Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 RAMAZAN AYINA GİRERKEN  09.07.2013-14:16
Muhterem Müslüman Türk Kardeþlerim,
Baþı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden âzad olarak vasıflandırılan, Mübarek Ramazan Ayı\'na bizleri kavuþturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bu vesileyle siz değerli kardeþlerimizin Ramazan Ayını tebrik eder, hayırlar getirmesini Cenâb-ı Hak\'tan niyaz ederim.

İlkbahar yazın müjdecisidir. Yazın elde etmek istediğimiz ürünlerin hazırlığı ilkbahardan baþlar. Tarlaların hazırlanması, tohumların toprakla buluþması böyle bir mevsimde meydana gelmektedir.

Ramazan Ayı\'nın da müjdecisi Recep ve Þaban aylarıdır. Yine bu aylar içinde bulunan kandillerdir. Bu sebepledir ki, iki cihan serveri sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) hazretleri; “Allah\'ım, Recep ve Þaban aylarını bizlere mübarek kıl ve bizleri Ramazan Ayı\'na ulaþtır.” diye buyurmuþtur.

Ramazan Ayı ümmetinin ayıdır. Bu mübarek ay; bağıþlanma, temizlenme, yenilenme, insanlığımıza tekrar tekrar kavuþma ayıdır. Zaten dünya kurulalı beri gelen kitaplar, Peygamberler, yapılan mücadeleler hep insanın insan olabilme veya insanlığını koruyabilmesi için değil midir?

İnsan olmak, güneþ olmaktır. İnsan olmak mahlükatın en þereflisi olmaktır. İnsan olmak, insanlığı, insanları sevmektir. İnsan olmak; hürmetkâr olmak, sevecen olmak, yardımsever olmak, affedebilen olmaktır. İnsan olmak, Allah\'ın kulu olmaktır. Þerefini elde tutmak için hakkı hak görüp, batılı da batıl bilmek ve bu uğurda mücadeleci olmaktır.

İþte Ramazan ayı, zedelenen, kokuþan insanlığın tekrar elde edilmesi için insanlık onurunun unutulmaması için ve insanın kendisini bulması için gelen mü\'minlerin ayıdır.

Sevgili Kardeþlerim,
Üç aylar mevsiminde özellikle Ramazan\'da kendimizi bulmak için gayret edelim. Sevelim, sevilelim, muhtaçlara acıyalım, fakirlere yardım edelim, dargınları barıþtıralım, dargınsak barıþalım, anne-babaları hoþnut edelim, evlâtlarımızı oruca, teravihlere alılþtıralım. Ama en önemlisi kendimize çekidüzen verelim. Allah\'la, kullarla ve kendimizle olan iliþkilerimizi gözden geçirelim. Ölmeden önce ölüm ve sonrası için kendimizi hesaba çekelim. Son olarak da þunu ifade etmek isterim.

Dünya bir kazan gibi kaynamaktadır. Maalesef savaþlar eksik olmuyor, her geçen gün akıtılan kanlar artmaktadır. Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı\'nın çilesi de bitmek bilmiyor. Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı insanı, bir türlü çözülmeyen sorunlarla yaþamayı öğrenmiþtir. Sabır ve metanetle demokratik yolları kullanarak sorunlara çare aramaya devam etmektedir. Lâkin yılmamalı ve mücadeleye devam etmelidir. Bu mücadele çalıþmalarının ilk þartı bir olmak, beraber olmak parçalanmamaktır. Her zaman içimizden maþalar olmuþ ve bundan sonra da olacaktır. Aldırıþ etmeyerek birlik ve beraberlik içinde verdiğimiz mücadeleye devam edeceğiz. Allah\'ın izni ve inayetiyle sonunda verdiğimiz mücadelenin semeresini mutlaka göreceğiz.

Þeytanın cinnî olanı olduğu gibi, insanlardan olanı da vardır. Mukaddesata saldırıldığında biliniz ki o saldıran þeytanın ta kendisidir.

Son zamanlarda camilerimize bir operasyon düþünülmüþ ve camilerimiz hedef tahtası durumuna getirilmek istenmiþtir.

Cami inþaat ve tamirat izinleri verilmezken, minare uzunluğuna kısıtlamalar getirilirken, minareye müsaade edilmezken ve bizler bunların mücadelesiyle uğraþırken þimdi de devlet memuru imamlar sorunu ortaya çıktı.

Yunan devlet yetkilileri bizleri o kadar sevmeye baþladı ki, katı ortodoks olan bu kiþiler kiliselere memur papaz yasası çıkaramazken ve birçok kilise kapalı iken bizlere imamlar yasası adı altında kadrolu imam vermek için uğraþmaktadır.

Sevgili Kardeþlerim,
Hedef Müslümanlığın ta kendisidir. Dini değerlerimizden koparmaktır. Dinden yoksun toplum ortaya çıkınca o toplumdaki insanları istediğiniz tarafa çekebilme imkânını yakalamıþ olursunuz. Kısacası, hedef önce İslâm sonra Türklüktür.

Camilerimize devlet memuru imamlar gelirse, bir müddet sonra hutbeler yunanca okunacak, vaazlar yunanca verilecek, cenazeler yunanca kaldırılacaktır. Bir müddet sonra da sünnetsiz sözde imamlar gelerek camilerimize yerleþecektir.

Uyanık olalım! Dinimize sahip çıkalım! Senede bir defa ödediğiniz imam hakkı ile camilerimizdeki imamın sizden olmasını ve idaresinin de sizin kontrolünüzde olmasını sağlamıþ olursunuz. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Bu hakkı kendi elimizle kaçırırsak vabali büyük olacaktır. İmam hakkı Allah için verilen bir paradır. Bunu kıskanır, çekinir de vermezsek bizlere bu kadar nimeti veren Allah\'a karþı nankörlük etmiþ oluruz. Böylece hem kendimizi ve hem de çocuklarımızın geleceğini mahfetmiþ oluruz. Bu tutumumuzla kendi elimizle ezanları susturmuþ, camileri kapatmıþ oluruz. Bir toplumun felaketi de budur. Allah muhafaza...

Sevgili Kardeþlerim,
Ramazan Ayı\'nız cümlenize mübarek olsun. Bu mübarek ay hepimize hayırlara, kurtuluþumuza, uyanmamıza, birlik ve dirlik içinde kardeþler olmamıza vesile olsun. Hepiniz ve hepimiz için Rabbu\'l âleminden güzellikler ve ebedi saadetler niyaz ederim.
Allah\'a emanet olun.

İskeçe Müftüsü
Ahmet METE


Share |
Bu yazı 2870 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017