Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 RAMAZAN BAYRAMI  17.08.2012-02:44
Değerli Müslüman Türk Kardeþlerim,
Rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. “Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluþ” olan mübarek Ramazan ayını geride bırakarak, sevgimizi, umutlarımızı, kardeþlik ve dostluğumuzu, mutluluğumuzu ve kederlerimizi paylaþma, bütün bir toplum olarak kaynaþma günü olan bayrama ulaþmanın huzur ve sevincini yaþıyoruz. Batı Trakya Türk Toplumu ve bütün İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederim.
Orucun derin manevî eğitimini, sahur ve iftarın bereketini, teravihin coþkusunu ve Kur’an tilâvetinin kalbimizde huþû uyandırmasının sevincini derinden hissederek gönüllerimizi coþturup maneviyatımızı canlandırdık. Bu vesileyle hikmet gözüyle iç dünyamıza bir yolculuk yapıp, kendimizi sorgulayıp özeleþtiri yaparak günah, çirkin ve kötü olan her þeyi geride bırakma kararı aldık. Camilerimiz, cemaatle kılınan namazlarla ayrı bir canlılık kazandı. Ellerimiz her zamankinden daha çok iyiliğe açıldı. Fakirleri, kimsesizleri gözeterek, düþkünlere yardım ederek yardımlaþmanın ve dayanıþmanın, hayırda yarıþmanın, yaraları sarmanın, insanların derdiyle dertlenmenin en güzel örneklerini sergiledik. Peygamberimiz (s.a.s.)’in; “Mü’minler bir vücut gibidir.” düsturundan hareketle vücudun neresinde bir yara varsa ona merhem olmaya gayret ettik.
Büyük bir bütünün anlamlı bir parçası olduğumuzu anlayarak elimizdeki maddi zenginliği, dilimizdeki güzel söz ve dileği, gönlümüzdeki sevgiyi herkesle paylaþtık. Neticede paylaþma bilincini davranıþlarına yansıtan, infakta bulunarak cömert ve fedakâr davranan Müslümanlar olarak, bununla hem Rahman’ı hem de Rahman’ın kullarını hoþnut ve razı etmeye çalıþtık. Böylece Allah\'a karþı kulluk görevlerimizi yerine getirmenin manevi huzuru ve mutluluğu içinde birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan bayramına ulaþtık.

Aziz Kardeþlerim,
Bayramların dinî, sosyal ve kültürel hayatımızda önemli bir yeri vardır. Bayramlar, dinî þuur ve duygunun geliþmesine, millî ve manevî değerlerin güçlenmesine, toplumda birlik, beraberlik, sevgi ve saygının pekiþmesine, yardımlaþma ve dayanıþmanın tesisine, dargınlık ve kırgınlıkların giderilmesine, toplum bünyesinde açılan yaraların sarılmasına, akraba, komþu ve büyüklerin ziyaret edilmesine, fakir, yetim ve kimsesizlerin gözetilmesine, çocukların sevindirilip manevî havayı teneffüs etmelerine, kısaca her türlü insanî ve ahlâkî değerin yaþanmasına ve kazanılmasına vesile olan müstesna günlerdir. Bu bakımdan bayram günlerimizi en iyi þekilde değerlendirerek en baþta anne ve babalarımız olmak üzere büyüklerimizi, hastalarımızı, komþularımızı, akraba ve dostlarımızı ziyaret etmeliyiz. Dargın olanları barıþtırmalıyız, fakirleri, yetimleri, kimsesizleri ve çocukları sevindirmeliyiz. Bu en coþkulu kaynaþma gününde, bu mutluluğun dıþında kalmamaya ve bu kaynaþmanın dıþında hiç kimseyi bırakmamaya büyük özen göstermeliyiz. Çünkü bayram, kederlerin ve sevinçlerin paylaþıldığı toplumsal bir kaynaþma günü olarak, toplumun bütün kesimleri tarafından paylaþıldığı oranda bayram olma özelliği kazanacaktır.
Bu vesileyle üzerinde önemle durmamız gereken bir husus, Ramazan ayında kazandığımız, Kur’an’la bilgilenme gayretimiz baþta olmak üzere bütün güzel hasletlerimizi, bayramda yaþadığımız birlik, beraberlik, dostluk, barıþ ve kardeþlik havasını bundan sonra da sürdürebilmek, bugünümüzü ve yarınımızı daima bayram yapabilmektir.

Değerli Kardeþlerim,
Dünyanın bir çok yerinde Müslümanlara yapılan haksızlık ve zulümler hepimizce bilinmektedir. Hergün televizyon haberlerinde bu tür zulüm ve iþkenceleri büyük bir üzüntüyle izlemekteyiz. Bu mübarek Ramazan Bayramında haksızlığa ve zulme uğramıþ bütün din kardeþlerimiz için Allah’a dua edelim. Bayramımız bayram olabilmesi için; Suriye’de, Filistin’de Burma’da, Afganistan’da ve daha birçok yerde yapılan zulümlerin bir an önce bitmesini Allah’a niyazda bulunalım.

Aziz Soydaþlarım,
Bu duygu ve düþüncelerle milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını kutluyor, bu bayramın hepimize, bütün insanlığa barıþ ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

İskeçe Müftüsü

Ahmet METE-----------------------------------------------------


NOT:

MÜFTÜLÜK’TE BAYRAMLAÞMA
Bayramın 1’nci günü saat: 16:00 – 17:00

T.C. GÜMÜLCİNE BAÞKONSOLOSLUÐU’NDA BAYRAMLAÞMA
Bayramın 1’nci günü saat: 17:00 – 19:00


Share |
Bu yazı 3205 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017