Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 RAMAZAN BAYRAMI  18.09.2009-16:33
Değerli Müslüman Türk Kardeþlerim,

Rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi olan mübarek Ramazan ayına veda ederek bugün bayrama kavuþmuþ bulunuyoruz. Bayram, Cenab-ı Hakkın Müslümanlara ihsan ettiği büyük bir lütuftur. Bu bayramın, Batı Trakya Türk Toplumu ve bütün İslâm Âlemi için hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ederim.


İbadet ve hayırların, Allah katında en çok kabule þayan olduğu Ramazan ayı boyunca, Rabbimize karþı kulluk görevlerimizi gücümüz yettiğince yerine getirmeye çalıþtık. İrademizi güçlendiren, nefsimizi terbiye eden orucu, Allah rızası için bütün uzuvlarımızla tutmaya gayret ettik. Yüce Mevlâ’ya kul olmanın þuuru içinde, günahlarımızdan tövbe ve istiğfarda bulunduk. Kalplerimizi kötülüklerden arındırmasını Yüce Mevlâ’dan istedik. Allah’ın lütfü ile “Temizlenen, Rabbinin adını anıp O’na kulluk eden kimse þüphesiz kurtuluþa ermiþtir” (El-A’lâ,87/14-15.) meâlindeki âyetin müjdesine mazhar olduk.

Müslümanlar, bayram vesilesiyle Cenâb-ı Hakk’ın rahmet ve mağfiretine nail olabilmek için, iyilikte, hayırda ve yardımlaþmada birbirleriyle yarıþırlar. Zira Müslümanlar için bayramlar, dini heyecanın yanında, sosyal huzurun geliþmesine ve milli dayanıþmanın pekiþmesine de vesile olan en güzel fırsatlardır. Bu itibarla, Müslümanlar zekât ve fitre gibi hayırlarını bayramdan önce dağıtmaya önem verirler. Böylece zenginiyle, fakiriyle bütün müminlerin huzur içerisinde bayram geçirmelerine yardım ederler.

Muhterem kardeþlerim,

Bayramlarda herkes neþeli olur. Ancak çocuklar, büyüklerden daha çok sevinç ve heyecan duyarlar. Bu sebeple onlarla, böyle günlerde daha çok ilgilenmeliyiz. Onları mutlu edebilmek için, her türlü fedakârlığı göstermeliyiz. Dinî ve Millî adetlerimizi onlara da öğretmeliyiz. Bu arada birbirimize karþı olan sevgi ve saygımızı daha da artırarak, kırgınlık ve küskünlüklere son vermeliyiz. Bayramlarda dargın ve küskün olanların barıþmaları, aralarının bulunup barıþtırılmaları çok önemlidir. Böylece aramızdaki kin, nefret, husumet ve güvensizlik ortadan kalkar. İslâmın sevgi, saygı, barıþ ve barıþ dîni olduğunu unutmamalıyız. Milletçe dost geçinmeye, hoþ geçinmeye azmetmeliyiz. Birlikte rahmet, ayrılıkta felâket olduğunu unutmamalıyız.

Bayramlarda, Hakk’ın rahmetine kavuþan ölüleri hatırlamak, onları rahmetle yad etmek, ruhları için dua etmek, mümkünse kabirlerini ziyaret etmek de dinî geleneğimizde önemli bir yer tutar. Bu suretle geçmiþ nesille hayatta bulunan nesil kucaklaþmıþ ve bütünleþmiþ olur.

Aziz Soydaþlarım,

Bu bayram sabahında sizlere Batı Trakya Türk Azınlığı’nı ilgilendiren son geliþmelerden de bahsetmek isterim.

