Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 KUTLU DOÐUM HAFTASI BÜYÜK COÞKUYLA KUTLANDI  20.04.2011-15:38
Yüce dinimiz İslâm'ın inanç, ibadet ve ahlâk prensipleri konusunda halkımızı doğru bilgilendirmeyi, manevi ve ahlâki değerlere bağlılığı arttırmayı amaçlayan İskeçe Müftülüğü, Kutlu Doğum haftası kutlamalarında; Batı Trakya Müslüman Türk toplumu olarak dayanıþma ve bütünleþmeyi gaye edinerek; Hz. Peygamber'i bütün yönleriyle daha iyi tanımayı, tanıtmayı, anlayıp anlatmayı, insanlığın huzur ve mutluluğu için yaptığı çağrıyı güncelleþtirilerek hayatımıza yansıtmayı, toplumda peygamber sevgisini yaymayı, birlik, beraberlik, kardeþlik, sevgi, saygı ve yardımlaþma duygusunu güçlendirerek yediden yetmiþe toplumun her kesimine ulaþtırmayı hedef olarak belirlemiþtir.

Bu vesileyle, son yıllarda Kutlu Doğum Haftası çerçevesinde Müftülük olarak baþarılı organizasyonlara ve zengin içerikle düzenlenen etkinlikler halkımız arasında büyük beğeni kazanmıþtır. Bu yıl da Kutlu Doğum Haftası; 16 Nisan 2011 Cumartesi günü saat 16:00'da Ketenlik köyümüzde, 17 Haziran 2011 Pazar günü saat 19:30'da Kırköyünde düzenlenen anma etkinlikleriyle coþkuyla kutlandı.

KETENLİK
Ketenlik'te düzenlenen Kutlu Doğum Etkinliği, Ketenlik Gençliğinin de katkılarıyla çok baþarılı geçti. Ketenlik Futbol Sahasında düzenlenen etkinliğe 3000 kiþiyi aþkın bir katılım gerçekleþti. Onur konuğu olarak Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosluğu Konsolos Muavinleri Sayın Fatih Akarca ve Sayın Berrin Okur, İskeçe Milletevekili Çetin Mandacı, Eyalet Baþkan Yardımcisi Sayın İrfan Uzun, Mustafçova Belediye Baþkanı Sayın Mustafa Cukal, Belediye Meclis Üyeleri, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Baþkan Yardımcısı Sayın Nihat Osmanoğlu, İskeçe Türk Birliği Asbaþkanı Sayın Hüseyin Mehmetusta bu etkinlikte yer aldılar.

Program İskeçe İlâhi Korosunun sunduğu ilâhilerle baþladı. Ardından selâmlama konuþmalarına geçildi. İskeçe Müftüsü Sayın Ahmet Mete'nin yaptığı kısa selâmlama konuþmasında katılımcılarına teþekkürlerini sundu.

Milletvekili Sayın Çetin Mandacı da yaptığı selâmlama konuþmasında; Kutlu Doğum Etkinliğini düzenleyenleri tebrik etti ve Batı Trakya'da meydana gelen son geliþmeleri dile getirdi. Özellikle eğitim problemine değinen Sayın Mandacı, antlaþmalara aykırı olarak bize sorulmadan okulları birleþtirmeye kalkıþmaları bizim için kabul edilemez bir durumdur. Bu konuda birlik beraberlik içinde hareket edip gerekirse eyleme de geçeriz þeklinde konuþtu.

Son olarak Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosluğu Konsolos Muavini Sayın Fatih Akarca da halkı selâmlayarak aralarında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Peygamberimizi anmak için bu Kutlu Doğum Etkinliğini düzenleyenleri tebrik etti.

Selâmla konuþmalarından sonra sahneye çıkan Türkiye'den gelen Güzel Kur'an Okuma yarıþmasında dünya birincisi Abdurrahman Bozan Hoca Efendi okuduğu Kur'an-ı Kerimle etrafı inletti ve halkı coþturdu.

Kur'an-ı Kerim tilâvetinin ardından Faziletli Müftümüz Sayın Ahmet Mete Peygamberimizi anlatan bir konuþma yaptı. Daha sonra Bulgaristan'dan gelen üç kiþinin söyledikleri ilâhilerle program tamamlandı.

KIRKÖY
Kutlu Doğum Etkinliği Kırköy'de Pazar akþamı Kırköy Kültür Merkezinde düzenlendi. Dernek Baþkanı Sayın Cengiz Sinasioğlu ve İnhanlı Belediye Baþkan Yardımcısı Sayın Nazif Nazif'in de katkılarıyla etkinlik çok baþarılı geçti. Etkinliğe; Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosluğu Konsolos Muavinleri Sayın Fatih Akarca ve Sayın Berrin Okur, Batı Trakya Türk Azınlığı Danıþma Kurulu Baþkanı ve Rodop Milletvekili Sayın Ahmet Hacıosman, İskeçe Milletevekili Çetin Mandacı, Eyalet Baþkan Yardımcisi Sayın İrfan Uzun, İnhanlı Belediye Baþkan Yardımcısı Sayın Nazif Nazif, Belediye Meclis Üyeleri, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Baþkan Yardımcısı Sayın Nihat Osmanoğlu, İskeçe Türk Birliği Asbaþkanı Sayın Hüseyin Mehmetusta, T. C. Ziraat Bankası İskeçe Þubesi Müdürü Sayın Ömer Çay ve çok sayıda halk topluluğu katıldı.

Program Kur'an Tilâvetiyle baþladı. Selâmlama konuþmaları ve ilâhilerle son buldu. Ketenlik programının hemen hemen bir tekrarı oldu.

İskeçe Müftüsü Sayın Ahmet Mete; gerek Ketenlik'te gerekse Kırköy'ünde Peygamberimizi anlatan konuþmasında özetle þunları dile getirdi:

"Âlemlere Rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (s.a.s.)'i anlamaya bugün daha çok muhtacız. Peygamberimiz hayatın her safhasında örnek alınacak model bir þahsiyettir. Çünkü O, hayatı bütünüyle mükemmel bir þekilde yaþamıþtır. Çünkü O, Kur'an-ı Kerim'i tam anlamıyla pratik hayata geçirmiþ olup, hayatı Kur'an ahlâkıydı. Bu nedenle çağımızda insanlığın düþtüğü ruhi bunalımlardan, manevi hastalıklardan, zulüm ve haksızlıklardan, savaþlardan kurtulmak, insanca bir hayata; huzura, sevgiye, kardeþliğe, dünya barıþına kavuþmak için O'nun sünnetini yaþaması, örnek yaþantısını hayata hakim kılması gerekir. Bunun yolu da O'nu tanımak ve canımızdan bile çok sevip anlamaktır. O'nu sevip anlamak demek, getirdiği evrensel mesajı anlamak ve tavsiyelerine uyup O'nun gibi yaþamak demektir. Aksi halde yaptığımız sadece, ama sadece anlatmak olur.

"Kutlu Doğum"un manevî ikliminde geleceğin bizim için daha aydınlık olmasını Yüce Mevla'dan niyâz ediyorum. Salat-ü Selam Sevgili Peygamberimize; Rahmet ve Merhamet Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa'ya olsun."
Share |
Bu yazı 4396 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017