Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 RAMAZAN BAYRAMI  27.07.2014-12:39

     Muhterem Kardeþlerim,
     Rahmetiyle bizleri kucaklayan, þefkatiyle bizleri bir araya toplayan, huzur ve güven ortamında ibadet etmemizi sağlayan on bir ayın sultanı Ramazanı geride bırakarak, sevinç, neþe ve kardeþlik duygularının duruğa ulaþtığı Ramazan Bayramına kavuþmuþ bulunuyoruz. Bizi, bu kutlu günlere ulaþtıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun.

    Bayramlar, nefis muhasebesinden ve sabır imtihanından baþarıyla çıkmamızın simgesi olan kıymetli anlardır. Bayramlar, anne-babaların, büyüklerin ellerinin öpülüp dualarının alındığı, küçüklerin sevinçlerine ortak olunduğu, komþuluk duygularının güçlendiği, kimsesizlerin sahiplenildiği, yetimlerin baþlarının okþandığı mutlulukla dolu günlerdir. Kimsesizlerin ve fakirlerin sevindirilmesi yalnız Ramazan’da değil, Ramazan sonrası da gerekmektedir. Ayrıca bayramlar, küskünlerin barıþtığı, birlik-beraberlik, kardeþlik ve dostluk duygularının pekiþtiği zamanlardır.

     Değerli Kardeþlerim,
     Ne acıdır ki, bu seneki Ramazan Bayramına manasına uygun sevinç ve coþkuyla değil, buruk ve büyük bir üzüntüyle giriyoruz. Bu mübarek günlerde hepimizi derinden yaralayan ve üzüntüye boğan Gazze’deki kardeþlerimizin uğradığı zulüm, çocuk yaþlı demeden masum insanlara yağdırılan bombalar iþlenen katliam insanlık adına utanılacak büyük bir vahþet tablosudur. Din düþmanları, İslâm dünyasının dağınıklığından istifade ederek bu mübarek günlerde müslüman kanı akıtmakta hiç çekinmemektedirler. Suriye’de, Irak’ta, Kerkük’te, Mısır’da, Doğu Türkistan’da ve özellikle son zamanlarda Gazze’de cereyan eden feci olaylar, insanlık dramı olmasına rağmen “medenî” dünya gözünü kapamıþ, sesini çıkarmamaktadır. Allah İslâm âlemine uyanıþ, diriliþ, kardeþlik, dayanıþma, barıþ, huzur ve güven ortamı ihsan etsin.

     Aziz Kardeþlerim,
   Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı olarak bizler, özellikle son zamanda Gazze’ye yönelik acımasız saldırılar karþısında sessiz ve duyarsız kalamazdık. Bu manada buradaki mazlum kardeþlerimizin yaralarını sarmak için maddi manevi desteğimizi göstermemiz dinimizin bize yüklediği bir vecibedir. Bu amaçla bayram sonrası toplanmak üzere Ramazan Ayının son Cumasındaki hutbelerde Batı Trakya çapında bir yardım kampanyasını ilan etmiþtik. İmamlarımız ve mütevelli heyetleri bu yardım kampanyasını takip etmelerini istirham ederim. Toplanan yardımlar, Batı Trakya Türk Azınlığı Danıþma Kurulu’nun öngördüğü þekilde Müftülüğümüze teslim edilecek ve en yakın zamanda en güvenilir bir yolla Gazze’deki kardeþlerimize ulaþtırılacaktır. Yapacağımız yardımlarımızı Allah kabul etsin, böyle faciaları kimseye göstermesin.

     Sevgili Kardeþlerim,
     Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın davası ve çetin mücadelesi devam etmektedir. Devlet dayatmacı politakasını devam ettiriyor. Biz de azınlık olarak dik durur mücadelememizi sürdürüsek, Allah’ın izni ve yardımıyla hak ettiğimiz yere geliriz. Unutmayalım ki, Allah sabredenlerle beraberdir.

   Bu duygu ve düþüncelerle Cenâb-ı Hak’tan sıhhat, afiyet, bol bereket dilerken Ramazan Bayramınızı tebrik ederim. Rabbim bu Bayramı İslâm dünyasında akan kanın durmasını, barıþ ve huzur ortamının sağlanmasını vesile kılsın.


Ahmet METE
İskeçe Müftüsü


Share |
Bu yazı 2492 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017