Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 M E V L İ D K A N D İ L İ  31.12.2014-10:42


     Değerli Müslüman Türk Kardeþlerim,
     Âlemlere Rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) 571 yılında Kameri aylardan Rebiü\'l-evvel ayının 12. gecesi doğmuþtur. 2 Ocak 2014 Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan gecede ihya edeceğimiz bu mübarek geceye \"Mevlid Kandili\" denir.

     Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslâm dini ile dünya aydınlandı, tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eþitlik, adalet ve kardeþlik geldi. O\'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuþtu. O\'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluþu için çok hayırlı ve mübarek bir baþlangıçtır.

    Hz. Peygamber’in doğumu, hayatı ve hadis-i þerifleri aslında insanlığın kurtuluþu için Kur’an-ı Kerim’den sonra tek kılavuzdur. Çünkü Peygamberimizin hayatı Kur’an’dı. Onun hayatını örnek almak, Kur’an-ı yaþamak demektir.

     Peygamberimiz (s.a.s.); insanlığın þu son zamanlardaki ruhi bunalımlarına, doymayan göz ve kalplerinin tamahlarına, hamd, þükür, sabır ve tahammüllerden uzak hallerine tek dermandır. Kur’an-ı Kerim ve hadisler bizim dünya ve ahiret saadet kaynaklarımızdır. Bunları çokça okumalı ve hayatımızı onlara göre ayarlamalıyız. Bu saadet kaynaklarımızı çocuklarımıza da okutmalı ve onları da Hz. Peygamberi’in hayatı gibi bir hayat yaþamalarını tavsiye etmeliyiz.

     Muhterem Kardeþlerim,
     Yeni yıla girerken, Mevlid Kandili’ni ihya ederken, çok yeni bir geliþmeyle karþı karþıyayız. Ülkemiz Yunanistan erken genel seçimlere gitmektedir. Her zaman olduğu gibi önümüzdeki bu seçimler için de bizler hep bir þeyi vurgular, siz cemaatimizi uyanık olmaya davet ederiz. Azınlık adaylarımız her partiden hep olmuþ ve gene de olacaktır. Önceki zamanlarda adaylarımız olmasına rağmen, oylarımızı onlara kullanmadığımız için hep kaybettik ve milletvekilsiz kalıyorduk. Son dönemde ise birlik ve beraberliğimizin neticesini gördük ve Allah’a þükür milletvekili çıkarabiliyoruz. Bu seçim öncesi de yine aynı þeyleri hatırlatmakta fayda mülahaza ediyoruz. Oylarımız çok önemlidir. Birlik ve beraberliğimizi bozmadan oylarımız kendi içimizden olan adaylarımıza verelim ki, milletvekilsiz kalmayalım. Seçim tartıþmaları yüzünden kardeþliğimizi zedelemeyelim. Seçimler geçicidir. Kardeþlik, dostluk, komþuluk ise daimdir. Onun için tartıþmaların, eleþtirilerin dozunu iyi ayarlamak lazımdır. Ayrıca bu son zamanlarda bizi yanlıþ yönetmeye çalıþan yönetimin yanlıþ tutum ve davranıþlarını da zikretmeden geçemeyeceğim:

     1- İmamlar yasası diye bildiğimiz yasa çerçevesinde azınlık çocuklarına yunanca olarak okutulan dindersi meselesi hala mücadelesi devam etmektedir. Þunu iyi bilmekte fayda vardır ki, geçmiþte de belirttiğimiz gibi çocuklarımızın seçmeli olan bu derse girmemesi için anne-babalar okul müdürlüklerine dilekçe ile bildirmeleri yeterli olacaktır.Bu dersten sınıfta kalma yok ve yukarıda da belirttiğim gibi mecburi değildir. Unutmayalım ki biz davaları ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele etmekle elde edeceğiz. Bu hususu da aileler evlâtlarının geleceği için çok iyi bilmeli ve uyanık olmalıdır. Çünkü yarın öbürgün çocuklarımız dini ve millî hasletlerden yoksun bir þekilde karþımıza çıkınca çok geç olacak ve artık yakınmanın bir faydası olmayacaktır.

     2- Eğitim yasası çerçevesinde azınlık eğitimi tekrar bıçak altına yatırılmıþtır. Bu hususlara dikkat etmeli ve evlâtlarımızı azınlık okullarına göndermeliyiz. Biz okullarımıza sahip çıkmazsak, öğrenci kalmadığı için okullarımız kapandığında artık feryat etmenin bir faydası olmayacaktır.

     Aziz Kardeþlerim,
     Son olarak birlik ve beraberliğe tekrar vurgu yapmak istiyorum. Allah’u Teâlâ (c.c.) biz mü’minleri kardeþ kılmıþtır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de; “bir tarağın diþleri gibisiniz” buyurarak, kardeþliği, birlik ve beraberliği tavsiye etmiþtir.

    Yaþadığımız vatanımız Yuanistan’da var oluþumuzun devamını istiyorsak; Müslümanlığımıza, Türklüğümüze, camilerimize, ezanlarımıza sahip çıkalım. Sevgili kardeþlerim, bu yaptığım uyarıcı tavsiyere lütfen Allah rızası için kulak verelim ki her zaman için þeref ve haysiyetimizle dimdik ayakta kalabilelim.

     Mesajıma son verirken; geçtiğimiz günlerde Atina’da görüþtüğüm Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Baþbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’dan ve beraberindeki bakanlardan, yine Türkiye temaslarım sırasında görüþtüğüm Cumhurbaþkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan, Diyanet İþleri Baþkanı Sayın Mehmet Görmez’den ve diğer yetkililerden selâmlarını sizlere iletmede üzerimde bir borçtur.

     Yarınlar çalıþanların,
     Yarınlar birlik olanların,
     Yarınlar insanlığın olacaktır...

     Bu vesileyle selâm ve hürmetlerimle Mevlid Kandilinizi tebrik eder, bu kutlu doğum gecesi olan Mevlid Kandili hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederim.İskeçe Müftüsü
Ahmet METE


Share |
Bu yazı 2666 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017