Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 A Ç I K L A M A  21.11.2011-00:57
11 Kasım 2011 Pazar akþamı İskeçe Türk Birliği’nin İskeçe Sünne Mahallesi Camiin’de insanlık adına düzenlediği mevlit merasiminden dolayı İskeçe Türk Birliği Baþkanı ve Yöneticilerini bu anlamlı çalıþmaları için tebrik ederim. Fakat her halükârda azınlığımızı ezmek ve çalıþmalarını baltalamak için faaliyet gösteren karanlık güçler rahat durmamıþ ve yukarıda zikrettiğimiz mevlit merasimini provake etmek için elinden geleni yapmıþlardır.

Batı Trakya Müslüman Türk’ü adına þu gerçeği unutmamak lazımdır: Yunanistan’ın iç savaþ döneminde andartlık zamanında Batı Trakya Müslüman Türk Azınlık fertleri hiçbir zaman kardeþlerin arasına girmemiþ ve her zaman için barıþ ve hoþgörü tarafını tutmuþtur. Þimdi de bu tutumumuz değiþmemiþ, ister Arnavut, ister Kürt, ister Arap hangi ırktan olursa olsun bütün Müslümanlar bizim için din kardeþimizdir. Din kardeþimiz olmayanlar da dostlarımızdır. Biz Batı Trakya Müslüman Türk’ü olarak bizler farklı din ve kültürlerin içinde her zaman için karþılıklı saygı ve hoþgörü çerçevesinde huzurlu ve barıþ ortamında hayatımızı sürdürmek için mücadele verdik ve vermeye devam ediyoruz.

Lakin yukarıda saydıklarımızın dıþında; insanlığı karanlığa gömenlerin, katledenlerin, kardeþliği, dostluğu bozanların, barıþ ve huzur ortamını tehdit edenlerin ise her zaman karþısında olduk ve bu gibi þer odaklarını tel’în ettik. Çünkü biz Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı olarak asla zulmün yanında olmadık ve olmayacağız. Bu vesileyle İskeçe Türk Birliği’nin 11 Kasım’da Anavatan Türkiye’de þehit düþen Mehmetçiğin ve Van depreminde hayatını kaybedenlerin ruhlarına ithafen tertiplediği mevlit merasimini provake etmeye çalıþan, barıþ ve huzur ortamını istemeyen o þer odaklarını þiddetle kınar, kardeþliği ve dostluğu tehdit eden bu tür çirkin tutum ve davranıþların tekrarlanmamasını temenni ederim.


İskeçe Müftüsü
Ahmet METE


Share |
Bu yazı 3176 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017