Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 İSKEÇE MÜFTÜSÜ AHMET METE PANELDE KONUÞTU  08.11.2009-18:20
8 Kasım 2009 tarihinde Batı Trakya Türk Azınlığı Danıþma Kurulu Baþkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Ankara Bilkent Üniversitesi’nde düzenlenen “Yunanistan ve AB’nin Demokrasi Dersi: Batı Trakya” konulu panele konuþmacı olarak katıldı. Panel, Bilkent Üniversitesi Türk Dünyası Araþtırmaları Topluluğu (TÜDAT), Batı Trakya Türkleri Dayanıþma Derneği (BTTDD) Gençlik Kolları ve Ankara Keçiören Belediyesi tarafından ortaklaþa düzenlendi.

TÜRKSAM Balkan Uzmanı Gözde Kılıç Yaþın’ın oturum baþkanlığı yaptığı panel, Dıþ Türklerden Sorumlu Devlet Bakanı Müsteþarı Birol Dok’un açılıþ konuþması ile baþladı. Ardından Keçiören Belediye Baþkanlığı Dıþ İliþkiler Müdürü Mustafa Araç ile Türk Ocakları Genel Merkezi’nden Yard. Doç. Dr. Bülent Aksoy kısa birer konuþma yaptılar.

İSKEÇE MÜFTÜSÜ AHMET METE: “BÖYLESİ BİR ORTAMDA YUNANİSTAN’DA DEMOKRASİDEN SÖZ EDİLMESİ MÜMKÜN OLAMAZ.”

Panelde ilk sözü alan Batı Trakya Türk Azınlığı Danıþma Kurulu Baþkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Lozan Antlaþması ile Yunanistan’a bırakılan Batı Trakya Türk Azınlığı’nın statüsü ve haklarının Antlaþma ile korunduğunu ifade etti. Müftü Mete, müftü sorunu ile vakıflar sorunu ağırlıklı olmak üzere dini alanda karþılaþılan sorunlar hakkında bilgi vermekle birlikte sabık İskeçe Müftüsü merhum Mehmet Emin Aga ile Gümülcine Müftüsü İbrahim Þerif ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını anlattı. Müftü Mete ayrıca, İskeçe Müftülüğü’ne bitiþik binayı tadilat ettirmesi nedeni ile yargılandığını söyledi. Eğitim sorunu ile ilgili olarak Mete, Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Þirketi’nin (BAKEÞ) azınlık ortaokulu inþa etmek amacı ile arazi tahsis talebinin Sirkeli Belediye Meclisi’nin oybirliği ile onay vermesine karþın Doğu Makedonya-Trakya Bölge Genel Sekreterliği tarafından çeþitli gerekçelerle üç kez reddedildiğini belirtti. Bununla birlikte, iki dilli azınlık anaokulu talebinin ısrarla görmezden gelindiğini, yerinde Sirkeli Belediyesi’ne bağlı dört köyde devlet anaokulunun inþa edildiğini ifade etti. İþte, böylesi bir ortamda Yunanistan’da demokrasiden söz edilmesinin mümkün olmadığını dile getirerek konuþmasını tamamladı.

Share |
Bu yazı 3844 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017