Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 RAMAZAN BAYRAMI  03.07.2016-01:15

Muhterem Kardeþlerim,
  Bizleri bir Ramazan Bayramına daha eriþtiren Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Bayramları neþe ve sevinç günleri olarak ilan eden Efendimize sonsuz salat ve selam olsun.

Bayramlar; aynı dinin, aynı inancın ikliminde bizleri birleþtiren, yürekleri bütünleþtiren, kardeþliği pekiþtiren, kırgınlıkları onaran ilahi armağanlardır. Bayramlar, iman kardeþliğinin gerçek tezahür sahneleridir.

Bir ay boyunca kendimizi manevi eğitim kampına aldık. Kirlenen yanlarımızı temizledik. Kaybolan kimliğimizi bulduk. Kırılan, örselenen kalplerimizi onardık. Unuttuklarımızı hatırladık. Kur’an’la yıkılan köprülerimizi yeniden kurduk. Birbirimizle kopan bağlarımızı yeniden birleþtirdik. Maddi yönümüzü aç bırakarak manevi yönümüzü doyurduk. Ve nefsimizi terbiye ettik.

İrademize Allah’ın emir ve yasaklarına boyun eğdirmeyi öğrendik. Müslümanca yaþamayı, kardeþliği, paylaþmayı, kulluğu öğrendik. İftar sofralarında buluþtuk. Aynı ezan sesiyle iftarımızı açtık ve aynı kıbleye yöneldik. Aynı hizada saf olduk. Hep birlikte secdeye vardık.

Aziz Kardeþlerim,
İdrak ettiğimiz bu bayram, aslında kuraklık çeken tüm insanlığın kurtuluþu için akan bir rahmet pınarıdır. Bu bayram, baþkalarını aç bırakarak doyanlara, diğerlerini ezerek muktedir olanlara, ötekilerini yok sayarak var olanlara karþı Hakk’ın yanında yer alanların bayramıdır. Bu bayram, hakka, hakikate, adalete, ahlak ve fazilete çağıranların bayramıdır. Bu bayram, hakikati duyuranların, adaleti yüceltenlerin, iyiliği ve sevgiyi yayanların bayramıdır. Bu bayram, bir Ramazan gecesi olan Kadir gecesinde inmeye baþlayan o Kutlu Söz’ün hakkını verenlerin, Kitabın tarafını tutanların, Kur’ân’ın yanında yer alanların bayramıdır.

Bu bayram, yeryüzünde zalimlerin yanında olmayanların; Rahmet Peygamberi (s.a.s)’in tarafında duranların bayramıdır. Bu bayram, yeryüzünü yangınlarla kasıp kavuranların, zayıfların üzerine basarak yükselenlerin, güç ve kuvvetiyle, silah ve teknolojisiyle kan ve gözyaþı akıtanların tarafını tutmayanların bayramıdır. Bu bayram, insanlığın barıþ ve huzuru için hayrın anahtarı þerrin kilidi olanların bayramıdır.

Kıymetli Kardeþlerim,
Bu bayramda yapacaklarımızı unutmayalım! Bizden bayram neþesi bekleyenlere beklediklerini ikram edelim! Bayramın sevincini ve coþkusunu içimizde hissedelim! Varlık sebebimiz olan anne-babalarımızı; hayatın çilesini birlikte omuzladığımız eþlerimizi sevindirelim. Evlerin canlı bayramları olan çocuklarımızı bayramın coþkusuyla mutlaka tanıþtıralım! Aile büyüklerimize, akrabalarımıza, komþularımıza, arkadaþ ve dostlarımıza hürmet ve muhabbetlerimizi gösterelim. Hastane köþelerinde þifa bekleyenlerin gönüllerini alalım. Bayram yapamayanlara bayram yaptıralım! Yüreklerin en ağır yükü olan dargınlıklara son verelim!

Bizi neþe, sevinç ve huzur içinde toplayıp bir Ramazan Bayramına daha kavuþturan rabbimize þükürler olsun. Rabbim daha nice Ramazanlara, kandillere ve bayramlara sağlık, afiyet ve huzur içinde kavuþmayı nasip etsin.