Bildiğiniz gibi bu mübarek Ramazan ayını da coþkuyla ihya edemedik. Huzur ve barıþ ortamını bozmak isteyen þer güçler bu mübarek Ramazan ayına da gölge düþürdüler. Yaptıkları çağdıþı çirkin eylemlerle yaþadığımız bu topraklarda Hristiyan Yunanlılarla Müslüman Türklerin arasını açmak, huzur, dostluk ve güven ortamını ortadan kaldırmak istedikleri açıkça ortadadır. Önce Ilıca’nın Halilağa yokuþundaki küçük kilise kundaklandı, daha sonra Okçular camii yakılmak istendi ve Ramazanın vazgeçilmezi olan Ramazan davulumuzun sesi çok gelerek davulcuya silâh çekildi.

Batı Trakya Müslüman Türkleri olarak bizler; ister kilise, ister havra ister cami olsun hiçbir din farkı gözetemkesizin bütük mabetlere saygılıyız. Her zaman sevgi, dostluk, barıþ ve hoþgörüden yana olduk. Halk olarak bizleri birbirimize düþürmek isteyenler büyük bir delâlet ve hiyenetin içinde olduklarını açıkça ifade etmek isterim. Bizlere düþen görev, þimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de sağduyulu davranıp o þer güçlerin tahriklerine kapılmamaktır. Umarım en yakın zamanda bu tür çirkin eylemlerde bulunanalar adaletin önüne getirirler ve hakettikleri cezayi bulurlar.

Değerli Kardeþlerim,

İkinci bir konu da, 2009 – 2010 Eğitim ve Öğretim yılına girdiğimiz bu günlerde, eğitim sorunlarının daha da kötüye gitmesidir. Çocuklarımız iki dilli anaokulları yerine sadece Yunanca dili üzerinden ve hristiyanlık propagandasıyla karþı karþıya kalmaktadırlar. Türk ilkokullarımızın periþan durumu ortadadır. İskeçe’de çocuklarımzın Azınlık İlkokuluna gitmemesi için çeþitli engellerle karþılaþmaktadır. Azınlık Orta ve Liselerde ise durum daha da kötü. Çocuklarımızı çeþitli ısındırıcı yöntemlerle bu okullarımızdan uzaklaþtırılıp Yunan okullarına gitmelerine yol açılmaktadır. Bu sinsi yöntemle azınlık okullarımızın boþaltılıp kapanmalarına neden olmaktadır. Böylece gençlerimiz dîni ve millî hasletlerinde uzaklaþtırılıp asimile edilmeleri amaçlanmaktadır.

Bu nedenle sevgili dostlar, toplumumuzun geleceğini teþkil eden gençlerimizi kaybetmemek için hepimizin üzerine düþen sorumluluğumuzu yerine getirmek zorundayız. Evlâtlarımızı dinini bilen, milli hasletlerini öğrenip yaþayan kiþiler yetiþtirmemiz gerekir. Unutmayalım ki, Yüce Allah anne babalardan bunun hesabını soracaktır. Onun için bunun üzerine hassasiyetle durmamız lâzımdır.

Aziz Kardeþlerim,

Son olarak da önümüzdeki 4 Ekim 2009 Pazar günü yapılacak olan erken genel seçimler konusudur. Bu seçimlerde Batı Trakya Müslüman Türkü olarak, Batı Trakya Türk Azınlığı Danıþma Kurulu’nun aldığı tavsiye kararı doğrultusunda haraket ederek, oylarımızı kendi kardeþlerimize kullanarak destek vermemizdir. Yunanlı seçmenler nasıl kendi dindaþ ve soydaþlarına sahip çıkıp bizden hiç kimseye yırtık bir oy bile vermiyorlarsa, bizlerin de bu konuda duyarlı olmamız, gevþek davranıp onur kırıcı bir görüntü vermememiz gerekir. Yunan meclisinde Türk isimlerin anılması bile Batı Trakya Müslüman Türkü için bir iftihar vesilesidir.

Bu vesileyle yapılacak olan seçimler Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı için hayırlar getirmesini temenni ederken, Ramazan Bayramanızı tebrik eder, milletimizin ve İslâm aleminin birliğine, diriliğine, kalkınmasına ve mutluluğuna vesile olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederim.

İskeçe Müftüsü

Ahmet METE


Share |
Bu yazı 3248 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017