Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 MEVLİD KANDİLİ  09.12.2016-08:24

Değerli Müslüman Türk Kardeþlerim,
İnsanlığın kurtuluþu için âlemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber; bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) 571 yılında Kameri aylardan Rebiü'l-evvel ayının 12. gecesi doğmuþtur. 11 Aralık 2016 Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gecede ihya edeceğimiz bu mübarek geceye "Mevlid Kandili" denir.

O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almıþ yürümüþ, Allah inancı unutulmuþ, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düþmüþ, dünya yaþanmaz hale gelmiþti.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’in tebliğ ettiği İslâm dini ile dünya aydınlandı, tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eþitlik, adalet ve kardeþlik geldi. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuþtu. O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluþu için çok hayırlı ve mübarek bir baþlangıçtır. Hz. Peygamber’in doğumu, hayatı ve hadis-i þerifleri aslında insanlığın kurtuluþu için Kur’an-ı Kerim’den sonra tek kılavuzdur. Çünkü Peygamberimizin hayatı Kur’an’dı. Onun hayatını örnek almak, Kur’an-ı yaþamak demektir.

Peygamberimiz (s.a.s.); insanlığın þu son zamanlardaki ruhi bunalımlarına, doymayan göz ve kalplerinin tamahlarına, hamd, þükür, sabır ve tahammüllerden uzak hallerine tek dermandır. Kur’an-ı Kerim ve hadisler bizim dünya ve ahiret saadet kaynaklarımızdır. Bunları çokça okumalı ve hayatımızı onlara göre ayarlamalıyız. Bu saadet kaynaklarımızı çocuklarımıza da okutmalı ve onları da Hz. Peygamberi’in hayatı gibi bir hayat yaþamalarını tavsiye etmeliyiz.

“Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim” buyuran Peygamberimizin gerçekten güzel ahlâkla yoğrulmuþ hayat tecrübesini tanımaya, O’ndan yararlanmaya her zaman olduğu gibi bugün de çok muhtacız.

Böylesine yüce ve üstün ahlâklı bir peygamberin ümmetiyiz. Kur'an-ı Kerim'de: “Allah'ın rasûlünde, sizin için en güzel örnek vardır.” (Ahzap, 21.) “Peygamber size neyi getirmiþ ve size neyi emretmiþse onu alın (yapın); neyi yasaklamıþ ise ondan sakının.” (Haþr, 7.) “Kim Peygambere itaat ederse, gerçekte Allah'a itaat etmiþtir.” (Nisa, 80.)

Muhterem Kardeþlerim,
Mevlid Kandili mesajı vesilesiyle Son zamanlarda ülkemiz yöneticilerinin yanlıþ tutum ve davranıþlarını da zikretmeden geçemeyeceğim.

Her geçen gün azınlık sorunları katmerlenerek devam etmektedir. Müftülük, vakıflar, eğitim ve kimlik sorunlarına iyileþtirme yerine hep kötüye doğru bir gidiþ vardır.

Okullar kapatılıyor, eğitim kötüye gidiyor, derneklere baskınlar ve baskıla oluyor. Ülkemizde demokrasinin rahatlığı değil, eziyeti görülüyor.

Geçenlerde Baþbakanın bölgemize geldiğinde Azınlık Lisemizi de ziyaret etti ve dikkatleri azınlık eğitimine çekti. Ümid ederiz ki azınlık eğitimine ve diğer sorunlara antlþma ve sözleþmelerden doğan haklarımız çerçevesinde köklü çözümün getirilmesidir.

Sevgili Kardeþlerim,
Biz Müslüman Türk bir azınlıkız. Her arzumuzu önce Allah’tan isteriz. Unutmayalım, Allah’u Teâlâ çalıþan, birlik ve beraberlik içinde olan, hainlikten, iki yüzlülükten uzak olanlara yardım eder. Bu vesileyle;

-Önce Rabbimizin yolundan gitmeliyiz,
-Doğumunu kutladığımız Peygamberimizin bizlere tavsiyelerini dinlemeliyiz,
-Müslüman kardeþliğimizi yaþatmalı, kardeþimizi satmamalıyız,
-Arkamızdan konuþmamalı, düþmanlarımıza fırsat vermemeliyiz,
-Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı olarak birlik ve beraberlik içinde toplu olarak hareket etmeliyiz,
-Yaþadığımız bu memleketimizde Müslüman ve Türk kalmak için verilen mücadeleyi küçümsememeliyiz,
-Mücadelenin baþında yer alan önderlerimizin bizlere gösterdiği yollardan bu mücadeleye sımsıkı sarılarak devam etmeliyiz.
-Evlatlarımıza dikkat edelim, onlarla ilgilenip iyi yetiþmeleri için eğitelim, gözetelim.
-Aile yapımızın sarsılmaması için eþlerimize karþı sevgi çerçevesinde azami ölçüde önem gösterelim,
-Giyim ve kuþamlarımız Müslümana yakıþır bir tarzda olsun. Hanımlarımızın ve kızlarımızın farklı dinden olanlardan ayrılan yanları olsun,
-İçki, kumar, uyþturucu hayatları bitiren haramlardır. Bunlardan azami derecede kaçınalım ve çocuklarımızı da koruyalım.

Bu saydıklarım, doğumunu kutladığımız Peygamberimizin bizlere çizdiği yolun bir kısmıdır. Allah bizleri kendisine kul, habibine ümmet eylesin.

Bu vesileyle selâm ve hürmetlerimle Mevlid Kandilinizi tebrik eder, bu kutlu doğum gecesi olan Mevlid Kandili hepimiz için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim’den niyaz ederim.


Ahmet METE
İskeçe MüftüsüShare |
Bu yazı 2331 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017