Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 A Ç I K L A M A  06.02.2016-21:22
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı, her zaman vurguladığımız gibi teröre, insan hakları ihlallerine hiçbir zaman yakınlık duymamıþ aksine nefretle kınamıþ ve kınamaya devam edecektir.

Dünyanın sıkıntılar içinde olduğu ve Yunanistan\'ın ekonomik krizde olması sebebiyle bölgemizde de bazı sıkıntılar zuhur etmektedir. Karanlık güçler Batı Trakya\'da yaþayan azınlık ve çoğunluğunun huzurunu bozmaya çalıþmaktadır. Ancak þu bilinmelidir ki bu kargaþalar herkesi etkilemektedir.

28 Ocak 2016 Perþembe akþamı aile dostumuz ve imam olan bir akrabam evime ziyaretime gelmiþtir. Ziyaret esnasında yola bir iþ için inmiþ ve yüzleri maskeli, eldivenli, bu iþi iyi bilen, eğitimli kiþiler tarafından bir minibüse yakapaþa alınarak, yüzü ve ağzı kapanmıþ ve çeþitli hakaretlere maruz kalmıþtır. Hareket halindeki araba içerisinde þahsıma yönelik hakaretlerden sonra dikkatli olmamı, yaptıklarımdan haberdar olduklarını, beni öldüreceklerini ve evlatlarıma zarar verecekleri þeklinde bir mesaj göndererek imam kardeþimiz darp edilmeden yola bırakılmıþtır.

Polise yapılan þikayet neticesinde kameralar kontrol edilmiþ ve biz Trakya\'nın Bekçileriyiz diyen kiþilerin arandığı dile getirilmiþtir.

Emniyet müdürü ve Emniyet çalıþanlarına teþekkür ederken faillerin yakalanmasını Batı Trakya\'da yaþayanlar adına beklediğimizi dile getirmek isterim.

Beþ sene önce yakınımda çalıþan bir imam tartaklanmıþ, bu sefer yine yakınımda çalıþan bir imam tehdit, hakaretlerle korkutulmuþ, bana mesajlar gönderilmiþtir. Bu güne kadar açıklamadığımı açıklamakta yarar vardır. Müftülük seçiminden itibaren mektuplarla, yolda sözlü þekilde uyarılar, tehditler aldım, aldırıþ etmedim. Þimdi de etmiyorum. Korkacak hiçbir çalıþmanın içinde olmadım, olmayacağım. Bilmeyenlere þunu da ifade edeyim. Benim ailem Yunanistan için þehit vermiþ ailedir. Yunanistan\'ı koruyanlar içinde biz kendimizi ispat ettik. Hemde maskeyle, eldivenlerle, plakasız minibüslerle değil, mertçe kanımızı feda ederek gösterdik. Gerektiğinde vatan müdafaası için bundan sonra da feda etmeye de hazırız. Bu uğurda azınlığımızdan birçok þehit verilmiþtir. Bu gerçekler ortada iken karanlık iþlerle bizleri, Azınlığı iliþkilendirmek çok acımasızca bir iftiradır.

Batı Trakya Müslüman Türküne hizmet eden imamlarımız ve azınlığın seçtiği müftüler tehdit altındadır. Bunu kamuoyuyla paylaþmakta yarar vardır. Bana ve aileme birþey olması halinde de Yunan devletinin sorumlu olacağını vurgulamak isterim.

Hiçbir azınlık mensubumuzun ve hocalarımızın tahriklere kapılmamasını ve vazifesinden feragat etmemelerini tavsiye ediyorum. Allah doğrularla beraberdir.

Ahmet METE
İskeçe MüftüsüShare |
Bu yazı 4811 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017