Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 M E V L İ D K A N D İ L İ  14.02.2011-12:36
Değerli Müslüman Türk Kardeþlerim,
Mevlid Kandili; Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.S.)'in doğum gecesidir. Bu yıl bu kutlu doğumun yıl dönümü olan Mevlid Kandili de, Rabiulevvel ayının 12’si, 14 Þubat Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gecedir. Bu vesileyle O'na ümmet olma þerefinden duyduğumuz mutluluğu bir kere daha yad ediyor, Salatü Selam O'nun ve O'na tabi olanların üzerinde olsun diyoruz.

Peygamberimiz (S.A.S.) Hazretleri dünyaya yetim olarak geldi. Babası Abdullah doğumundan iki ay önce vefat etmiþti. Altı yaþında iken annesi Âmine de vefat edince onu dedesi Abdülmüttalip aldı. Sekiz yaþında iken dedesini de kaybedince amcası Ebû Talib’in yanında kaldı.

Peygamber Efendimiz gençliğinde Kureyþ kabilesi arasında büyük bir þeref ve þanı haiz bulunuyordu. Kendisine “Muhammed-ül Emin” (Güvenilir Muhammed) deniliyordu.Yirmi beþ yaþında iken, yüksek ahlaka sahip Hz. Hatice validemiz ile evlendi. Peygamber Efendimiz, tam kırk yaþına girince peygamberlik þerefine nail oldu.

Aziz Cemaat,
Doğumundan vefatına kadar geçirmiþ olduğu 63 yıllık hayatında, kıyamet gününe kadar insanlığa unutulmaz değerler, miraslar bırakan Rasül-ü Ekrem’den herkesin alacağı çok büyük dersler vardır. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, kadınların pazarlarda eþya gibi satıldığı bir dönemde, “Ey İnsanlar, kadınlar sizin üzerinizde Allah’ın bir emanetidir, onlara iyi bakın”; “Sizin ahlak bakımından en üstününüz, kadınlarına en güzel davrananlarınızdır” , anlayıþlarıyla bugün kadın hakları savunucularının alacağı dersler vardır. Yirminci asırda gece gündüz insan hakları savunuculuğu yapanların alacakları çok büyük dersler vardır. Enes Bin Mâlik þöyle der: “On sene hizmetinde bulundum. İki Cihan Güneþi, bir gün olsun þunu niye böyle yaptın demedi”.

Yine Taif’te kendisine taþ atanlara, diken atanlara, pislik atanlara bırakın karþılık vermeyi ağzından bir beddua bile çıkmadı; sadece rahmet, merhamet çıktı; “Ya Rabbi, bu insanlara hidayet nasip eyle” diyerek dua ediyordu.

Değerli Kardeþlerim,
Böylesine yüce ve üstün ahlâklı bir peygamberin ümmetiyiz. Kur'an-ı Kerim'de: "Allah'ın rasûlünde, sizin için en güzel örnek vardır." (Ahzap, 21.)
"Peygamber size neyi getirmiþ ve size neyi emretmiþse onu alın (yapın); neyi yasaklamıþ ise ondan sakının.” (Haþr, 7.)
"Kim Peygambere itaat ederse, gerçekte Allah'a itaat etmiþtir." (Nisa, 80.) "Þüphesiz sen, büyük bir ahlâka sahipsindir." (Kalem, 4.)
buyurulmaktadır.

Peygamberimiz hayatın her safhasında örnek alınacak model bir þahsiyettir. Çünkü O, hayatı bütünüyle mükemmel bir þekilde yaþamıþtır. Çünkü O, Kur’an-ı Kerim’i tam anlamıyla pratik hayata geçirmiþ olup, hayatı Kur’an ahlâkıydı. Bu nedenle çağımızda insanlığın düþtüğü ruhi bunalımlardan, manevi hastalıklardan, zulüm ve haksızlıklardan, savaþlardan kurtulmak, insanca bir hayata; huzura, sevgiye, kardeþliğe, dünya barıþına kavuþmak için O’nun sünnetini yaþamaya, örnek yaþantısını hayata hakim kılmaya mecburdur. Bunun yolu da O’nu tanımak ve canımızdan bile çok sevmektir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de þöyle ifade ediliyor: “Onlara de ki; eğer babalarınız, oğullarınız, kardeþleriniz, hanımlarınız, akrabalarınız, kabileniz, elde ettiğiniz mallar, iflâs etmesinden korktuğunuz ticaret, hoþlandığınız evler ve meskenler, size Allah ve Rasûlünden ve Allah yolunda çalıþmaktan daha sevimli ise, artık Allah’tan gelecek emri bekleyin. Allah böylesi günahkâr topluluğa hidayet nasip etmez.” 9 (Tevbe) / 24

İnsanlığı daima en doğru yola çağıran Hz. Peygamber’i örnek edinmemenin uhrevi neticesini de ortaya koyan Kur’an’ın bu uyarısı dikkat çekicidir: “O gün zalim, ellerini ısırıp diyecek ki; keþki ben de O Peygamberle aynı yola girseydim! Vay baþına gelenler! Keþke falancayı dost edinmeseydim, onu örnek almasaydım.” 25 (Furkan) /27-28

O halde Sevgili Peygamberimiz'i iyi tanıyalım. O'nun hayatını, örnek yaþayıþını, üstün ahlâkını, güzel öğütlerini anlatan kitapları alıp okuyalım. Çocuklarımıza küçük yaþtan itibaren Peygamberimizi öğretelim. Onların temiz kalplerine Allah ve Peygamber sevgisi yerleþtirelim.

Muhterem Kardeþlerim,
Peygamberimizin örnek hayatı ve hadis-i þerifleri bizlere ve âhiret saadetinin yolunu göstermektedir. Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın Hz. Peygamberin örnek hayatını öğrenmeye ve yaþamaya ihtiyacı vardır. Birlik ve beraberlik ruhu içinde kardeþlik, barıþ ve karþımızdakine saygı, sevgi göstermek bizler için mutluluk kaynağıdır.

Bu vesileyle Mevlid Kandilinizi tebrik eder, bu kutlu doğum gecesi olan Mevlid Kandili hepimiz için hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederim.

İskeçe Müftüsü

Ahmet METE


Share |
Bu yazı 3490 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017