Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 HUTBE-BİRLİKTEN GÜÇ DOÐAR  21.07.2016-10:27Kıymetli Mü’minler!
Yüce dinimizin üzerinde durduğu en önemli konulardan birisi de mutluluğun vazgeçilmez þartlarından olan birlik ve beraberliktir.

Birlik ve beraberliğin olduğu yerde kardeþlik, huzur, bolluk ve rahmet vardır. Dünya ve ahiret mutluluğu ancak Allah’ın kitabına sarılmak, birlik ve beraberlik içinde olmakla mümkündür. Bu konuda Yüce Rabbimiz, Kur’an-ı Kerimde þöyle buyuruyor: “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düþmanlar idiniz de o, kalplerinizi birleþtirmiþti. İþte onun bu nimeti sayesinde kardeþler olmuþtunuz…” (1) Yüce Rabbimiz bizlere bu uyarının ardından, birlik ve beraberliğin ihmal edilmemesini ise þu ayetle hatırlatmaktadır: “Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düþenler gibi olmayın. İþte onlar için büyük bir azap vardır.” (2) Bu nedenle, Tek bir Allah’a, aynı Peygambere ve aynı Kur’an’a inanmıþ olan Müslümanların, “Birlikte rahmet vardır” ilkesiyle hareket etmeleri, asla bölünüp paralanmamaları gerekir. Yüce Allah, Kur’an-ı Kerimde þöyle buyurmaktadır: “İþte bu, benim dosdoğru yolumdur. Artık ona uyun. Baþka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip, O’nun yolundan ayırır. İþte size bunları Allah sakınasınız diye emretti.” (3)

Muhterem Müminler!
Yüce dinimiz İslam, toplumu oluþturan fertleri, bir bütün olarak ele almıþ, onların her birini vücudu oluþturan organlara benzetmiþtir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (sav) þöyle buyurmaktadır: “Birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamette, birbirlerine þefkatte, müminlerin misali, bir bedenin misalidir. Ondan bir uzuv rahatsız olsa, diğer uzuvlar uykusuzluk ve hararette ona iþtirak ederler.”(4)

Toplumları ayakta tutan, birlik ve beraberliktir. Bunun zıddı olan tefrika ise, toplumu içten içe yiyerek, temelden çökmelerine neden olur. Bu nedenle toplumu birleþtiren, barıþ ve güven ortamını sağlayan tek yol, milli ve manevi birlik anlayıþı içinde yardımlaþma ve dayanıþmayı sağlamaktır.

Aziz Kardeþlerim,
Bir haftadır Anavatanımız Türkiye’de gözünü kan bürümüþ hain çete tarafından yapılmak istenen darbe giriþimini, Türk Dünyası’nın bir parçası olan Batı Trakya Müslüman Türkleri olarak bizler de büyük endiþe ve öfkeyle izliyoruz. Kendi milletine ve vatanlarına ihanet eden ve Mehmetçik’i lekelemek isteyen bu hain þebekeyi þiddetle lanetliyor, Allah’a havale ediyoruz.

Allah’a hamd olsun ki, o günden bu yana aziz Türk Milletinin ferasetli devlet ricaliyle birlikte; dik ve dirayetli duruþları, kahraman güvenlik güçlerinin büyük gayretleri, cesaretleri sayesinde bu paralel çetenin yapmıþ olduğu haince kalkıþma elbirliğiyle püskürtülmüþ ve durdurulmuþtur. Bu vesileyle Anavatanımız Türkiye’ye ve tüm Türk Milletine geçmiþ olsun dileklerimizi sunarız. Allah Anavatanımıza zeval vermesin, bir daha böyle karanlık günleri göstermesin.

FETÖ Silahlı terör örgütü tarafından atılan kurþunlar ve bombalar neticesinde hayatlarını kaybeden aziz þehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm Türk milletine baþsağlığı, yaralılara da acil þifalar dileriz.

Aziz Batı Trakya’lı Soydaþlarım,
Anavatanımızda kazanılan demokrasi zaferinin, birlik ve beraberlikle kazanıldığını hepimiz gördük. İþte biz de Batı Trakya Müslüman Türk’ü olarak haklarımızı elde etmek için böyle bir birliğe ve beraberliğe çok ihtiyacımız vardır. Çünkü en büyük silahımız, birlik ve beraberliğimizdir.

Merhum Dr. Sadık Ahmet’in vefatının yıl dönümü olan 24 Temmuz tarihi, aynı zamanda Lozan Antlaþmasının da imzalandığının yıl dönümüdür. Bu vesileyle; DEB Partisi, 24 Temmuz Pazar günü düzenlediği Anma töreninin yanında, haklarımızı elde etmek için de yürüyüþ kararı almıþtır. Bu nedenle önümüzdeki Pazar günü Gümülcine’deki eski DEB Partisi Merkez Binasının önünden vilayete kadar HAK ARAMA YÜRÜYÜÞÜ ve açıklama yapılacaktır. Haklarımızı elde etmek ve daha aydınlık gelecek için hepimiz bu yürüyüþe omuz verelim. Allah haklı mücadelemizi baþarılı kılsın. Amin.


--------------------------------------------------------
1-Al-i İmran,103
2-Al-i İmran,105
3-Enam,153
4-Müslim, Birr,17

Hutbeyi indirmek için buraya tıklayınız...


Share |
Bu yazı 4682 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017