Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 T. C. ZÝRAAT BANKASI ÝSKEÇE ÞUBESÝNÝ ZÝYARET  13.12.2010-09:05
9 Aralýk 2010 Perþembe günü Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Müftüsü Sayýn Ahmet Mete kýsa süre önce Ýskeçe'de faaliyete geçen T. C. Ziraat Bankasý Ýskeçe Þubesi'ni ziyaret etti.

Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete; yaklaþýk iki aydan beri Ýskeçe Ýline farklý bir renk katan Ziraat Bankasýnýn açýlmasýnda dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirdiði konuþmasýnda Ziraat Bankasýnýn cana yakýn Müdürü Sayýn Ömer ÇAY'ý tebrik etti ve görevlerinde baþarýlar diledi. Müdür Bey de ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti belirtti ve teþekkür etti.

Yapýlan görüþmede Müftü Yardýmcýsý Ahmet Hraloðlu da yer aldý. Görüþme sonunda aný defterine düþüncelerini aktarak Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve iskeçe Müftüsü Sayýn Ahmet Mete memnuniyetini ifade ederek Ziraat Bankasýndan ayrýldý.
Bu duyuru 4810 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017