Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 K I N A M A  22.01.2013-11:13
Azınlığımızın Yunan Meclisindeki temsilcilerinin, seçilmiþ dernek baþkanlarımızın ve Azınlığın mevcut diğer kurum ve kuruluþlarımızın görüþlerine baþvurulmadan ve herhangi bir diyaloga girmeden keyfi bir uygulamayla çıkarılan bu yasadan dolayı Batı Trakya Müslüman Türkleri olarak büyük hayal kırıklığına uğradığımızı beyan etmek isterim.

Mevcut uygulamayla 1923 Lozan Antlaþması ve diğer uluslararası anlaþma ve sözleþmeleri göz ardı ederek din ve vicdan hürriyetimize büyük darbe indirilmiþtir. Millî ve dinî hasletlerimizi yok etmeye yönelik çıkarılan bu keyfi davranıþların azınlığımız nezdinde kabul görmeyeceği çok iyi bilinmelidir.

Din ve vicdan özgürlüğümüzü zedelemeyi ve camilerimizi, Kur’an Kurslarımızı kontrol altına almayı hedefleyen bu “240 İmam Yasası” nı þiddetle kınar, yapılan bu büyük yanlıþtan bir an önce dönülmesini ve bahse konu yasal düzenlemenin iptal edilmesini bekleriz.

İskeçe Müftüsü
Ahmet METE


Share |
Bu yazı 3176 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017