Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 ÜÇ AYLAR VE REGAİB KANDİLİ  01.07.2008-15:51
İSKEÇE MÜFTÜLÜÐÜ                                                        İskeçe, 30 Haziran 2008
Tel: +30 25410 65612 – Fax: +30 25410 28775
e-mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

----------------------------------------------------------------------------------

      Muhterem Müslüman Türk Kardeþlerim,
      Allah-u Teala’nın rahmet deryalarının coþtuğu, af ve mağfiretinin sağanak sağanak yağdığı, feyiz ve bereketin zirveye çıktığı mübarek üç aylar mevsimine kavuþmanın mutluluğunu yaþıyoruz. Önümüzdeki Cuma günü Recep ayının birinci günü, perþembeyi cumaya bağlayan gece de Regaib kandilini idrak edeceğiz. Metnini okuduğum ayet-i kerime’de Yüce Rabbimiz buyuruyor ki; “Þüphesiz Allah’ın gökleri ve yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü (Muharrem, Zilkade, Zilhicce ve Recep ayları) haram aylardır. İþte bu, Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyiniz.” [Tevbe,36]

      Değerli Kardeþlerim,
      Yüce Rabbimiz böyle mubarek gün ve gecelerde yapılacak ibadetlerimize çok büyük mükafatlar vaat ediyor. Bu mubarek günler ve geceler müminlerin bir takım manevi kazançlar elde etmeleri için büyük fırsatlardır. Bu günleri iyi değerlendirmek gerekir. Geçmiþte yapmıþ olduğumuz bazı hataları ve günahları bırakmak için çok güzel bir fırsat olduğunu bilmeliyiz ve geçmiþimizin bir muhasebesini yaparak, geleceğe azim ve enerji dolu bir þevkle kendimizi hazırlamalıyız.

      İçinde Regaib, Miraç, Beraat ve Kadir geceleriyle nurlanmıþ olan bu gün ve geceleri; namaz, oruç, sadaka ve zekatlarla süsleyelim. Bol bol dua ve istiğfar edelim. Peygamber Efendimiz de üç aylar girdiği zaman þöyle dua ederdi. “Allahım Recep ve Þaban aylarını bize mubarek kıl ve bizi Ramazana kavuþtur.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259 )

      Yüce Rabbimizde Zümer serisinde tevbe ve duaları kabul edeceğini müjdeliyor ve buyuruyor ki; “Ey Muhammed de ki; Ey kendilerine kötülük edip aþırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Doğrusu Allah günahların hepsini bağıþlar. Çünkü O bağıþlayandır, merhamet edendir.” [Zümer,53]

      Regaib gecesine özgü bir ibadet þekli yoktur. Fakat bu gecede bol bol istiğfar etmeli, kaza ve nafile namazları kılmalı, Kur’an-ı Kerim okumalı ve dinlemeli, Peygamber Efendimize salat ve selam getirmeli, kendimiz, ailemiz, milletimiz ve tüm din kardeþlerimiz için dua etmeli, yetimleri ve kimsesiz çocukları gözetmeli, fakir ve yoksulların gönlünü hoþ etmeliyiz. Anne-babalarımızın ve büyüklerimizi unutmamalı hayır ve dualarla onları unutmamalıyız.

      Aziz Soydaþlarım,
      Feyiz ve bereketi bol olan Üç Aylara kavuþurken, Batı Trakya Müslüman Türk Toplumu olarak milli ve dini hasletlerimizi gözden geçirerek varlığımızın devamı için çok dikkatli, uyanık ve duyarlı davranmamız gerekir. Özellikle kanayan yara haline gelen eğitim konusunun düzelmesi için hepimiz üzerimize düþen vazifelerimizi yerine getirmek zorundayız. Çocuklarımızı sadece Yunanca eğitim veren okullara göndermemizin çok sakıncalı olduğunu ve ileride büyük sancılara neden olacağını unutmayalım. Çocuklarımızı azınlık okullarına değil de sadece Yunanca eğitim veren okullara göndermemiz; hem dini, hem millî hasletlerden uzak kalınması demektir. Ayrıca bu yanlıþ hareket, ileride evlâtlarımızın İslâm’dan uzaklaþıp ne olduğu belli olmayan farklı din ve külterlerin etkisinde kalarak asimile edilmiþ þahsiyetsiz kiþiler olarak karþımıza çıkarlarlarsa hiç þaþmayın.

      Biz bugüne kadar nasıl azınlık okullarıyla gelmiþsek bundan böyle de eğer Müslüman Türk olarak kimliğimizi ve dinimizi korumak istersek ancak çocuklarımızı Antlaþmalar çerçevesinde kurulmuþ olan kendi azınlık okullarına göndermemiz gerekir. Dünyayı kazanmak adına çocuklarımız eğitimlerini kolayından tamamalasın diye Yunanca dilini iyi öğrenmek bahanesiyle kendi okullarımızdan vazgeçmek, Batı Trakya Türk davasına ve hatta dinimize ihanettir.

      Yine hassasiyetine binaen ilkokullarımızda Kur’an Kurslarımızı gölgelemek maksadıyla uygulanmak istenen bütüngün (oloimero) eğitimi hususunda dikkat etmemiz gerektiğini tekrar hatırlatmakta fayda vardır. Bu program Kur’an Kurslarımızın kapatılması için oynanan bir oyun olduğunu unutmayalım. Önümüzdeki öğretim yılında antlaþmalara aykırı olarak Batı Trakya Müslüman Türk Toplumuna sadece Yunan dilinde eğitim verecek olan anaokullar meselesi dayatılmak isteniliyor. Bu konuda da her anne baba duyarlı olması gerekmektedir.

      Dğerli Kardeþlerim,
      Bir baþka husus da geçtiğimiz günlerde Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Atina Büyükelçisi Sayın Oğuz Çelikkol’un Batı Trakya’yı ziyaretidir. Bu ziyaret tüm Batı Trakya Müslüman Türk Toplumu’na büyük cesaret ve gururu vesilesi olmuþtur. Ayrıca bu ziyaret bize “Bulgar” veya “Yunan” gibi baþka kimlik yakıþtırmaya çalıþanlara çok güzel bir cevap olmuþtur. Büyükelçimize bu ziyaretinden dolayı þükranlarımızı sunarken en yakın zamanda tekrar aramızda görmek istediğimizi de beyan etmek isteriz.

      Bu duygularla, hepinizin üç aylar ve regaib kandilini tebrik eder, birliğimize ve dirliğimize vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum.

İskeçe Müftüsü
Ahmet METE

Share |
Bu yazı 3970 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017