Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 MEVLİD KANDİLİ  22.01.2013-11:16
Değerli Müslüman Türk Kardeþlerim,

Mevlid Kandili; Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.S.)\'in doğum gecesidir. Bu yıl bu kutlu doğumun yıl dönümü olan Mevlid Kandili de, Rabiulevvel ayının 12’si, 23 Ocak Çarþamba’yı Perþembe’ye bağlayan gecedir. Bu vesileyle O\'na ümmet olma þerefinden duyduğumuz mutluluğu bir kere daha yad ediyor, Salatü Selam O\'nun ve O\'na tabi olanların üzerinde olsun diyoruz.

Peygamberimiz (S.A.S.) Hazretleri dünyaya yetim olarak geldi. Babası Abdullah doğumundan iki ay önce vefat etmiþti. Altı yaþında iken annesi Âmine de vefat edince onu dedesi Abdülmüttalip aldı. Sekiz yaþında iken dedesini de kaybedince amcası Ebû Talib’in yanında kaldı.

Peygamber Efendimiz gençliğinde Kureyþ kabilesi arasında büyük bir þeref ve þanı haiz bulunuyordu. Kendisine “Muhammed-ül Emin” (Güvenilir Muhammed) deniliyordu.Yirmi beþ yaþında iken, yüksek ahlaka sahip Hz. Hatice validemiz ile evlendi. Peygamber Efendimiz, tam kırk yaþına girince peygamberlik þerefine nail oldu.

Yine Taif’te kendisine taþ atanlara, diken atanlara, pislik atanlara bırakın karþılık vermeyi ağzından bir beddua bile çıkmadı; sadece rahmet, merhamet çıktı; “Ya Rabbi, bu insanlara hidayet nasip eyle” diyerek dua ediyordu.

Değerli Kardeþlerim,

Böylesine yüce ve üstün ahlâklı bir peygamberin ümmetiyiz. Kur\'an-ı Kerim\'de: \"Allah\'ın rasûlünde, sizin için en güzel örnek vardır.\" (Ahzap, 21.)

\"Peygamber size neyi getirmiþ ve size neyi emretmiþse onu alın (yapın); neyi yasaklamıþ ise ondan sakının.” (Haþr, 7.)

\"Kim Peygambere itaat ederse, gerçekte Allah\'a itaat etmiþtir.\" (Nisa, 80.) \"Þüphesiz sen, büyük bir ahlâka sahipsindir.\" (Kalem, 4.) buyurulmaktadır.

Peygamberimiz hayatın her safhasında örnek alınacak model bir þahsiyettir. Çünkü O, hayatı bütünüyle mükemmel bir þekilde yaþamıþtır. Çünkü O, Kur’an-ı Kerim’i tam anlamıyla pratik hayata geçirmiþ olup, hayatı Kur’an ahlâkıydı. Bu nedenle çağımızda insanlığın düþtüğü ruhi bunalımlardan, manevi hastalıklardan, zulüm ve haksızlıklardan, savaþlardan kurtulmak, insanca bir hayata; huzura, sevgiye, kardeþliğe, dünya barıþına kavuþmak için O’nun sünnetini yaþamaya, örnek yaþantısını hayata hakim kılmaya mecburdur. Bunun yolu da O’nu tanımak ve canımızdan bile çok sevmektir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de þöyle ifade ediliyor: “Onlara de ki; eğer babalarınız, oğullarınız, kardeþleriniz, hanımlarınız, akrabalarınız, kabileniz, elde ettiğiniz mallar, iflâs etmesinden korktuğunuz ticaret, hoþlandığınız evler ve meskenler, size Allah ve Rasûlünden ve Allah yolunda çalıþmaktan daha sevimli ise, artık Allah’tan gelecek emri bekleyin. Allah böylesi günahkâr topluluğa hidayet nasip etmez.” 9 (Tevbe) / 24

İnsanlığı daima en doğru yola çağıran Hz. Peygamber’i örnek edinmemenin uhrevi neticesini de ortaya koyan Kur’an’ın bu uyarısı dikkat çekicidir: “O gün zalim, ellerini ısırıp diyecek ki; keþki ben de O Peygamberle aynı yola girseydim! Vay baþına gelenler! Keþke falancayı dost edinmeseydim, onu örnek almasaydım.” 25 (Furkan) /27-28

O halde Sevgili Peygamberimiz\'i iyi tanıyalım. O\'nun hayatını, örnek yaþayıþını, üstün ahlâkını, güzel öğütlerini anlatan kitapları alıp okuyalım. Çocuklarımıza küçük yaþtan itibaren Peygamberimizi öğretelim. Onların temiz kalplerine Allah ve Peygamber sevgisi yerleþtirelim.

