Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 İSKEÇE MÜFTÜLÜÐÜ’NDE BAÞKANLAR ZİRVESİ  28.09.2009-16:01
Batı Trakya Türk Azınlığı’nın güzide kurumlarından biri olan Batı Trakya Türk Azınlığı Danıþma Kurulu, Batı Trakya Türkleri’nin uluslararası alanda faliyet gösteren sivil toplum kuruluþları Batı Trakya Türkleri Dayanıþma Derneği (BTTDD), Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) baþkanlarıyla bir araya gelerek “Baþkanlar Zirvesi” toplantısını gerçekleþtirdiler.

Toplantı sonrası yapılan basın toplantısında alınan kararlar bir sonuç bildirisi ile Batı Trakya Türk Azınlık insanına duyuruldu.

İskeçe Müftülüğünde 19 Eylül 2009 tarihinde yapılan basın toplantısına, Batı Trakya Türk Azınlığı Danıþma Kurulu (BTTADK) baþkanı İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Batı Trakya Türkleri Dayanıþma Derneği (BTTDD) baþkanı Ferruh Özkan, Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) baþkanı Halit Habipoğlu hazır bulundu. Sonuç bildirisi Müftü Ahmet Mete tarafından okundu.

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIÐI BAÞKANLAR ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRİSİ
Batı Trakya Türk Azınlığı adına:
Batı Trakya Türk Azınlığı Danıþma Kurulu (BTTADK)
Batı Trakya Türkleri Dayanıþma Derneği (BTTDD)
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF)

1923 Lozan Barıþ Anlaþması ile Yunanistan’a emanet edilen Batı Trakya Türk Azınlığı, Yunanistan’da mevcut olan farklı dil, din ve kültür zenginliği içerisinde yerini bulmuþ, özgün bir kültürü olan “Müslüman Türk” azınlığıdır.

Yukarıda adı geçen her kuruluþ faliyet gösterdikleri bölgede üye dernekleri veya kuruluþları ile birlikte Batı Trakya Türk Azınlığı’nın temsilcisi olup sahip olduğu kültürü gelecek nesillere aktararak devam ettirmek amacındadırlar.

Yukarıda sayılanlara ek olarak adı geçen üç kuruluþ, Batı Trakya’da yaþanan ekonomik, sosyal ve toplumsal sorunlara çözüm yolları üretmek amacını taþımaktadır. Faaliyet gösterilen alanlar öncelikli olmak üzere BTTADK, BTTDD ve ABTTF Yunanistan, Türkiye, Avrupa ve uluslararası zeminde Batı Trakya Türk Azınlığı’nın sorunlarının çözümüne yönelik olarak önemli çalıþmalar gerçekleþtirmek amacı ile açık þekilde idare beyan eder.

BTTADK, BTTDD ve ABTTF Batı Trakya bölgesinin tanınması ve kalkınmasına yönelik stratejilerin ve eylem planlarının oluþturulması böylelikle bölge insanının refah düzeyini yükseltmeye katkıda bulunmak amacındadır.

Düzenli aralıklar ile baþkanlar zirvesi’nde bir araya gelecek BTTADK, BTTDD ve ABTTF toplantı gündemini belirlerken bölgede yaþanan geliþmeleri göz önünde bulundurur. Bu nedenle 19 Eylül 2009 tarihinde gerçekleþtirilen Batı Trakya Türk Azınlığı Baþkanlar Zirvesi’nin gündem konusu 4 Ekim 2009 tarihinde Yunanistan’da gerçekleþtirilecek erken genel seçimler olarak belirlenmiþtir. Gerçekleþtirilen Baþkanlar Zirvesi’nde BTTADK, BTTDD ve ABTTF erken genel seçimleri değerlendirmiþ, Baþkanlar Zirvesi’nde BTTADK, BTTDD ve ABTTF “Türk’ün oyu Türk’e” sloganı ile Batı Trakya Türk Azınlığı’nı 4 Ekim Pazar günü sandık baþına giderek Türk adayları desteklemeye çağrısında bulunma kararı almıþtır.

BTTADK, BTTDD ve ABTTF Batı Trakya Türk Azınlığı üyelerini demokratik bir hak olan oy kullanma hakkını kulllanarak ülkesinin yönetimine katılmaya çağırır. Baþkanlar, Batı Trakya Türk Azınlığı’nı hangi partiden aday olmalarına bakmaksızın Türk adayları desteklemeye davet eder.

Türk’ün oyu Türk’e!
Share |
Bu yazı 3339 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017