Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 A Ç I K L A M A  01.09.2016-10:45

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı Danıþma Kurulu'nun 23 Ağustos 2016 tarihinde yaptığı toplantıda, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının Eğitim durumunu görüþmüþtür. Yapılan toplantıda 9 Azınlık okulunun kapatılacağı bilgisi değerlendirilmiþ, Azınlığımızın okullarının kapatılmasının kanuni olmadığı dile getirilmiþ ve böyle bir olay karþısında hukuki ve siyasi itirazların yapılması kararı alınmıþtır. Azınlığın tepkisi de ilerideki günlerde kararlaþtırılacaktır.

Doğu Makedonya-Trakya Eyaleti Eğitim Müdürlüğü’nün azınlık ileri gelenleriyle hiç istiþare etmeden, tek taraflı aldığı bu karar ile Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın eğitim alanındaki özerkliğine bir darbe daha vurulmuþtur. Azınlık ilkokullarının son yıllarda kesintisiz kapatılmasına devam edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Baþta Lozan antlaþması olmak üzere, uluslararası ve Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan anlaþmalar ve eğitim protokolleri çerçevesinde azınlık okullarıyla ilgili mevzuata ve özel hukuki statüye aykırı olarak, idari kararlara dayanarak azınlık ilkokullarının kapatılması son derece yanlıþtır.

İkinci olarak; azınlık ilkokullarımızda ders kitabı olarak okutulmak üzere çıkarılan Frangudaki’nin kitapları da hiç bir fayda sağlamamakta, çocuklarımız Yunanca'yı öğrenmeden ilkokuldan mezun olmaktadır. Bütün ilkokul çocuklarına okutulan Yunanca kitapları, azınlık ilkokullarımızda da okutulmasını istiyoruz.

Üçüncü olarak da; okullarda "ierodaskali" sıfatıyla Kur'an-ı Kerim'i ve dini bilgileri Yunanca okutmak için tayin edilen þahısların okutacağı derslerden azınlığımız Türk çocuklarımızın kafasını karıþtırmaktan ve yanlıþ bilgilerle zihinlerini bulandırmaktan baþka hiçbir yararı yoktur. Anadilimiz olan Türkçe ile verilmeyen ve kendileri bile dini bilgilerden yoksun kiþilerce bizi asimile etmeye yönelik olarak maksatlı verilen bu Yunanca din derslerine çocuklarımızın girmemesi için veli olarak okul idaresine dilekçe ile bildirilmesi gerekmektedir. Bu konuda her anne baba çok dikkatli davranmalıdır.

Bizler ülkemiz yetkililerinden yukarıda sıraladığımız bu üç yanlıþtan bir an önce dönmelerini ve eğitim özerkliğimiz çerçevesinde eğitim haklarımızın iadesini bekleriz.


Ahmet METE
İskeçe Müftüsü


Share |
Bu yazı 4911 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017