Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 KURBAN BAYRAMI MESAJI  11.10.2013-11:34
Değerli Batı Trakyalı Müslüman Türk Kardeþlerim!
Müslümanlık bilincimizi yenileyen; birlik, beraberlik ve kardeþlik duygularımızı pekiþtiren, yardımlaþma ve dayanıþmayı sağlayan Kurban Bayramına kavuþmanın sevinç ve mutluluğunu yaþıyoruz. Bizleri böyle rahmet ve bereket dolu bayram günlerine kavuþturan Yüce Rabbimize sonsuz þükürler olsun.

İslam’ın beþ temel esaslarından biri olan Hac ibadetinin yerine getirildiği, tekbirlerin çekildiği ve mali bir ibadet olan kurban vecibesinin ifa edildiği bu mübarek bayramı, Batı Trakya Müslüman Türk Toplumu ve tüm İslâm Âlemi olarak huzur ve sükunet içersinde geçirmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin.

Allah’a yakınlaþmak anlamına gelen kurban ibadeti; kurban olarak kesilmesi uygun olan hayvanın, ibadet niyetiyle kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde usulüne uygun þekilde kesilmesidir. Kurban kesen, Allah’a yaklaþmıþ ve O’nun hoþnutluğunu kazanmıþ olur. Kurban ibadeti, hicretin ikinci yılında zekât ve Sadaka-ı fıtırla birlikte meþru (vacip) olmuþtur. Yüce Allah, kurban ibadeti hakkında Kur’an’ı Kerim’de þunları buyuruyor:

“Biz her bir ümmete, Allah\'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurban kesmeye uygun hayvanlardan kurban keserken O\'nun adını zikretsinler diye kurban kesme ibadetini meþru kıldık/görev olarak yükledik. Sizin ilahınız tek bir ilahtır, O\'na teslim olun. (Ey Peygamber!) Teslim olmuþ o mütevazı kulları müjdele.\" (Hac 34)

Yine Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ın Kevser Suresi’nde þöyle buyuruyor: “Resulüm, muhakkak ki sana Kevser-i verdik, öyle ise Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Asıl ebter (nesli kesik) olan sana hınç besleyendir. Senin þanın ve þöhretin yücedir”.

Allahu Tealâ, kurbanlık hayvanın kesimi üzerinde bu þekilde durduktan sonra, Hac sûresinin 37. Ayetinde; “Fakat unutmayın ki onların ne etleri, ne de kanları Allah’a ulaþır. O’na ulaþan tek þey kalplerinizdeki takvadır.” buyurarak, kurban ve diğer bütün ibadetlerimiz için çok önemli bir noktayı bize bildiriyor. Bu, ibadet diye yaptığımız fiilleri örf-adet olmaktan çıkarıp, gerçek ibadete dönüþtürecek olan manadır. Deyim yerindeyse ibadetlerin ruhudur. İþte bu ruh, kalpte Allah’a karþı oluþan hassasiyet yani takvadır.
Kurban, gerek fert gerekse toplum açısından çeþitli yararlar taþıyan malî bir ibadettir. Kiþi kurban kesmekle Allah\'ın emrine boyun eğmiþ ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuþ olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil\'in Cenâb-ı Hakk\'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri baþarılı sınavın hâtırasını tazelemiþ ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranıþla göstermiþ olmaktadır.

Değerli Kardeþlerim,
Kurban bayramının bir özelliği de Hac ibadetinin bu günlerde yapılmıþ olmasıdır. Öyle ki, dünyanın her yerinden farklı ırk ve dillere mensup milyonlarca Müslümanın haccetmek niyetiyle bir araya gelerek oluþturdukları tablo, bayramın değerini ortaya koyan bir baþka muhteþem manzaradır.

Bayramlar sevinçlerin paylaþıldığı, gönüllerin coþtuğu, küskünlerin barıþıp kalplerin yumuþadığı, akraba ve komþuların ziyaret edildiği, öksüz ve yetimlerin sevindirildiği, misafirlerin tebessümle karþılandığı, ikramların yapıldığı mutlu günlerdir.

Bayram günlerini, günahların bağıþlanması için bir fırsat olarak değerlendirelim. Büyüklerimizi mümkünse ziyaret ederek, değilse telefonla arayarak onların dualarını alalım. Akraba, komþu ve dost ziyaretlerini gerçekleþtirelim. Birlik ve beraberliği sağlamak için aramızdaki küskünleri barıþtıralım. Çocuklara göstereceğimiz sevgi ile bayram havasını yaþatalım. Fakir ve yoksullara kestiğimiz kurbanlardan pay ayırarak yardım etmek suretiyle onları sevindirelim. Ahirete irtihal etmiþ büyüklerimizi, yakınlarımızı, tanıdıklarımızı ve bütün inananları hayırla yad edelim.

Sevgili Kardeþlerim,
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı olarak, bu Kurban Bayramına farklı duygularla giriyoruz. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Baþbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve kabinesindeki diğer ilgili bakanlarının biz Batı Trakya Müslüman Türkler için son günlerdeki söylem ve çalıþmaları bizleri ziyadesiyle memnun etmiþtir. Özellikle geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanı Sayın Egemen Bağıþ’ın Batı Trakya’ya gelmesi ve İskeçe’de bizi makamımızda ziyaret etmesi bizi çok daha sevindirmiþ ve gücümüze güç katmıþtır. Allah nasip eder de ülkemiz Yunanistan azınlık haklarımızı verirse, bayram sevincimiz iki kat daha artacaktır. Sizin de bildiğiniz ve müþahade ettiğiniz gibi Anavatanımız ve Vatanımız çalıþmaların içindedir. Önemli olan bizlerin dik ve ayakta durmamız, birlik ve beraberlik içinde olmamızdır.

Bu vesileyle hepinizin Kurban bayramını kutlar, bu mübarek bayramın hepimiz için barıþ ve huzura vesile olmasını Yüce Mevla’dan niyaz ederim.

Ahmet METE
İskeçe Müftüsü


Share |
Bu yazı 3115 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017