Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 Paþevik Gençlerinden Gazze'ye Yardım  28.08.2014-13:52
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı Gazze’de yaþanan zulme sessiz kalmamıþ, çeþitli etkinliklerle mazlum kardeþlerimizin yanında olduğunu bütün dünyaya duyurmuþtur. İskeçe’de Batı Trakya Türk Azınlığı Danıþma Kurulu’nun verdiği karar doğrultusunda 25 Temmuz 2014 tarihinde, Cuma Namazı sonrasında 5000’ni aþkın kiþinin katılımıyla İsrail’e karþı büyük bir protesto yürüyüþü yapıldı. Büyük bir baþarıyla yapılan bu yürüyüþ, Batı Trakya Türk Azınlığı Danıþma Kurulu Baþkanı ve İskeçe Müftüsü Sayın Ahmet Mete’nin anlamlı duasıyle son buldu.

Yine Batı Trakya Türk Azınlığı Danıþma Kurulu’nun karaıyla Batı Trakya çapında Gazze’deki mazlum kardeþlerimizin yaralarını sarmak için yardım kampanyası düzenlenmiþtir. Bu kampanya devam ederken, İskeçe Balkan kolu köylerimizden Paþevik’te, buradaki gençlerimiz görülmemiþ bir çalıþma göstererek 23 – 24 Ağustos tarihlerinde iki günlük çok baþarılı bir kermes yapmıþlardır. Elde ettikleri paraları da Gazze’deki kardeþlerimize ulaþtırmak üzere 27 Ağustos Çarþamba günü İskeçe Müftülüğü’ne teslim etmiþlerdir. Teslim töreninde Müftü Efendi gençleri tebrik ederek þunları ifade etmiþtir: “Paþevik’li gençlerimizin bu baþarılı kermes etkinliğini takdirle karþılıyor, kendilerine cân-ı gönülden teþekkür ediyorum. Bu kermese katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun.”

Gazze için Batı Trakya çapında toplanan paraları teslim etmek üzere, Batı Trakya Türk Azınlığı Danıþma Kurulu Baþkanı ve İskeçe Müftüsü Sayın Ahmet Mete ile Gümülcine Müftüsü Sayın İbrahim Þerif birlikte, bir de Paþevik gençliğinde bir temsilci de katılarak Atina’daki Filistin Sefiri’nden randevu alınmıþtır.Share |
Bu yazı 2550 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017