Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
 BATI TRAKYA TÜRK HEYETİNİN TEMASLARI  10.02.2010-13:31
29 Ocak 2010 Cuma sabahı Mehmet Hilmi, Mehmet Emin Aga ve Dr. Sadık Ahmet'e çelenk koyarak baþlayan kutlamalar, 29 Ocak Direniþ Günü Filia Düğün Salonunda gerçekleþen gece ile Batı Trakya'da son buldu.

30 Ocak 2010 Cumartesi günü de İstanbul'da gerçekleþtirilen bir çalıþma kurultayında da Batı Trakya sorunları ele alındı ve tartıþıldı.

1 Þubat 2010 Pazartesi günü de sırasıyla Sabah gazetesi, TRT, Zaman gazette, İstanbul Müftülüğü'nün ziyareti ardından Tek Rumeli televisyonunda program yapıldı.

2 Þubat 2010 Salı günü de programımıza Anıtkabir'e çelenk koyarak heyet çalıþmamıza baþladık.

AK parti grup baþkanvekili Sayın Suat Kılıç ile yapılan görüþmelerden sonra AK parti grup toplantısına katıldık.

Toplantıdan sonra MHP Genel Baþkan Yardımcısı Sayın Ahmet Deniz Bölükbaþı ile görüþüldü.

Sayın Cumhurbaþkanı Abdullah Gül'le yapılan ziyaretten sonra CHP Genel Baþkanı Sayın Deniz Baykal ziyaret edildi.

3 Þubat 2010 Çarþamba günü görüþmelere AK parti merkezinde milletvekili Sayın Mehmet Müezzinoğlu'nun verdiği kahvaltı ile baþnladı.

T.B.M.M. Baþkanı Sayın Mehmet Ali Þahin ile olan ziyaretin ardından, Baþbakanlığa gerçekleþtirilen ziyarette Sayın Baþbakan Recep Tayyip Erdoğan'la beraber Faruk Çelik ve Kürþat Tüzmen de hazır bulundular.

Dıþiþleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun ziyaretinden sonra Diyanet İþleri Baþkanı Sayın Prof.Dr. Ali Bardakoğlu ve yardımcıları ile görüþme yapıldı.

4 Þubat 2010 Perþembe günü Sayın Birol Dok ve Sayın Yusuf Sarınay'la yapılan görüþmelerin ardından Genel Kurmay Baþkanlığı'nı da nezaket ziyaretinde bulunuldu.

Temasların sonunda İstanbul'da sergilenmekte olan "İstanbul'da Tanzimat Öncesi Rum Ortodoks Kiliseleri" sergisi de ziyaret edildi.

Yapılan tüm ziyaretlerde sorunlar sorulmadıkça dile getirilmemeye çalıþıldı. Çünkü azınlıklar sorununu hem vatanımız hem de anavatanımız yetkilileri tarafından bilinen bir konudur. Yapılan temaslarda iki ülke arasındaki dostluk ve yakınlaþma çerçevesinde anavatanımız yetkililerine Batı Trakya meselesini gündemde tuttukları için teþekkür ettik. Aynı teþekkürlerimizi atılan yeni adımlardan dolayı sayın Baþbakanımız Yorgo Papandreu'ya da iletmek üzere randevu isteyeceğimizi milletvekillerimize ilettik.

Yapılan temasların faydalı olduğuna inancım tamdır. Batı Trakya Türkleri ve İstanbul Rumları iki devlet arası iliþkilerde köprü vazifesi görmektedir. Bu uğurda yapılan çalıþmaları hem takdirle takip ediyor hem iki ülkeye de teþekkür ediyoruz.

Dostluktan hiç kimse kaybetmez...
Share |
Bu yazı 4267 kez görüntülenmiştir...

Bütün haberler için buraya tıklayınız...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017