Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 MÜBAREK RAMAZAN AYI  28.06.2014-12:43

   Saygı Değer Müslüman Türk Kardeþlerim,

   Allah-u Teâlâ’nın (C.C.) bize lütfettiği mübarek Ramazan Ayı’na kavuþmanın büyük sevinç ve heyecanını yaþıyoruz. Ramazan Ayı 11 ayın sultanı olup insanlığı karanlıktan aydınlığa, alçaklıktan yüksekliğe ve delâletten hidayete kavuþturan Kur’an-ı Kerim’in indiği aydır.

   Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de þöyle buyurmaktadır:

   “Ramazan ayı ki insanları kurtuluþ yoluna götüren, doğruyu yanlıþtan ayıran Kur\'an\'ın indiği aydır. Onun için sizden her kim bu aya eriþirse oruç tutsun.” (Bakara, 185)

  Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.S.) Ramazan ayının faziletine dair þöyle buyurmaktadır:

  “İþte bereket ayı olan Ramazan geldi. Artık Allah’ın rahmeti sizi kuþatır. O ay, yeryüzüne bol bol rahmet iner. Günahlar affedilir. Dualar kabul olunur. Allah sizin iyilik ve ibadette yarıþmanıza bakar da, bununla meleklerine karþı iftihar eder. Öyle ise kulluğunuzla kendinizi Allah’a sevdirin. Asıl bedbaht olan da, bu ayda Allah’ın rahmetinden nasibini alamayandır.

   Üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki, bu aydaki bir gece “Kadir Gecesi”, bin aydan daha hayırlıdır. Allah-u Teâlâ (C.C.), bu ayda; her gün oruç tutulmasını emretti. Bu ayda, geceleri teravih namazı kılmak da sünnettir. Bu ayda, Allah için ufak bir iyilik yapmak, baþka aylarda, farz yapmak gibidir. Bu ayda, bir farzı yapmak, baþka ayda 70 farz yapmak gibidir. Bu ay, sabır ayıdır. Sabredenin gideceği yer cennettir. Bu ay, iyi geçinme ayıdır. Bu ayda müminlerin rızkı artar. Bir kimse bu ayda bir oruçluya iftar verirse, günahları affolur. Hak Teâlâ, onu Cehennem ateþinden azat eder. O oruçlunun sevabı kadar, ona sevap verilir.”
Ashâb-ı Kirâm, “Yâ Resûlallah! Her birimiz, bir oruçluya iftar verecek, onu doyuracak kadar zengin değiliz.” deyince, Peygamber Efendimiz (S.A.S.) buyurdu ki: “Bir hurmayla iftar verene de, yalnız suyla oruç açtırana da, biraz süt ikram edene de, bu sevap verilecektir. Bu ay öyle bir aydır ki, ilk günleri rahmet, ortası af ve mağfiret ve sonu Cehennemden azat olmaktır. Bu ayda, emri altında olanların vazifesini hafifletenleri, Allah-u Teâlâ (C.C.) affedip, Cehennem ateþinden kurtarır.

   Bu ayda dört þeyi çok yapınız! Bunun ikisini Allah-u Teâlâ (C.C.) çok sever. Bunlar, kelime-i þehadet getirmek ve istiğfar etmektir. İkisini de zaten her zaman yapmanız lâzımdır. Bunlar da Allah-u Teâlâ’dan (C.C.) Cenneti istemek ve Cehennem ateþinden O’na sığınmaktır. Bu ayda, bir oruçluya su veren bir kimse, kıyamet günü susuz kalmayacaktır.”


   Değerli Kardeþlerim,

   Mübarek Ramazan Ayı; tutulan oruçlarla, kılınan teravih namazlarıyla, sahurdaki güzellikleriyle, mukabelelerde okunan Kur\'an-ı Kerîm tilavetleriyle, hatimleriyle, vaazlarla, sahurdan evvel kalkıp kılınan teheccüd namazlarıyla, iftar anının heyecanıyla, Kadir gecesindeki manevi coþkusuyla, hayır ve hasenatıyla, fitre ve zekâtıyla, bayram sabahı neþesiyle yaþadığımız bir ömrün hasat vaktidir

   Bu mübarek ay, gönüllerin yumuþadığı, þeytanların zincirlendiği, nefislerin kırıldığı ve insanların insanî duygularının en yükseğe çıktığı bir aydır. Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.S.) bir hadis-i þeriflerinde þöyle buyurmaktadır:

   “Eğer kullar Ramazan ayındaki üstünlükleri bilselerdi bütün senenin Ramazan olmasını isterlerdi.”