Muhterem Kardeþlerim,

Peygamberimizin örnek hayatı ve hadis-i þerifleri bizlere ve âhiret saadetinin yolunu göstermektedir. Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın Hz. Peygamberin örnek hayatını öğrenmeye ve yaþamaya ihtiyacı vardır. Birlik ve beraberlik ruhu içinde kardeþlik, barıþ ve karþımızdakine saygı, sevgi göstermek bizler için mutluluk kaynağıdır.

Değerli Kardeþlerim,

Allah’u Teâla Kur’an-ı Kerim’de þöyle buyurmaktadır:

“ Ne Yahudiler ne de Hristiyanlar, sen onların dinlerine tâbi olmadıkça asla senden razı olmazlar. Sen, de ki: \"Allah’ın hidâyet yolu olan İslâm, doğru yolun ta kendisidir.\" Sana gelen bunca ilimden sonra onların heva ve heveslerine uyacak olursan, Allah’a karþı hiçbir koruyucu ve yardımcı bulamazsın.” (Bakara suresi 120)

Bu âyet-i Kerimeye göre; Yahudi ve Hristiyanlar, Allah Bir’dir, Muhammed Hak Peygamberidir diyenleri sevmeyeceklerini ve onlardan razı olmayacaklarını beyan etmektedir. Müslümanları sevebilmelerinin tek yolu vardır o da Tek Allah inancına ve Rasûlüne inanmayarak onların bozulmuþ din ve düþüncelerine uymaktır. Yani stavrozu takıp Ahmet ve Fatma yerine, Corç ve Mariyana olmaktır. İman nuru yerine karanlıkları tercih etmektir. Ayette Cenâb-ı Hak ayrıca bizleri kendileri gibi görene kadar da bizimle devamlı uğraþacaklarını ve her zaman baskı uygulayacaklarını ifade etmektedir. Bu konuda inananların nasıl bir tavır takınması gerektiğini de dile getirmekte ve onların heva ve heveslerine asla uymamalarını emretmektedir.

Son günlerde çok konuþulan ve mecliste hararetli tartıþmalara yol açan “ierodidaskali” (din öğreticileri) yasası oy toplamak maksadıyla azınlığa sorulmadan azınlığa rağmen onaylandı.

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın kangren olmuþ bir çok sorunu varken, yeni bir soruna daha yol açmaya gerek yoktu. Papazları devlet ödemezken, hocaları ödeme sevdası nereden çıktı merak etmemek elde değil.!

Bu yasada bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır:

1- Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının camileri ve imamları azınlığın idaresinde kalmalı. Yoksa ilerde parayı veren çalar düdüğü misali, aynen okullarda oynanan oyunlar gibi camilerimizi Hristiyanların kontrolüne veririz ve böylece de dini değerlerimizi kendi elimizle yok ederiz.
2- Papazları ödemeyen devlet, imamları ödemeye kalkarsa yarın camilerimizde Kur’an okumayı bilen, hatta Arapça bilen -ki Mısır’da çok Yunanlı yaþar- Müslüman olmayan adamlar gelecek ve bize namaz kıldırmaya kalkacaklardır.
3- Bu yasayla çocuklarımıza Kur’an Kurslarında öğretilen dinimizin de yok edilmesi hedefleniyor.

Sevgili Kardeþlerim,

Oynanan oyun yüz sene sonrası için oynanmaktadır. Tarihte Haçlı seferleri İslâm’ın nurunu söndürmek için yapılmıþtır. Þunu unutmayalım ki, Haçlı seferleri bitmemiþtir. Hedef; ezanların dinmesi, camilerin yıkılması ve bu topraklarda Hristiyan düþüncesine sahip sözde Müslümanların yetiþmesidir.

Afganistan’da, Filistin’de, Irak’ta, Mali’de öldürülen Müslümanlar “Lâ ilâhe ilallah” için ölüyor. Bizler rahat içinde oturup kriz var diyerek ezanların okunması, camilerin açık kalması için verdiğimiz parayı konu ederek Haçlı zihniyetinin oyununa gelmemeliyiz. Birlik ve beraberlik için mücedele etmeliyiz. Kendi imkânlarımızla ödediğimiz ımamların arkasında namazlarımızı kılmalıyız. Ne Hristiyan, ne Yahudi ne de bir papaz bizler için hangi imamın ehil olduğunu bilemez. Cennete gitmek, Allah’ın rızasını kazanmak istiyorsak bunlara dikket etmeliyiz. Aksi taktirde evlâtlar dinsiz, camiler Müslümansız, minareler ezansız kalır sorumlusu biz oluruz. Akibeti ise, hem bu dünyada sefalet, hem ahirette ebedi hüsrandır.

Bu vesileyle Mevlid Kandilinizi tebrik eder, bu kutlu doğum gecesi olan Mevlid Kandili hepimiz için hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederim.

İskeçe Müftüsü
Ahmet METE


Share |
Bu yazı 3229 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017