Değerli Kardeþlerim,
Ne acıdır ki,  bu seneki Ramazan Bayramına manasına uygun sevinç ve coþkuyla değil, buruk ve büyük bir üzüntüyle giriyoruz.  Dünya üzerindeki geliþmeler, hepimizin dikkatini çekmektedir. Dünyanın huzuru kaçmıþtır. İnsanların insanlık değerleri yok olmaya devem ediyor.

Suriye’de, Irak’ta ve dünyanın daha bir çok yerinde cereyan eden feci olaylar yüreklerimizi dağlıyor. Özellikle Anavatanımız Türkiye’de son zamanlarda gözünü kan bürümüþ teröristlerin bombalı saldırılar neticesinde birçok masum canın kaybına yol açılması büyük acılara neden olmaktadır. Hassaten daha geçen hafta İstanbul’da Atatürk Havalimanında bayram öncesinde onlarca masum kardeþlerimizin   hunharca þehit edilmeleri, Batı Trakya Müslüman Türkleri olarak bizi gerçekten derinden üzmüþtür. Ne ramazan, ne bayram tanımayan bu karanlık ruhlu teröristleri Allah’ın kahhar ism-i þerifiyle kahreylesin. Hayatını kaybeden masum kardeþlerimize Allah’tan rahmet, tüm Türk Milletine baþsağlığı, yaralı olanlara da acil þifalar dileriz. Yüce Mevlâ’dan bu terör olaylarının bitmesini ve açılan yaraların kapanmasını niyaz ederim. Allah İslâm âlemine uyanıþ, diriliþ, kardeþlik, dayanıþma, barıþ, huzur ve güven ortamı ihsan etsin.

Aziz Kardeþlerim,
Son zamanlarda devlet yetkililerinden duyduğumuz bazı sözleri bizleri yaralamaktadır. Devlet büyüklerinden hatalarından dönmelerini bekliyoruz.

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı Yunan devletine hiçbir zaman yanlıþ yapmamıþ, aksine devletini savunmuþ, hatta uğrunda þehitler vermiþtir. Bugüne kadar da devletle hiç çatıþmamıþtır. Fakat bu ortamı bozmak isteyenler devamlı sıkıntılar çıkarmak için uğraþ vermektedir. Biz Müslüman insanlarız, her zaman doğrudan yanayız, yanlıþlarla iþimiz yoktur. Biz Osmanlı torunları olarak, köklü bir tarihin mirasçılarıyız. Her fırsatta öküz altında bozağı arayanlar bilsinler ki, huzur hepimize lazımdır. Þunu da ifade etmekte fayda vardır: Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı haklarını demokratik yollardan arayacaktır ve aramaktadır.

Terörle iþimiz yoktur, olmayacaktır. Müslüman Türk’e yakıþır þekilde yaþantımızı devam ettirmeye gayretimiz hiç kaybolmayacaktır. Demokrasi mücadelemiz de haklarımız verilene kadar devam edecektir.

Muhterem Kardeþlerim,
Bizler toplum olarak birbirmizden kopmayalım, birlik ve beraberliğimizi koruyalım, birbirmizi sevelim, sayalım. Dinmizi yaþayalım. Müslüman Türk adetlerine sahip çıkalım. Evlatlarımızı kültürümüze, dinimize, dilimize bağlı yetiþtirelim ki, kıyamete kadar Batı Trakya’da var olalım.

Bu duygu ve düþüncelerle Cenâb-ı Hak’tan sıhhat, afiyet, bol bereket dilerken Ramazan Bayramınızı tebrik ederim. Rabbim bu Bayramı İslâm dünyasında akan kanın durmasını, barıþ ve huzur ortamının sağlanmasını vesile kılsın.Ahmet METE
İskeçe Müftüsü


 
* * *

NOT:

* Müftülüğümüzde bayramlaþma, Ramazan Bayramının ikinci günü (Çarþamba) saat: 17:00 – 19:00 arası olacaktır.

* T. C. Gümülcine Baþkonsolosluğu’nda bayramlaþma; Ramazan Bayramının  ikinci günü (Çarþamba) saat: 19:00 – 21:00 arası olacaktır. 

Share |
Bu yazı 3048 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017