   Öyleyse Sevgili Kardeþlerim,

  Gelin bu mübarek Ramazan ayının manevi coþkusunu hep beraber yaþayalım ve yaþatalım. Büyüklerimizi hoþnut edip ziyaret edelim. Sohbetlerine katılalım, hem tecrübelerinden istifade edelim hem de onların yalnız olmadıklarını hissettirelim. Küçükleri sevelim ve sevindirelim. Anne-babalarımızın ellerini öpelim. Birlik ve beraberlik içinde teravihlerimizi kılalım, oruçlarımızı tutalım ve en önemlisi kulluğumuzu kuvvetlenidirelim.

   Hayatın aldatıcı olduğunu unutmadan bu güzel fırsatları iyi değerlendirelim. Bayram sabahına Ramazan içinde yaptığımız ibadetlerin çokluğu ve Rabbimizin bizleri affı ile inþallah kavuþalım.

   Bildiğiniz gibi İslâm Dini sevgi, saygı ve hoþgörü dinidir. Cemaate gitmek, saf olmak, hac ibadetinde; Kâbe’nin etrafında tavaf etmek, Arafat’ta vakfe yapmak, topluca ibadetlerimizi ifa etmek hep birlik ve dirlik ifadesidir. Ramazan-ı Þerife eriþtiğimiz bu günlerde birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeþliğimizi pekiþtirmek için birbirimizi sevelim, iyiliklerde buluþalım, Allah’a yönelirken tek vücut olalım. Namaz kılarken vucütlarımız safta birleþtiği gibi gönüllerimiz de birleþsin.

   Muhterem Kardeþlerim,

   Seneler geçiyor, ömür bitiyor ama milletler mücadeleleriyle ve çalıþmalarıyla yaþamaya devam ediyor. Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı dik duruþu ve haklarını almak için mücadelesiyle hep yaþayacaktır.

   İslam Alemi büyük bir imtihandan geçmektedir. Fitne fesat, parçalanmalar ve acılar aslında kendi benliğinden kopmuþ Müslümanların tekrar kendilerine gelmeleri için bir tecrübedir. Bu açıdan Ramazan içinde Müslümanların selameti için dua etmeliyiz. İslam Alemi þu anda küffarın oyunlarıyla karþı karþıyadır. Küffar, İslam adına Müslüman kanı akıtmakta, kardeþleri birbirleriyle vurdurmaktadır. Allah-u Teala (C.C.) Müslümanın Müslümana canını, kanını, malını, ırzını yasak kılmıþtır. Yani Müslüman kardeþinin kanını akıtamazsın, onu öldüremezsin, namusuna, malına kastedemezsin. Bu yapılanlar İslam adına diye yansıtılıyor, ancak bunlar din düþmanlarının, insanlık katillerinin oyunudur.

   Aziz Soydaþlarım,

   Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı olarak davamıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Güç olmak için bir olacağız, kardeþ olacağız.

  Evlâtlarımızı Azınlık okullarımızda okutarak eğitimimize sahip çıkmalıyız. Müftülük davasına bugüne kadar sahip çıktığımız gibi bundan böyle de sahip olmaya devam etmeliyiz. Müftülük davasında göstereceğimiz baþarıyla camilerimize ve imamlarımıza da sahip çıkmıþ oluruz. Böylece kardeþliğimiz de sağlam olur.

   Birlikte ve beraber hareket etmemiz gereken yerlerde beraberliğimizi devam ettirmemiz gerekir. Aramızı bozmak, fitne ve fesat sokmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz.

   Vatanımızdan ve Anavatanımızdan güç ve destek alarak Batı Trakya’da haksızlıkların bitmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah-u Teala (C.C.) doğru yolda olanların yardımcısıdır ve doğrularla beraberdir. Yeter ki biz Allah (C.C.) yolunda olmaya devam edelim.

   Bu duygu ve düþüncelerle hepinizin Ramazan ayını, Kadir gecesini ve ardından Ramazan Bayramını tebrik eder, Cenâb-ı Hak’tan sağlık huzur ve bereketli bir ömür niyaz ederim. Allah bizi daha nice Ramazanlara, Bayramlara eriþtirsin.


Ahmet METE
İskeçe Müftüsü


Share |
Bu yazı 3043 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017