İskeçe Müftülüğü Logosu
BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI
İskeçe Müftülüğü

MİRAÇ KANDİLİ MESAJI

11-04-2018

MİRAÇ KANDİLİ MESAJI

 

Değerli Müslüman Türk Kardeşlerim!
Bu gece mübarek Miraç Kandilidir. Miraç Kandili, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimizin, gecenin bir anında Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya, oradan da göklere seyahat ettirildiği mübarek gecenin adıdır.

Nitekim Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de; "Kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i Haram’dan kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Doğrusu O, işitir ve görür." (İsra:1) buyurmuştur.

Hak Teala Hazretleri ilahi mükafatla şereflendireceği kullarını çeşitli imtihanlardan geçirmektedir. Peygamber Efendimiz de bir takım sıkıntılarla karşılaşmış, fakat hepsine göğüs germiştir. Bunlardan bazıları; yetim olarak büyümesi, Peygamberlik göreviyle şereflendiği zaman amcası Ebu Lehep gibi en yakın akrabalarından işkence görmesi, İslam’ın yayılmaya başlamasıyla Mekkeli müşrikler Peygamberimizin önünü kesmek için çeşitli entrikalar çevirmeleri ve şiddetli işkenceler yapmaları, insanlık tarihinde eşine az rastlanan işkencelerden biri olan bütün Müslümanları ekonomik ablukaya alınması, en sıkıntılı günlerinde Peygamberliğin onuncu yılında onun en büyük destekçisi, ilk Müslüman olan Hanım eşi Hazreti Hatice’nin vefatı, çok kısa arayla her ne kadar Müslüman olmadıysa da onu koruyan amcası Ebutalib’in ölümü, bunun üzerine gittiği Taif denilen yerde oranın halkı tarafından büyük hakaretlere maruz kalması.

Aziz Kardeşlerm!
Cenab-ı Hak, dinini tebliğ uğrunda her fedakarlığa katlanan sevgili peygamberini desteksiz bırakmamış bütün bu sıkıntılı günlerin ardından onu Miracla mükafatlandırmıştır. Mirac, Medine’ye hicreten birbuçuk sene evvel Recep Ayı’nın 26’yı 27’ye bağlayan gece (13 Nisan 2018 Cuma akşamı) cereyan etmiş ve gerek Peygamberimiz, gerekse Müslümanlar için büyük teselli kaynağı olmuştur.

Peygamberimizin hayatı içinde önemli bir yeri olan Miraç, Allah’ın sevgili Resülünden başka hiç kimseye sunmadığı ilahi bir ihsandır. Yüce Peygamberimiz için pek büyük şan ve şerefle dolu olan Miraç mucizesi, biz Müslümanlar için de ilahî rahmetler ve lütuflarla doludur.

Miraç olayının biz Müslümanlar için en önemli sonuçlarından birisi hiç şüphe yok ki, dinin direği olan namazdır. Namaz, bize bir miraç hediyesidir. Onun içindir ki, namaz mü’minin miracı olmuştur. Nasıl ki, yüce Peygamberimiz Miraç’ta vasıtalardan arınmış olarak Mevlası ile karşı karşıya geldi ise, mü’min de namazda vasıtasız olarak doğrudan doğruya Rabbinin huzuruna çıkar; sadece O’na kulluk etme ve sadece O’ndan yardım isteme fırsatı bulur. Eğer mü’min, günde beş vakit namazını dikkatle ve huşu içerisinde kılacak olursa o namaz onun için bir miraç olur, kul onunla Hakka yol bulur.

Böyle müstesna bir gece vesilesiyle sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e vahyedilen, insanlığı mutluluğa götürecek prensipleri de hatırlamak lazımdır. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de Miracın ruhi hallerinden söz edilirken: "Allah kuluna vahyedeceğini etti" (Necm:10) buyurulmaktadır. Bu vahyedilen hakikatleri şöylece özetleyebiliriz:

"Allah’a ortak koşulmayacak, yalnız O’na kulluk edilecek ve yalnız O’ndan yardım istenecektir. Anne ve babaya hürmet edilecek, onların duaları alınacaktır. Zinaya yaklaşılmayacaktır. Haksız olarak kimsenin canına kıyılmayacaktır. Yetimlere iyi muamele edilecektir. Ölçü ve tartıda doğruluk üzere olunacaktır. Bilmediğimiz bir şeyin ardından körükörüne gidilmeyecek, şuurlu hareket edilecektir. Yeryüzünde kibir ve gurur taslayarak yürünmeyecektir." Bu saydığımız prensipler hiç şüphe yok ki bir toplum için gerekli bütün ahlak ve fazilet kurallarını ihtiva etmektedir. İşte Miraç gecesi böyle mübarek bir gecedir. Bu geceyi ihya ederken bu gecede vahyedilen üstün gerçeklere kulak vermeliyiz. Miraç’ın özünde, kötülükten arınma, paylaşma, düşünme, sorumluluk taşıma, fedakarlık vardır.

Aziz Soydaşlarım!
Dünya üzerinde yapılan katliamları, haksızlıkları hepiniz müşahade etmektesiniz. İnsanın değeri cebindeki para kadar olmuştur. Halbuki insan Allah’u Teala ile Miraçta yakın oturan tek varlıktır. Mahlükatın en şereflisidir. Bu vesileyle Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı olarak biz evlatlarımızı iyi yetiştirelim, okutalım veya okumuyorlarsa, hiç olmazsa bizim en temel değerlerimiz olan dinimizi, ana dilimiz olan Türkçemizi, örf - adet ve ananelerimizi en iyi bir şekilde öğrenmeleri için azami gayret gösterelim ve dinî ve millî hasletlerle bezenmiş evlatlar olarak yetiştirelim. Unutmayalım, bir toplumun bekası, o toplumun dinî ve millî hasletlerine sahip çıkmasıyla mümkündür. Bunun yanında insanlara, kardeşlerimize, komşularımıza değer verelim. Çünkü verdiğiniz değer kadar değer görürsünüz. Allah cümlemizi eşref-i mahlükattan olabilemeyi ve eşref-i mahlukata gerekli değeri verebilmeyi nasip etsin.

Buna göre, kandilleri birer fırsat bilmeli, bu müstesna zaman dilimlerinde Allah’a daha da yakın olmaya çalışılmalıyız. Bilelim ki, Allah’a yakınlık, O’nun emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği şeylerden kaçınmakla mümkündür. Bu vesileyle, barış ve huzur dolu bir dünya için ve Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın daha aydınlık yarınlara kavuşmasına vesile olması dileğiyle gönül aydınlığı olan Miraç Kandiliniz mübarek olsun.


Ahmet METE
İskeçe Müftüsü