Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 MÜBAREK RAMAZAN AYI  19.08.2009-16:42
Saygı Değer Müslüman Türk Kardeþlerim,

Allahü Tealâ’nın bize lütfettiği mübarek Ramazan Ayı’na kavuþmanın büyük sevinç ve heyecanını yaþıyoruz. Ramazan Ayı onbir ayın sultanı olup insanlığı karanlıktan aydınlığa, alçaklıktan yüksekliğe ve delâletten hidayete kavuþturan Kur’an-ı Kerim’in indiği aydır.

Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” Ramazan ayının faziletine dair þöyle buyurmaktadır:

“Ey Müslümanlar! Üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki, bu aydaki bir gece “Kadir Gecesi”, bin aydan daha hayırlıdır. Allahü Tealâ, bu ayda; her gün oruç tutulmasını emretti. Bu ayda, geceleri terâvih namazı kılmak da sünnettir. Bu ayda, Allah için ufak bir iyilik yapmak, baþka aylarda, farz yapmak gibidir. Bu ayda, bir farzı yapmak, baþka ayda 70 farz yapmak gibidir. Bu ay, sabır ayıdır. Sabredenin gideceği yer Cennettir. Bu ay, iyi geçinme ayıdır. Bu ayda müminlerin rızkı artar. Bir kimse bu ayda bir oruçluya iftar verirse, günahları affolur. Hak Tealâ, onu Cehennem ateþinden azat eder. O oruçlunun sevabı kadar, ona sevap verilir.” Eshâb-ı Kirâm, “Yâ Resûlallah! Her birimiz, bir oruçluya iftar verecek, onu doyuracak kadar zengin değiliz.” deyince, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: “Bir hurma ile iftar verene de, yalnız su ile oruç açtırana da, biraz süt ikram edene de, bu sevap verilecektir. Bu ay öyle bir aydır ki, ilk günleri rahmet, ortası af ve mağfiret ve sonu Cehennemden azat olmaktır. Bu ayda, emri altında olanların vazifesini hafifletenleri, Allahü Tealâ affedip, Cehennem ateþinden kurtarır. Bu ayda 4 þeyi çok yapınız! Bunun ikisini Allahü Tealâ çok sever. Bunlar, kelime-i þehâdet söylemek ve istiğfar etmektir. İkisini de zaten her zaman yapmanız lâzımdır. Bunlar da Allahü Tealâdan Cenneti istemek ve Cehennem ateþinden O’na sığınmaktır. Bu ayda, bir oruçluya su veren bir kimse, kıyâmet günü susuz kalmayacaktır.”

Değerli Kardeþlerim,

Ramazan, Allah Tealâ’nın vermiþ olduğu nimetler içerisinde en mükemmeli ve insanlığa kulluğu en güzel bir þekilde öğreten bir eğitim zaman dilimidir.

Ramazan, gönülleri aydanlatan, insanlar arasında fakirlerin durumunu hatırlatan; aç gezenlerin gözler önüne seren bir aydır.

Ramazan, gönüllerin yumuþadığı, þeytanların zincirlendiği, nefislerin kırıldığı ve insanların insanî duygularının en yükseğe çıktığı bir aydır.

Ramazan, dargınların barıþtığı, ayrı olanların buluþtuğu, dostların iftarlarda biraraya gelip sohbetler ettiği, camilerin cıvıl cıvıl cemaatle dolduğu, minarelerin ıþıl ıþıl aydınlatıldığı bir bayram, sevinç ayıdır.

Ramazan, günahların affedildiği, müslümanın kendisini yenilediği ve eksikliklerini tamamlamaya çalıþtığı bir aydır.

Hz. Peygamber bir hadis-i þeriflerinde þöyle buyurmakatdır:

“Eğer kullar Ramazan ayındaki üstünlükleri bilselerdi bütün senenin Ramazan olmasını isterlerdi.”

Öyleyse Sevgili Batı Trakya’lı Müslüman Türk Kardeþlerim, gelin bir olalım, birlik ve beraberlik içinde olalım, birbirimizi sevelim, sayalım.

Ramazanlarımızı hep beraber yaþayalım ve yaþatalım. Büyüklerimizi hoþnut edip ziyaret edelim. Sohbetlerine katılalım, hem tecrüblerinden istifade edelim hem de onların yalnız olmadıklarını hissettirelim. Küçükleri sevelim ve sevindirelim. Anne-babalarımızın ellerini öpelim. Birlik ve beraberlik içinde teravihlerimizi kılalım, oruçlarımızı tutalım ve en önemlisi kulluğumuzu kuvvetlenidirelim.

Hayatın aldatıcı olduğunu unutmadan bu güzel fırsatları iyi değerlendirelim. Bayram sabahına Ramazan içinde yaptığımız ibadetlerin çokluğu ve Rabbimizin bizleri affı ile inþallah kavuþalım.

Muhterem Kardeþlerim,

Bildiğiniz gibi İslâm Dini sevgi, saygı ve hoþgörü dinidir. Cemaate gitmek, saf olmak, hac ibadetinde; Kâbe’nin etrafında tavaf etmek, Arafat’ta vakfe yapmak, topluca ibadetlerimizi ifa etmek hep birlik ve dirlik ifadesidir. Ramazan-ı Þerife eriþtiğimiz bu günlerde birbirimizi sevelim, iyiliklerde buluþalım, Allah’a yönelirken tek vücut olalım. Namaz kılarken vucütlarımız safta birleþtiği gibi gönüllerimiz de birleþsin.

Ramazanın çıkmasıyla İslâm’ın beþ þartından biri olan Hac mevsimi de girmektedir. Her sene olduğu gibi bu sene de Hacca gidilecek ve Beytullah ziyaret edilecek. Gönül isterdi ki bu sene hacca gidecek olan hacı kardeþlerimiz problem yaþamadan günül huzuru içinde bu ibadeti ihya etsinler. Ancak ne var ki Batı Trakya’daki sıkıntılar bitmiyor, huzursuzluk devam ediyor. Bu sene de hac organizasyonunda sorunlar sözkonusudur. Devletin tayin ettiği müftüler, cemaate girememeli, hiçbir etkinliğe katılamamaları halktan kabul görmedikleri açıkça ortaya çıkmaktadır. Bunlar devlet gücünü arkalarına alarak her vesileyle Batı Trakya Müslüman Türkünü ezmeye devam ediyorlar. Suudi Arabistan’ın davetlisi olarak her sene bazı insanları hacca götürüyorlar. Þunu iyi bilin ki, Hac zengin olana farzdır. Hac yapacağım diye kendimizi ağır yükler altına bırakmamalıyız. Ayrıca hacca gidecek olanlar Batı Trakya Müslüman Türk’nün bağrından çıkmıþ güvenilir insanlarla gitmelidirler.

Hacca niyetlenen hacı adayları müracaatlerini bir an önce yapsınlar. Geç kalındığında sıkıntılar aþılamayabileceğinden kim hacca niyetlenmiþse bir an önce kaydını yaptırmalıdır.

Aziz Soydaþlarım,

Biz İskeçe Müftülüğü olarak tüm siz kardeþlerimizin Ramazan-ı Þeriflerinizi tebrik ediyor, Cenâb-ı Hak’tan bütün İslâm Âlemine ve Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’na hayırlara vesile olmasını niyâz ederim.


Ahmet METE
İskeçe Müftüsü


Share |
Bu yazı 3492 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017