Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 RAMAZAN BAYRAMI  15.07.2015-08:18
Muhterem Kardeþlerim,
Bizleri bir Ramazan Bayramına daha eriþtiren Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun! Bayramları neþe ve sevinç günleri olarak ilan eden Efendimize sonsuz salat ve selam olsun!

Bayramlar; aynı dinin, aynı inancın ikliminde bizleri birleþtiren, yürekleri bütünleþtiren, kardeþliği pekiþtiren, kırgınlıkları onaran ilahi armağanlardır. Bayramlar, iman kardeþliğinin gerçek tezahür sahneleridir.

Bir ay boyunca kendimizi manevi eğitim kampına aldık. Kirlenen yanlarımızı temizledik. Kaybolan kimliğimizi bulduk. Kırılan, örselenen kalplerimizi onardık. Unuttuklarımızı hatırladık. Kur’an’la yıkılan köprülerimizi yeniden kurduk. Birbirimizle kopan bağlarımızı yeniden birleþtirdik. Maddi yönümüzü aç bırakarak manevi yönümüzü doyurduk. Ve nefsimizi terbiye ettik.

İrademize Allah’ın emir ve yasaklarına boyun eğdirmeyi öğrendik. Müslümanca yaþamayı, kardeþliği, paylaþmayı, kulluğu öğrendik. İftar sofralarında buluþtuk. Aynı ezan sesiyle iftarımızı açtık ve aynı kıbleye yöneldik. Aynı hizada saf olduk. Hep birlikte secdeye vardık.

Aziz Kardeþlerim,
İdrak ettiğimiz bu bayram, aslında kuraklık çeken tüm insanlığın kurtuluþu için akan bir rahmet pınarıdır.

Bu bayram, baþkalarını aç bırakarak doyanlara, diğerlerini ezerek muktedir olanlara, ötekilerini yok sayarak var olanlara karþı Hakk’ın yanında yer alanların bayramıdır.

Bu bayram, hakka, hakikate, adalete, ahlak ve fazilete çağıranların bayramıdır. Bu bayram, hakikati duyuranların, adaleti yüceltenlerin, iyiliği ve sevgiyi yayanların bayramıdır.

Bu bayram, bir Ramazan gecesi olan Kadir gecesinde inmeye baþlayan o Kutlu Söz’ün hakkını verenlerin, Kitabın tarafını tutanların, Kur’ân’ın yanında yer alanların bayramıdır.

Bu bayram, yeryüzünde zalimlerin yanında olmayanların; Rahmet Peygamberi (s.a.s)’in tarafında duranların bayramıdır.

Bu bayram, yeryüzünü yangınlarla kasıp kavuranların, zayıfların üzerine basarak yükselenlerin, güç ve kuvvetiyle, silah ve teknolojisiyle kan ve gözyaþı akıtanların tarafını tutmayanların bayramıdır.

Bu bayram, insanlığın barıþ ve huzuru için hayrın anahtarı þerrin kilidi olanların bayramıdır.

Kıymetli Kardeþlerim,
Bu bayramda yapacaklarımızı unutmayalım! Bizden bayram neþesi bekleyenlere beklediklerini ikram edelim! Bayramın sevincini ve coþkusunu içimizde hissedelim! Varlık sebebimiz olan anne-babalarımızı; hayatın çilesini birlikte omuzladığımız eþlerimizi sevindirelim. Evlerin canlı bayramları olan çocuklarımızı bayramın coþkusuyla mutlaka tanıþtıralım! Aile büyüklerimize, akrabalarımıza, komþularımıza, arkadaþ ve dostlarımıza hürmet ve muhabbetlerimizi gösterelim. Hastane köþelerinde þifa bekleyenlerin gönüllerini alalım. Bayram yapamayanlara bayram yaptıralım! Yüreklerin en ağır yükü olan dargınlıklara son verelim!

Bizi neþe, sevinç ve huzur içinde toplayıp bir Ramazan Bayramına daha kavuþturan rabbimize þükürler olsun.

Değerli Kardeþlerim,
Ne acıdır ki, bu seneki Ramazan Bayramına manasına uygun sevinç ve coþkuyla değil, buruk ve büyük bir üzüntüyle giriyoruz. Din düþmanları, İslâm dünyasının dağınıklığından istifade ederek bu mübarek günlerde müslüman kanı akıtmakta hiç çekinmemektedirler. Suriye’de, Irak’ta, Kerkük’te, Mısır’da, Doğu Türkistan’da, Filistin’de cereyan eden feci olaylar, insanlık dramı olmasına rağmen “medenî” dünya gözünü kapamıþ, sesini çıkarmamaktadır. Allah İslâm âlemine uyanıþ, diriliþ, kardeþlik, dayanıþma, barıþ, huzur ve güven ortamı ihsan etsin.

Aziz Kardeþlerim,
Ülkemizdeki ekonomik kriz hepimizi derinden yaralamıþ ve öyle görünüyor ki daha yaralamaya devam edecektir. Kriz zamanlarını birlik ve beraberliğimizi pekiþtirmede, yardımlaþmada fırsata çevirmek müslüman olamanın bir gereğidir. Etrafımızdaki kardeþlerimize duyarsız kalamayız. Ramazanda elde ettiğimiz güzel hasletleri devam ettirmeliyiz. Camilere devam etmeli kardeþlerimize yardım elimizi uzatmaya devam etmeliyiz.

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın gençleri de bir çoğu okumakta, bunların bir kısmı ise maddi sıkıntılarından dolayı okullarını bırakıp tahsilleri yarıda kalmaktadır. Toplum olarak eğitime sahip çıkmamız ve gençlerimizin okumasına yardımcı olmamız dinî ve millî bir vecibemizdir.

Muhterem Kardeþlerim,
Bayramlar, baþkalarını sevindirdiğimiz kadar bize mutluluk ve sevinç kaynağı olur ancak. Bu bayramda dargınlıkları bitirelim, sevdiklerimizle ve hatta sevmediklerimizle ziyaretleþelim ve bayramlaþalım. Böylece anne – baba, evlâtlar, akrabalarla iyi geçim, hoþgörü ve sevgiye dayalı bir hayatımız olsun.

Bu duygu ve düþüncelerle Cenâb-ı Hak’tan sıhhat, afiyet, bol bereket dilerken Ramazan Bayramınızı tebrik ederim. Rabbim bu Bayramı İslâm dünyasında akan kanın durmasını, barıþ ve huzur ortamının sağlanmasını vesile kılsın.


Ahmet METE
İskeçe MüftüsüNOT:
* Müftülüğümüzde bayramlaþma, Ramazan Bayramının birinci günü (Cuma) saat: 18:00 – 19:00 arası olacaktır.
* T. C. Gümlcine Baþkonsolosluğu’nda bayramlaþma; Ramazan Bayramının birinci günü (Cuma) saat: 19:00 – 21:00 arası olacaktır.

Share |
Bu yazı 2699 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017