Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 İSKEÇE MÜFTÜLÜÐÜ'NDEN MUHTEÞEM AÞURE ETKİNLİÐİ  26.01.2010-12:25
İskeçe Müftülüğü'ne bağlı Bayan İrþad Ekibi tarafından geleneksel hale gelen "Aþure Günü" etkinliği 21 Ocak Perþembe 2010 tarihinde İskeçe Politia salonunda gerçekleþti.

Sadece bayanlara yönelik organize edilen Aþüre Etkinliği'ne yaklaþık 3 - 4 bin arası bayan katıldı. Aþure etkinliğine gelen bayanların bir kısmının salona girememesi aslında büyük kalabalığın kanıtı oldu.

Aþure etkinliğine, İstanbul Müftülüğü'ne bağlı bayan ilahi korosu 25 kiþilik bir grup ile katıldı. Katılanlar arasında T.C. Diyanet İþleri Baþkanının değerli eþi Emine Bardakoğlu, İstanbul Müftüsü eþi bayan Gül Çağrıcı, İstanbul Müftü Yardımcısı bayan Dr. Kadriye Avcı Erdemli bulunuyordu.

Etkinliğe ayrıca, T.C. Gümülcine Baþkonsolosu Mustafa Sarnıç beyin eþi bayan Esin Sarnıç, Danıþma Kurulu Baþkanı ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete ve eþi Atike Mete, İskeçe Milletvekili Çetin Mandacı ve eþi Gülsüm Mandacı, Gümülcine Müftüsü İbrahim Þerif ve eþi Celile Þerif, İskeçe Müftü Yardımcısı Ahmet Hraloğlu ve eþi, İskeçe Müftü Yardımcısı Fatma İmam ve Müftülük çalıþanları, İskeçe Vaizler Temsilcisi Hamdi Bekir ve eþi, İskeçe İl Meclis Üyesi Gülbeyaz Karahasan ve Azınlık İl Meclis Üyeleri eþleri, İskeçe Belediye Baþkan Yardımcısı Sabri Bektaþ'ın eþi, B.T.A.Y.T.D. İskeçe Kadın Aile ve Kültür Kolu Baþkanı Sevkan Tahsinoğlu ve üyeleri, İskeçe Türk Birliği Baþkanı eþi ve Kadınlar kolu Baþkanı Nevriye Hasanoğlu ve üyeleri, İskeçe Belediyesinde Eþitlik Listesi üyeleri ile çok sayıda bayan soydaþ katıldı.

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete yaptığı açılıþ konuþması ile etkinlik baþaladı. Müftü Mete konuþmasında þu hususlara dikkat çekti:

"Öncelikle yapılan bu muhteþem aþure etkinliğimize katkıda bulunan baþta T.C. Diyanet İþleri Baþkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı beylere ve yine farklı þekilde etkinliğimize destek sağlayan herkese teþekkürlerimizi bir borç biliriz. Ayrıca bu gece muazzam kalabalıktan dolayı da memnuniyetimizi ifade ederken, yoğun kalabalıktan dolayı geri dönen bütün hanım annelerimizden ve bacılarımızdan özür diliyorum. Ve þunu anlıyorum ki, artık bizlere salonlar yetersiz gelmektedir. Bundan sonraki etkinliklerimizi daha büyük mekanlarda yapma sözünü veriyorum. Bu vesileyle böyle yoğun ve kalabalık bir ortamda gösterdiğiniz sabır dolayısıyla hepinize teþekkür eder, Cenab-ı Allah bizleri mahþer gününde Bu þekilde Hz. Muhammed'in Livaül Hamd sancağı altında toplamasını niyaz ederim."

Daha sonra aþure etkinliğinin anlam ve önemini belirten konuþmayı İstanbul Müftü Yardımcısı Kadriye Avcı Erdemli yaptı.

Erdemli konuþmasında Aþure Günü'nün dinimizdeki kutlama serüvenini ve meþruiyetini dile getirdi. Ve bu tür etkinliklerin inancımızda farz ve sünnet olmadığını, lakin kardeþlerimizi birarada sevgi ve hoþgörü içerisinde yaþamalarına vesile olduğunun ifade etti.

Etkinlik, İstanbul Müftülüğü Bayan İlahi Korosu'nun seslendirdiği birbirinden güzel kaside ve ilahilerle son buldu.
Share |
Bu yazı 4671 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017