.

Bu duyuru 3193 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017