Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 MÜBAREK RAMAZAN AYI  12.07.2012-00:01

Saygı Değer Müslüman Türk Kardeþlerim,
Allahü Teâlâ’nın bize lütfettiği mübarek Ramazan Ayı’na kavuþmanın büyük sevinç ve heyecanını yaþıyoruz. Ramazan Ayı onbir ayın sultanı olup insanlığı karanlıktan aydınlığa, alçaklıktan yüksekliğe ve delâletten hidayete kavuþturan Kur’an-ı Kerim’in indiği aydır.

Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de þöyle buyurmaktadır:

“Ramazan ayı ki insanları kurtuluþ yolana götüren, doğruyu yanlıþtan ayıran Kur\'an\'ın indiği aydır. Onun için sizden her kim bu aya eriþirse oruç tutsun.” (Bakara, 185)

Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” Ramazan ayının faziletine dair þöyle buyurmaktadır:

“İþte bereket ayı olan Ramazan geldi. Artık Allah’ın rahmeti sizi kuþatır. O ay, yeryüzüne bol bol rahmet iner. Günahlar affedilir. Dualar kabul olunur. Allah sizin iyilik ve ibadette yarıþmanıza bakar da, bununla meleklerine karþı iftihar eder. Öyle ise kulluğunuzla kendinizi Allah’a sevdirin. Asıl bedbaht olan da, bu ayda Allah’ın rahmetinden nasibini alamayandır.

Üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki, bu aydaki bir gece “Kadir Gecesi”, bin aydan daha hayırlıdır. Allahü Tealâ, bu ayda; her gün oruç tutulmasını emretti. Bu ayda, geceleri terâvih namazı kılmak da sünnettir. Bu ayda, Allah için ufak bir iyilik yapmak, baþka aylarda, farz yapmak gibidir. Bu ayda, bir farzı yapmak, baþka ayda 70 farz yapmak gibidir. Bu ay, sabır ayıdır. Sabredenin gideceği yer Cennettir. Bu ay, iyi geçinme ayıdır. Bu ayda müminlerin rızkı artar. Bir kimse bu ayda bir oruçluya iftar verirse, günahları affolur. Hak Teâlâ, onu Cehennem ateþinden azat eder. O oruçlunun sevabı kadar, ona sevap verilir.”
Eshâb-ı Kirâm, “Yâ Resûlallah! Her birimiz, bir oruçluya iftar verecek, onu doyuracak kadar zengin değiliz.” deyince, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: “Bir hurma ile iftar verene de, yalnız su ile oruç açtırana da, biraz süt ikram edene de, bu sevap verilecektir. Bu ay öyle bir aydır ki, ilk günleri rahmet, ortası af ve mağfiret ve sonu Cehennemden azat olmaktır. Bu ayda, emri altında olanların vazifesini hafifletenleri, Allahü Teâlâ affedip, Cehennem ateþinden kurtarır.

Bu ayda 4 þeyi çok yapınız! Bunun ikisini Allahü Tealâ çok sever. Bunlar, kelime-i þehâdet söylemek ve istiğfar etmektir. İkisini de zaten her zaman yapmanız lâzımdır. Bunlar da Allahü Tealâdan Cenneti istemek ve Cehennem ateþinden O’na sığınmaktır. Bu ayda, bir oruçluya su veren bir kimse, kıyâmet günü susuz kalmayacaktır.”


Değerli Kardeþlerim,
Mübarek Ramazan Ayı; tutulan oruçlarla, kılınan teravih namazlarıyla, sahurdaki güzellikleriyle, mukabelelerde okunan Kur\'an-ı Kerîm tilavetleriyle, hatimleriyle, vaazlarla, sahurdan evvel kalkıp kılınan teheccüd namazlarıyla, iftar anının heyecanıyla, Kadir gecesindeki manevi coþkusuyla, hayır ve hasenatıyla, fitre ve zêkatıyla, bayram sabahı neþesiyle yaþadığımız bir ömrün hasat vaktidir.

Bu mübarek ay, gönüllerin yumuþadığı, þeytanların zincirlendiği, nefislerin kırıldığı ve insanların insanî duygularının en yükseğe çıktığı bir aydır. Hz. Peygamber bir hadis-i þeriflerinde þöyle buyurmakatdır:

“Eğer kullar Ramazan ayındaki üstünlükleri bilselerdi bütün senenin Ramazan olmasını isterlerdi.”

