İskeçe Müftülüğü Logosu
BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI
İskeçe Müftülüğü

HUTBE - MİLLÎ VE DİNÎ HASLETLERİ KORUMAK

26-01-2017

HUTBE - MİLLÎ VE DİNÎ HASLETLERİ KORUMAK

 

Muhterem Müslüman Türk Kardeşlerim,
Bir milletin bekası millî ve manevî değerlerine sahip çıkmasıyla mümkündür. Millî ve manevî değerlerine sahip çıkmayan ve başka milletleri körü körüne taklit edip kültürel değerlerini kaybeden toplumlar tarih sahnesinden silinip gitmişlerdir. Bu yüzden, bir toplumu içten yıkmak isteyenler; dinî ve millî değerlerini yok etmeye, örf, adet ve geleneklerini unutturmaya çalışmaktadırlar. 

Aziz Cemaat,
Yüce Allah, dinî ve ahlâkî prensiplere sahip çıkmamızı, O’nun bizim için seçip beğendiği hayat tarzından başka bir yol aramamamızı emretmiş ve şöyle buyurmuştur: “İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar, sizi parça parça edip, O’nun yolundan ayırır. İşte bunları Allah sakınasınız diye emretti.” (En’âm, 6/153) 

Millî ve manevî değerlerine, örf, adet ve geleneklerine bağlı olan toplumlar, sahip oldukları bu değerler sayesinde ayakta kalabilmişlerdir. Dinî ve ahlâkî değerleri ihmal ederek, sadece maddî güce dayanarak varlığını sürdürmeyi amaçlayan toplumlar ise, yok olup gitmişlerdir.

Batı Trakya Müslüman Türk Toplumu olarak üzerimize düşen görev, sorumluluk bilinci içinde birlik ve dirliğimizi korumaktır. Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki, biz Müslüman Türk toplumuyuz. Bizi böyle bir toplum  yapan; yani öteki toplumlardan farklı kılan şey, kendimize ait olan dilimiz, tarihimiz, dinimiz, gelenek ve göreneklerimiz, folklorumuz, kısacası millî ve dinî değerlerimizdir.

Muhterem Kardeşlerim,
Yakın geçmişte Batı Trakya Müslüman Türkleri olarak milli ve dini hasletlerimizi koruma adına verdimiz mücadeleyle bütün dünyaya ne olduğumuzu bildirdik. İşte 29’ncu yıldönümü olarak Pazar günü ihya edeceğimiz gün olan 29 Ocak 1988, Batı Trakya Türkleri’nin kimliklerinin inkarına karşı suskunluğunu bozduğu gündür. Batı Trakya Türk Azınlığının milli kimliğinin inkârı yanı sıra, Müftülüklerimizin dikte yöntemlerle gasp edildiği, ecdadımızdan kalan vakıf mallarımızın talan edildiği ve azınlık eğitiminin özerk statüsünü her geçen gün delmeye devam edildiği için 29 Ocak 1988’de protesto edilerek gür bir sesle dünyaya duyurulduğu onurlu gündür. İşte böyle bir günü, bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü kısıtlama ve insan hakları ihlallerine karşı verdiğimiz onurlu mücadelenin milâdı olarak anmaya devam edeceğiz.

Değerli Kardeşlerim,
29 Ocak günü, toplumumuz için bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Yıllar geçse de unutulmaması ve unutturul-maması gereken bir gündür. Bu tarihi gün Batı Trakya Türk Azınlığının hak arama mücadelesinin onurlu bir sayfasıdır. Bu vesileyle Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu’nun Gümülcine Türk Gençler Birliği’nde Pazar günü saat 18:00’de düzenlediği anma etkinliğine herkes davetlidir. 29’ncu yıldönümünü ihya ettiğimiz bu “Milli Direniş Günümüz” mübarek olsun.