Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 DEB Partisinin Müftülüðü Ziyareti  15.12.2010-18:23
13 Aralýk 2010 Pazartesi günü Dostluk Eþitlik Barýþ Partisi Genel Baþkaný Mustafa Ali Çavuþ ve "Eþitliðe Ýlk Adým" listesi Baþkaný Sibel Mustafaoðlu Danýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete'yi makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette 7 Kasým yerel seçimlerde Müftü Efendi'nin "Eþitliðe Ýlk Adým" Listesine verdiði destekten dolayý teþekkür ettiler. Bundan böyle de var olan sorunlarýn çözümü için kurum ve kuruluþlarýn iþbirliði içinde hareket etmekten geçtiði vurgulandý. Batý Trakya Müslüman Türkleri birlik ve beraberlik içinde olursa, sorunlarýn üstesinden gelinir ve hak ettiðimiz haklarýmýza kavuþuruz.

Müftü Efendi, bu ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi ve teþekkür etti.

Bu duyuru 3530 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017