Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 MÜBAREK RAMAZAN AYI  12.06.2015-11:32


Saygı Değer Müslüman Türk Kardeþlerim,
Allahü Teâlâ’nın bize lütfettiği mübarek Ramazan Ayı’na kavuþmanın büyük sevinç ve heyecanını yaþıyoruz. Ramazan Ayı onbir ayın sultanı olup insanlığı karanlıktan aydınlığa ve delâletten hidayete kavuþturan Kur’an-ı Kerim’in indiği aydır. Ramazan Ayı, Allah Teâlâ\'nın müminlere büyük bir ihsanıdır. Çünkü ramazan ayı; Kur\'an, oruç, iyilik ve güzellik ayıdır. Tövbelerin, duaların, hayır ve hasenatın kabul olunduğu mübarek bir aydır.

Ramazan, kelime olarak yüksek dereceli sıcaklık veya güneþin þiddetli hararetiyle yerin ve taþların ısınması ve kızması anlamlarına gelmektedir. Bu ayda, tutulan orucun verdiği açlık ve susuzlukla yanma veya oruçla günahların yanıp silinmesinden dolayı yakma anlamı ile ilgili olarak Ramazan adı verilmiþtir. Bazı âlimlere göre ise; ramazan, Yüce Allah\'ın isimlerinden biridir ki, Allah\'ın af ve mağfiretiyle günahların yanıp yok olması demektir. Kur\'an-ı Kerim\'de ve hadis-i þeriflerde adı geçen ramazan, hicri takvimin dokuzuncu ayıdır. Bu yıl Ramazan ayı 18 Haziran 2015 Perþembe günü baþlıyor. İlk teravih 17 Haziran Çarþamba akþamı kılınacak ve bu gece sahura kalkılacak. Ramazan, eþsiz faziletlerle dolu çok þerefli bir aydır. Ramazan ayı önemini, Kur\'an-ı Kerim’den almıþtır. Çünkü kalplere nur, gönüllere þifa, müminlere rahmet ve bütün insanlığa hidayet olan Kur\'an-ı Kerim, bu ay içerisinde bulunan Kadir Gece\'sinde indirilmeye baþlanmıþtır.

Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de þöyle buyurmaktadır: “Ramazan ayı ki insanları kurtuluþ yoluna götüren, doğruyu yanlıþtan ayıran Kur\'an\'ın indiği aydır. Onun için sizden her kim bu aya eriþirse oruç tutsun.” (Bakara, 185)

Değerli Kardeþlerim,
Ramazan ayı, oruç ayıdır. Allah Teâlâ, mü\'minlere bu ayda oruç tutmayı emretmiþtir, yani farz kılmıþtır. Yüce Mevla\'mız, Kur\'an-ı Kerim\'de þöyle buyurmuþtur: “Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiþ ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki (oruç tutmak suretiyle kötülüklerden) korunursunuz.” (Bakara 183)
Peygamberimiz (s.a.s.) bir hadis-i þeriflerinde þöyle buyuruyor: “Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve þeytanlar da zincire vurulur.”

Baþka bir hadi-i þeriflerinde de þöyle buyuruyor: “Kim ramazan ayını, sevabına inanarak ve bunu elde etmek niyetiyle namazla, oruçla ihya ederse geçmiþ günahları affedilir.”

Görülüyor ki; Cennet kapılarının açıldığı, Cehennem kapılarının kapandığı ve þeytanların zincirlere vurulduğu bu ay müminler için oruç ayıdır. Bu sebeple, Müslüman bu ayda orucunu tutacaktır. Zira oruç sadece aç ve susuz kalmak değil, kalbin Allah\'a açılması, hayata Allah\'ın emrettiği þekilde bakılmasıdır. Bu ayın faziletiyle ilgili olarak Peygamberimiz þöyle açıklıyor: “Bu ay, sabır ayıdır. Sabredenin gideceği yer Cennettir. Bu ay, iyi geçinme ayıdır. Bu ayda müminlerin rızkı artar. Bir kimse bu ayda bir oruçluya iftar verirse, günahları affolur. Hak Teâlâ, onu Cehennem ateþinden azat eder. O oruçlunun sevabı kadar, ona sevap verilir.” Eshâb-ı Kirâm, “Yâ Resûlallah! Her birimiz, bir oruçluya iftar verecek, onu doyuracak kadar zengin değiliz.” deyince, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: “Bir hurma ile iftar verene de, yalnız su ile oruç açtırana da, biraz süt ikram edene de, bu sevap verilecektir. Bu ay öyle bir aydır ki, ilk günleri rahmet, ortası af ve mağfiret ve sonu Cehennemden azat olmaktır. Bu ayda, emri altında olanların vazifesini hafifletenleri, Allahü Teâlâ affedip, Cehennem ateþinden kurtarır.

