Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 YENİ GAZHANE (DROSERO) MAHALLESİNDE SÜNNET ÞÖLENİ  02.05.2011-23:42
30 Nisan 2011 Cumartesi günü İskeçe Müftülüğü olarak düzenlenen sünnet þöleni baþarıyla gerçekleþti. Toplu sünnet töreninde 256 çocuğumuz sünnet edildi. Bu törene milletvekilimiz Sayın Çetin Mandacı, Eyalet Baþkan Yardımcısı Sayın İrfan Uzun, DEB Partisi Baþkanı Mustafa Ali Çavuþ ve 2000'ne yakın bir kalabalık katıldı. İskeçe İlâhi Korosu'nun icra ettikleri mevlid ve ilâhilerin ardından, Müftü Efendi dua yaptı ve kısa bir konuþma yaptı. Konuþmasında bugünkü bu güzel tablonun oluþması için katkıda bulunanlara ve özellikle bu mahallede yaþayan Müslüman Türk halkının katılımlarından dolayı teþekkür etti ve burada bir camiye ihtiyaç olduğunu ifade etti. Ardından Milletvekilimiz, Eyalet Baþkan Yardımcısı, DEB Partisi Baþkanı da birer konuþma yaptılar ve organizasyondan dolayı İskeçe Müftüsünü tebrik ettiler. Pilâv ikramından sonra davul zurnalarla þenlik akþam saatlerine kadar sürdü.

İskeçe Müftülüğün organize ettiği bu toplu sünnette; Türkiye’den gelen Yeryüzü Doktorları Derneğinden Doktor Eyüp Veliküçük ve Doktor Cahit Þahin'in yanı sıra bizim yerel doktorlarımızdan Türkeþ Hacımemiþ, Ahmet Çıtak, Hilmi Dallı ve Yüksel Ahmetoğlu görev yaptılar. Doktorlarımıza Eczacı Hüseyin Zeybek ve Eczacı Cahit Cungur da yardımcı olmuþlardır. Ayrıca müftülük çalıþanlarından bazı din görevlilerimiz ile mahallenin gençlerinin yaptıkları katkılarını ve yine sabahtan akþama kadar büyük bir sabır ve metanetle yardımını esirgemeyen evlâdı ile birlikte Türkiye'den gelen Ömer Güzelyazıcı'yı burada zikretmek lazımdır. İskeçe Müftüsü Sayın Ahmet Mete bu sünnet merasinin baþarıyla tamamlanmasına katkıda bulunanlara içten teþekkürlerini arzetmiþlerdir.

Müftü Efendi ayrıca Sünnet Þöleninde Allah rızası için 20 kazan pilâv piþiren Hasan Kahya'ya, mevlid ve ilâhi söyleyen Müftülük İlâhi Korosuna ve katkısı bulunan herkese þükranlarını ifade etmiþtir.

Yine Sayın Müftümüz böyle bir organizasyonun düzenlenmesi için; iki büyük baþ hayvanı bağıþlayan Deniz Feneri'ne, pirinçleri bağıþlayan Rıdvan Canbaz'a, içecekleri bağıþlayan Fahri Canbaz ve Max Ayran'a ve davul zurnayı karþılayan DEB Partisi Baþkanı Sayın Mustafa Ali Çavuþ'a teþekkür edip, Allah kendilerinden razı olsun dileklerinde bulunmuþtur.


Share |
Bu yazı 5971 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017