Öyleyse Sevgili Kardeþlerim,
Gelin Bu mübarek Ramazan ayının manevi coþkusunu hep beraber yaþayalım ve yaþatalım. Büyüklerimizi hoþnut edip ziyaret edelim. Sohbetlerine katılalım, hem tecrüblerinden istifade edelim hem de onların yalnız olmadıklarını hissettirelim. Küçükleri sevelim ve sevindirelim. Anne-babalarımızın ellerini öpelim. Birlik ve beraberlik içinde teravihlerimizi kılalım, oruçlarımızı tutalım ve en önemlisi kulluğumuzu kuvvetlenidirelim.

Hayatın aldatıcı olduğunu unutmadan bu güzel fırsatları iyi değerlendirelim. Bayram sabahına Ramazan içinde yaptığımız ibadetlerin çokluğu ve Rabbimizin bizleri affı ile inþallah kavuþalım.

Bildiğiniz gibi İslâm Dini sevgi, saygı ve hoþgörü dinidir. Cemaate gitmek, saf olmak, hac ibadetinde; Kâbe’nin etrafında tavaf etmek, Arafat’ta vakfe yapmak, topluca ibadetlerimizi ifa etmek hep birlik ve dirlik ifadesidir. Ramazan-ı Þerife eriþtiğimiz bu günlerde birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeþliğimizi pekiþtirmek için birbirimizi sevelim, iyiliklerde buluþalım, Allah’a yönelirken tek vücut olalım. Namaz kılarken vucütlarımız safta birleþtiği gibi gönüllerimiz de birleþsin.

Aziz Soydaþlarım,
Zaman geçiyor, ömrümüz her geçen gün tükeniyor. Dünyadaki ve yaþadığımız ülkemizdeki durumlar hiç de iç açıcı değil. Çıkarlar uğruna insanlar öldürülüyor veya haksızlıklara uğratılıyor. Zenginler aþırı harcamalar yaparken fakirler bir lokma ekmeğe muhtaç ölüyor. İslâm âlemindeki kargaþalar son bulmuyor. Biz Batı Trakya Müslüman Türk’ünün kangren olmuþ sorunlarında hiç bir iyileþme olmuyor. Bizleri bu ülkede antlaþmalarla bırakan Anavatanımız Türkiye’de azınlıklara bütün haklar iade ediyor; İstanbul’un en güzel yerlerindeki araziler, yetimhane, okullar veriliyor, yakında Ruhban okulunun yeniden açılacağı sinyalleri geliyor. Fakat Lozan Antlaþmasında mütekabiliyet esasına dayalı bırakılan Batı Trakya Müslüman Türkün sorunları aynen olduğu gibi duruyor, çözülmediği gibi daha da kötüye gidiyor. Devlet, okullarımızda istediği gibi hareket ediyor istediği gibi keyfi uygulamaları sürdürüyor, Türkiye’den öğretmen çok az hariç getirilemiyor, çeyrek asırdır devam eden müftülük sorununa çözüm getirilmiyor, Vakıf mallarımız Lozan Antlaþmasına göre iþletilemiyor, zaten çoğu da talan edilmiþ durumda. Milli kimliğimiz olan Türklüğümüz inkâr ediliyor.

Değerli Soydaþlarım,
Yunanistan’da yeni bir hükümet kuruldu ve ben bu hükümetten bu sorunlara çözüm getirmesini bekliyorum. Yıllarca çözüm bekleyen bu sorunlarla ülkemiz bir faydasını görmedi. Aksine son seçimler, azınlık insanımız büyük partilere güvenmediğini göstermiþtir. Bu nedenledir ki bu koalisyon hükümetinin azınlığımızı tatmin edecek çalıþmalar yapmasını istiyor ve bekliyoruz.
Devletimiz bir kirz döneminden geçmektedir. Benim âcizane tavsiyem, krizin atlatılması için elimizden gelen imkânlarla üretime katkıda bulunmak ve sabırlı olmaktır. Allah’u Teâlâ insanları kıtlıkla, doğal afetlerle dener, imtihana tabi tutar. Bizlere yakıþan sabırlı olup rızkı aramaktır. Vermek ise Alla’ın elindedir.

Bu duygu ve düþüncelerle hepinizin Ramazan ayını, Kadir gecesini ve ardından Ramazan Bayramını tebrik eder, Cenâb-ı Hak’tan sağlık huzur ve bereketli bir ömür niyaz ederim. Allah bizi daha nice Ramazanlara, Bayramlara eriþtirsin.

Biz İskeçe Müftülüğü olarak tüm siz kardeþlerimizin Ramazan-ı Þeriflerinizi tebrik ediyor, Cenâb-ı Hak’tan bütün İslâm Âlemine ve Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’na hayırlara vesile olmasını niyâz ederim.


Ahmet METE

İskeçe Müftüsü


Share |
Bu yazı 3192 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017