Bu ayda 4 þeyi çok yapınız! Bunun ikisini Allahü Tealâ çok sever. Bunlar, kelime-i þehâdet söylemek ve istiğfar etmektir. İkisini de zaten her zaman yapmanız lâzımdır. Bunlar da Allahü Tealâdan Cenneti istemek ve Cehennem ateþinden O’na sığınmaktır. Bu ayda, bir oruçluya su veren bir kimse, kıyâmet günü susuz kalmayacaktır.”


Mübarek Ramazan Ayı; tutulan oruçlarla, kılınan teravih namazlarıyla, sahurdaki güzellikleriyle, mukabelelerde okunan Kur\'an-ı Kerîm tilavetleriyle, hatimleriyle, vaazlarla, sahurdan evvel kalkıp kılınan teheccüd namazlarıyla, iftar anının heyecanıyla, Kadir gecesindeki manevi coþkusuyla, hayır ve hasenatıyla, fitre ve zêkatıyla, bayram sabahı neþesiyle yaþadığımız bir ömrün hasat vaktidir Bu mübarek ay, gönüllerin yumuþadığı, þeytanların zincirlendiği, nefislerin kırıldığı ve insanların insanî duygularının en yükseğe çıktığı bir aydır. Hz. Peygamber bir hadis-i þeriflerinde þöyle buyurmakatdır: “Eğer kullar Ramazan ayındaki üstünlükleri bilselerdi bütün senenin Ramazan olmasını isterlerdi.”

Aziz Soydaþlarım,

Ramazan, canlanmadır. Ramazan yenilenmedir. Ramazan; birlik, beraberlik ve kardeþliktir. Ramazan, yanımızdakileri anlamaktır. Ramazan uzağımızda olanları hatırlamaktır. Ramazan, fakirin gönlüne girmektir. Ramazan, hatalardan vazgeçip hidayet yolunda kambursuz ilerlemektir. Ramazan, Allah’ın rızası için candan, yürekten Allah’a ulaþma arzusudur. Ramazan, kin ve nefretten beri olmaktır. Ramazan, kendimizi dev aynada görmeden þeytani oyunlardan uzak olmaktır. Ramazan, þeytanın istilâ ettiği gönüllerin ilâhi aþk ve sevgiyle dolmasıdır.

Öyleyse Değerli Kardeþlerim,
Gelin bu mübarek Ramazan ayının manevi coþkusunu hep beraber yaþayalım ve yaþatalım. Büyüklerimizi hoþnut edip ziyaret edelim. Sohbetlerine katılalım, hem tecrüblerinden istifade edelim hem de onların yalnız olmadıklarını hissettirelim. Küçükleri sevelim ve sevindirelim. Anne-babalarımızın ellerini öpelim. Birlik ve beraberlik içinde teravihlerimizi kılalım, oruçlarımızı tutalım ve en önemlisi kulluğumuzu kuvvetlendirelim.

Hayatın aldatıcı olduğunu unutmadan bu güzel fırsatları iyi değerlendirelim. Bayram sabahına Ramazan içinde yaptığımız ibadetlerin çokluğu ve Rabbimizin bizleri affı ile inþallah kavuþalım.

Aziz Soydaþlarım,
Zaman geçiyor, ömrümüz her geçen gün tükeniyor. Dünyadaki ve yaþadığımız ülkemizdeki durumlar hiç de iç açıcı değil. Çıkarlar uğruna insanlar öldürülüyor veya haksızlıklara uğratılıyor. Zenginler aþırı harcamalar yaparken fakirler bir lokma ekmeğe muhtaç ölüyor. İslâm âlemindeki kargaþalar son bulmuyor. Biz Batı Trakya Müslüman Türk’ünün kangren olmuþ sorunlarında hiç bir iyileþme olmuyor. Devlet, okullarımızda istediği gibi hareket ediyor istediği gibi keyfi uygulamaları sürdürüyor. Türkiye’den öğretmen çok az hariç getirilemiyor. Çeyrek asırdır devam eden müftülük sorununa çözüm getirilmiyor, Vakıf mallarımız Lozan Antlaþmasına göre iþletilemiyor, zaten çoğu da talan edilmiþ durumda. Milli kimliğimiz olan Türklüğümüz inkâr ediliyor.

Bu duygu ve düþüncelerle hepinizin Ramazan ayını, Kadir gecesini ve ardından Ramazan Bayramını tebrik eder, Cenâb-ı Hak’tan sağlık huzur ve bereketli bir ömür niyaz ederim. Allah bizi daha nice Ramazanlara, Bayramlara eriþtirsin.Ahmet METE
İskeçe Müftüsü


Share |
Bu yazı 2809 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017