Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 ANAVATANIMIZ T. C. DIÞİÞLERİ BAKANI PROF. DR. AHMET DAVUTOÐLU BATI TRAKYA’DA COÞKUYLA KARÞILANDI  13.03.2011-12:19
Türkiye Cumhuriyeti Dıþiþleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu, 8 - 10 Mart tarihlerinde Yunanistan'a gerçekleþtirdiği ziyaretin ikinci gününde, 9 Mart Çarþamba günü, Batı Trakya'ya geldi.

Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Dıþiþleri Bakanımız ve beraberindeki heyeti taþıyan uçak öğlen saatlerinde Dedeağaç havaalanında indi. Davutoğlu ve beraberindeki heyeti havaalanında Bölgesel Kalkınma ve Rekabetçilik Bakan Yardımcısı Sokratis Ksinidis, Dıþiþleri Bakanlığı Trakya Siyasi İþler Bürosu Þefi Büyükelçi Alexis Alexandris, T.C. Gümülcine Baþkonsolosu Mustafa Sarnıç ve eþi Esin Sarnıç, T.C. Gümülcine Muavin Konsolosu Fatih Akarca, Batı Trakya Türk Azınlığı Danıþma Kurulu (DK) Baþkanı ve Rodop ili PASOK milletveki Ahmet Hacıosman, Batı Trakya Türk Azınlığı Danıþma Kurulu (DK) Baþkan Yardımcısı ve İskeçe PASOK milletvekili Çetin Mandacı ve Bursa Osmangazi Belediye Baþkanı Mustafa Dündar karþıladı.

Türk Dıþiþleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve eþi Eþi Sare Davutoğlu ile birlikte Batı Trakya'ya gelen heyet arasında T.C. Atina Büyükelçisi Hasan Göğüþ, AK Parti milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, IRCICA Baþkanı Halit Eren ve Dıþ Türkler ve Akraba Toplulukları Baþkanlığı Baþkanı Kemal Yurtnaç da yer aldılar.

Dıþiþleri Bakanımız Batı Trakya ziyaretine önce Gümülcine'nin Kuzlukebir köyünden baþladı. Daha sonra Gümülcine'de Eyalet Baþkanlığını ziyaret ederek Yunanlı yetkililerle görüþtü. Ardından Batı Trakya Türk Azınlığı Danıþma Kurulu onuruna verilen yemeğin ardından Gümülcine'de Gümülcine Türk Gençler Birliği, Gümülcine Müftülüğü ve T. C. Gümülcine Baþkonsolosluğunda bir dizi görüþmeler yaptıktan sonra Türk Dıþiþleri Bakanı ve beraberindeki heyet İskeçe'ye hareket etti.

Dıþiþleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İskeçe'nin Þahin köyünde tekbirlerle karþılandı. Davutoğlu, T.C. Dıþiþleri Bakanı olarak ilk kez resmi bir ziyaret gerçekleþtirdiği Yunanistan'da gezisinin Batı Trakya ayağında geldiği Þahin köyünde çevre köylerinden de gelenlerin aralarında bulunduğu kalabalık bir grup tarafından karþılandı.

Davutoğlu'nun geliþi dolayısıyla köy meydanında tekbir getirilerek kurban kesildi.

Kurulan tören alanında Sayın Davutoğlu ve muhterem eþlerini Mustafçova Belediye Baþkanı Mustafa Çukal karþılayarak halka takdim ederken "Dünya siyasetinde öncü bir siyasi þahsiyeti Balkanların kalbi olan Þahin Köyü'nde ağırladıklarını" belirterek, Davutoğlu'nun anavatanları Türkiye ile vatanları Yunanistan arasındaki iliþkilerin düzeltilmesinde büyük rol oynadığını ifade etti.

Köy halkının alkıþlarıyla kürsüye gelen Bakan Davutoğlu, "Balkanların yüreği, vicdanı ve engin hoþgörüsünün kalbi Þahin Köyü'nün yiğit insanları" diyerek selamladığı köy halkına Anadolu insanının Cumhurbaþkanı Gül ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

Davutoğlu, Þahin köylülerin anavatan Türkiye'ye olduğu kadar vatanları Yunanistan'a da bağlı olduklarını ifade ederek, bugün Batı Trakya'ya üç mesaj verdiğini dile getirdi. Davutoğlu, köy halkından birlik ve beraberliklerini, dillerini, dinlerini, kültürlerini korumalarını isteyerek, Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluk atmosferinden faydalanmaları ve iki ülkenin yatırımları ile bölgeyi Yunanistan'ın Yükselen bölgesi yapmalarını istedi.

Þahin ziyaretinin ardından gece geç saatlerinde İskeçe'ye dönen seçkin heyet, önce İskeçe Türk Birliği'ni ziyaret ederek buradaki halkımıza hitap etti.

Son olarak Türkiye Cumhuriyeti Dıþiþleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet, saat 23.45'te Müftülüğümüzü gelerek Faziletli Müftümüz Ahmet Mete'yi makamında ziyaret etti. Bu ziyerette önce Müftü Efendi Sayın Bakanımıza Müftülük faaliyetleri hakkında bilgi verdikten sonra, Müftülüğümüz bünyesinde çalıþan vaaizlerle de bir görüþme gerçekleþti. Bu görüþmede Sayın Dıþiþleri Bakanımız din görevlerimizin görevlerinde daha dikkatli davranmalarını, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip Müftü Efendi'yi yalnız bırakmamalarını, çocukların eğitimine önem vermelerini, halka daha fazla yaklaþmanın yollarını aramlarını çünkü bizlerin gönüllere hitap ettiğimizi belirterek tavsiyelerde bulundu. Müftülüğümüzdeki görüþme yaklaþık birbuçuk saat sürdü. Türkiye Dıþiþleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İskeçe Müftülüğü ziyaretiyle Batı Trakya gezisini tamamlayarak Kavala'ya hareket etti.
Share |
Bu yazı 4492 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017