Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 M E V L İ D K A N D İ L İ  11.01.2014-12:08

Değerli Müslüman Türk Kardeþlerim,
Yarın akþam, âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.S.)\'in doğum gecesi olan Mevlid Kandilidir. Bu vesileyle O\'na ümmet olma þerefinden duyduğumuz mutluluğu bir kere daha yad ediyor, Salatü Selam O\'nun ve O\'na tabi olanların üzerinde olsun diyoruz.

Peygammberimiz, Yüce Allah’tan bir rahmet olarak insanlığa gönderilmiþ, bir rahmet peygamberi olarak insanlerın gönüllerinde taht kurmuþtur.

“Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim” buyuran Peygamberimizin gerçekten güzel ahlâkla yoğrulmuþ hayat tecrübesini tanımaya, O’ndan yararlanmaya her zaman olduğu gibi bugün de çok muhtacız.

Böylesine yüce ve üstün ahlâklı bir peygamberin ümmetiyiz. Kur\'an-ı Kerim\'de: \"Allah\'ın rasûlünde, sizin için en güzel örnek vardır.\" (Ahzap, 21.) \"\"Peygamber size neyi getirmiþ ve size neyi emretmiþse onu alın (yapın); neyi yasaklamıþ ise ondan sakının.” (Haþr, 7.) \"\"Kim Peygambere itaat ederse, gerçekte Allah\'a itaat etmiþtir.\" (Nisa, 80.) \"\"Þüphesiz sen, büyük bir ahlâka sahipsindir.\" (Kalem, 4.) buyurulmaktadır.

Peygamberimiz hayatın her safhasında örnek alınacak model bir þahsiyettir. Çünkü O, hayatı bütünüyle mükemmel bir þekilde yaþamıþtır. Çünkü O, Kur’an-ı Kerim’i tam anlamıyla pratik hayata geçirmiþ olup, hayatı Kur’an ahlâkıydı. Bu nedenle çağımızda insanlığın düþtüğü ruhi bunalımlardan, manevi hastalıklardan, zulüm ve haksızlıklardan, savaþlardan kurtulmak, insanca bir hayata; huzura, sevgiye, kardeþliğe, dünya barıþına kavuþmak için O’nun sünnetini yaþamaya, örnek yaþantısını hayata hakim kılmaya muhtaçtır. Bunun yolu da O’nu tanımak ve canımızdan bile çok sevmektir.

Peygamberimizin örnek hayatı ve hadis-i þerifleri bizlere ve âhiret saadetinin yolunu göstermektedir. Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın Hz. Peygamberin örnek hayatını öğrenmeye ve yaþamaya her zamankinden çok daha ihtiyacı vardır. Birlik ve beraberlik ruhu içinde kardeþlik, barıþ ve karþımızdakine saygı, sevgi göstermek bizler için mutluluk kaynağı olacağını unutmayalım.

Muhterem Kardeþlerim,
Ülkemiz idarecilerinin Batı Trakya Müslüman Türk’ü olarak bizlere baskıları ve antidemokretik uygulamaları devam ediyor. Türk Yunan dostluğunun konuþulduğu bir dönemde Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın bel kemiğini oluþturan eğitime özellikle din eğitimine yeni bir darbe daha vurulmuþtur. Azınlığımızın ileri gelenlerinin hatta milletvekillerimizin dahi görüþü alınmadan çıkarılan meþhur 240 imam yasası çerçevesinde devlet okullarında din dersi hocası olarak atama ve bu din dersini yunanca olarak okutma yönündeki haksız uygulamanın maalesef baþladığını öğrenmiþ bulunuyoruz. Daha önceki mesajlarımızda da belirtmiþtik; ülkemiz Yunanistan’da din dersi zorunlu değildir. Devlet okullarındaki okutulan din dersi seçmelidir. Bu nedenle tavsiyemiz çocuklarımızın bu dersi kesinlikle seçmemeleridir. Müslümanım diyen ve Allah’ın huzurunda hesabını düzgün vermek isteyen kiþi çocuğunu yunanca olarak verilecek olan bu derslere bırakmamalıdır. Siz anne babalar yapmanız gereken þey, çocuğunuzun gittiği okula; “çocuğum seçmeli des olan din dersine girmeyecektir” þeklindeki bir dilekçe ile okul idaresine baþvurmanızdır. Yasal olarak bu konuda kimse sizi zorlayamaz ve zorla yaptıramaz. Seçmeli bir dersi seçmemek de bir haktır. Bu konuda hepimiz uyanık olalım ve bu oyuna gelmeyelim. Çünkü Yunanca dili üzerinde verilecek olan din dersleri çocukarımızın kafalarını karıþtıracak ve İslâmî bilgileri yanlıþ öğrenmesine sebep olacaktır. Bu da büyük bir vebaldir. Umarız yönetim bu yanlıþ tutumdan vazgeçer.

Bizim bu konudaki çağrımız; Batı Trakya’da ezanların okunması, camilerin açık kalması, Müslümanlığın ayakta kalması ve yarın mahþer meydanında Allah’a karþı alnımızın ak olması için bunun gibi milli ve dini hasletlerimizi yok etmeye yönelik olan yanlıþ ve haksız uygulamalara HAYIR! Demektir.

Bu vesileyle Mevlid Kandilinizi tebrik eder, bu kutlu doğum gecesi olan Mevlid Kandili hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederim.


İskeçe Müftüsü
Ahmet METE 


Share |
Bu yazı 2986 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017