Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 HUTBE - ZAMANI DEÐERLENDİRMEK  30.12.2016-08:42

Muhterem Müslümanlar!
Yüce Allah’ın bizlere önemli lütufların-dan birisi de zaman nimetidir. Akıp giden zaman içerisinde bize emanet edilen ömrümüzü tamamlamaktayız. Bu dünyada yolcuyuz ve günün birinde ebediyet âlemine yürüyeceğiz. “Yalnız azamet ve ikram sahibi Rabbi’nin zâtı bâki kalacak.” (1) mealindeki âyette ifade edildiği gibi, Allah Teâlâ’nın zâtı dıþında bütün varlıklar fânidir.

Kur’ân-ı Kerim’de zamanın önemine þöyle dikkat çekilmiþtir. “Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak, iman edip de sâlih ameller iþleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler baþka.” (2)

Değerli Müminler!
Bilindiği üzere, bir miladi yılı tamam-layarak yeni bir yıla girmek üzereyiz. Ancak ne yazık ki, bu yılı çok acıklı tablolarla tamamlamak üzereyiz. Anavatanımız Türkiye’de þer odakları ve fetö terör örgütü tarafından tertiplenen 15 Temmuz darbe giriþimi, hain teröristlerce düzenlenen bombalı saldırılar ve neticede yüzlerce þehit, yine uzun zamandan beri, hassaten son günlerde Suriye’de Halep’te yaþanan insanlık dramı; binlerce masum insanın ölümü, hayatta kalmaya çalıþanlar da evsiz - barksız, aç susuz kalmaları, büyük acılar bizi derinden yaralıyor. Bu vesileyle Batı Trakya Türk Azınlığı Danıþma Kurulu’nun baþlattığı yardım kampanyasını tekrar hatırlatmak istiyorum. Biraz olsun yaralarını sarmak için bu kampanyaya destek verelim. Yeni yıla girmeye hazırlandığımız bu günlerde, Rabbimizden bir an önce bu acıların dinmesini niyaz ederiz. Terörün bitirilmesi ve huzurun sağlanması için mücadele edenlere Allah yardımcıları olsun. Bu uğurda canlarını feda eden þehitlerimize de rahmet eylesin.

Aziz Kardeþlerim,
Yeni Bir yılı daha geride bırakırken, hayat defterimizden bir sayfa daha eksilecektir. Bir adım daha âhirete doğru yaklaþıyoruz. Geçmiþimize yönelik bir muhasebe yaparak bu yılı değerlendirelim. Kendimiz adına, milletimiz ve insanlık uğruna ne gibi güzellikler, hayırlar, fedakârlıklar yaptığımıza, yapacağımıza bakmamız gerekir. Yeni bir yıla yaklaþırken yılbaþı çerçevesinde yapılan kutlamalar bizim milletimiz yönünden dini, ahlaki ve kültürel hiçbir temele sahip değildir. Evlerimizi ıþıklandırmak, çocuklarımıza noel elbisesi giydirmek, aklı ve sağlığı tehdit eden içki tüketimi, aile bütçesini tahrip eden kumar, gece sabaha kadar uygun olmayan mekânlarda vakit geçirmek ve kumara vesile olan oyunları oynamak dini, milli ve kültürel değerlerimizle bağdaþmamaktadır ve dinen haramdır. Bu tür davranıþlar, ahlaki yozlaþmaya ve kültürel tahribata sebep olmaktadır. Dini değerlerimize sahip çıkmak, çocuklarımıza ve gençlerimize aynı hassasiyeti vermek hepimizin görevidir.

Değerli Kardeþlerim!
Dünya ve ahiret saadetini kazanmak, sınırlı olan ömrü iyi kullanmamıza bağlıdır. Geçen her dakika, her saat, her gün ve her yıl ömürden eksilmektedir. Zaman bizim için en büyük sermayedir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in ifadesi ile “Akıllı Müslüman, kendini hesaba çekip, ölüm ötesine hazırlık yapan kiþidir.” Hutbemi Peygamber Efendimizin bir mübarek sözü ile bitirmek istiyorum. “İki nimet vardır ki, insanoğlu bunlarda hep aldanmıþtır: Sağlık ve boþ vakit.”

1. Rahman, 55/27, 2. Asr, 103/1-3, 3 (Tirmizi, Zühd 1)


Share |
Bu yazı 2132 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017