İskeçe Müftülüğü Logosu
BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI
İskeçe Müftülüğü

MEVLİD KANDİLİ

06-11-2019

MEVLİD KANDİLİ

 

Değerli Müslüman Türk Kardeşlerim,
Alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’in dünyaya teşriflerinin bir yıldönümüne daha ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız. O’nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır. O gecenin sabahı gerçekten de feyizli bir sabahtı. İnsanlık için yepyeni bir gün doğmuş, aydınlık bir devir açılmıştı. Bir fazilet güneşi ve hidayet meşalesi olan sevgili peygamberimizin gönderilişi, Yüce Allahın bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir. Bu hususta Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmuştur:
"Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkardan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler." (Al-i İmran, 164)

Aziz Kardeşlerim,
Peygamberimiz (s.a.s.)’in doğumu, Rabiülevvel ayının 12. Pazartesi gecesi idi. Bu yıl Peygamberimizin doğum gecesi olan Mevlid Kandili; kameri takvime göre Rabiülevvel ayının 12’si "8 Kasım 2019 Cuma gecesidir.

Peygamber Efendimiz, peygamberlikten sonraki hayatı ile insanlar için her bakımdan örnek olduğu gibi, peygamberlik öncesi yaşayışında da, kendisini tanıyan herkesin güven, saygı ve takdirini kazanmıştı. Bu yüzden Mekkeliler O’na, daha çocukluk döneminden itibaren "Muhammedü’l-emin" (yani güven duyulan, kendisine güvenilen Muhammed) diyorlar; hiç kimseye güvenip teslim edemedikleri en kıymetli şeylerini O’na emanet ediyorlardı.

Sevgili Peygamberimiz, güler yüzlü, nazik tabiatlı, ince ve hassas ruhlu idi. Katı yürekli, sert ve kırıcı değildi. Kendisinden sert ve kaba hiçbir söz duyulmazdı. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Al-i İmran Sûresi’nin 159. ayetinde:
"Allah’ın rahmeti eseri olarak sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın, şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi." buyurulmuştur.
Peygamberimizin özü sözüne uygundu. Hiç kimse ile alay etmez ve kimsenin dedikodusunu yapmazdı. Kimseye küsmez, küskünleri barıştırır, suçluları affederdi. Büyüklere hürmet, küçüklere şefkat gösterir; yetimlere, dul kadınlara ve ihtiyacı olanlara çok acır, onlara elinden gelen yardımı yapardı. Kadınların haklarına çok dikkat eder, komşu hukukuna riayet eder, hayvanların hakları hususunda da büyük titizlik gösterirdi.

Değerli Kardeşlerim,
Böylesine yüce ve üstün ahlaklı bir peygamberin ümmetiyiz. Kur’an-ı Kerim’de: "Allah’ın rasulünde, sizin için en güzel örnek vardır." (Ahzap, 21.) "Peygamber size neyi getirmiş ve size neyi emretmişse onu alın (yapın); neyi yasaklamış ise ondan sakının." (Haşr, 7) buyurulmaktadır.
O halde Sevgili Peygamberimiz’i iyi tanıyalım. O’nun hayatını, örnek yaşayışını, üstün ahlakını, güzel öğütlerini anlatan kitapları alıp okuyalım. Çocuklarımıza küçük yaştan itibaren Peygamberimizi öğretelim. Onların temiz kalplerine Allah ve Peygamber sevgisi yerleştirelim. Mevlid Kandilini ihya ederken bütün hayatımızda, her işimizde, O’nu kendimize örnek edinelim ve O’nun gösterdiği nurlu yoldan ayrılmayalım.

Sevgili Kardeşlerim,
Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı olarak gelecek kuşaklarımıza Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’in hayatını öğretmemiz ve Peygamber sevgisini aşılamız gerekmektedir. Okullarda verilen eğitimin hayata uygulanması için anne babalar olarak takip etmemiz lazımdır.

Peygamberimizin tüm hayatı; çocukluğu, gençliği, evliliği ve İslam’ı yüceltmek için verdiği mücadelesini örnek almamız ve yaşamamız temel görevlerimizden olmalıdır. Unutmayalım ki onun hayatı Kur’an’ın aynen uygulanmasıydı. Bundan dolayı Kur’an’ı anlamak için, Peygamberimizi örnek almamız şarttır.

Bu mevlid kandili mesajı vesilesiyle, ikinci bir husus olarak da Azınlık davasını unutmadan hayat şartlarına göğüs germemiz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın sıkıntıları gerçekten çok ve zor şartlarda varlığını devam ettiriyor. Fakat imtihan dünyasında olduğumuzun bilincinde olarak hepimiz birlik ve beraberlik içinde mücadele etmemiz gerekmektedir.

Evlatlarımızın eğitimiyle yakından ilgilenmeli, onları hem dini, hem milli hasletlerle yetiştirmeliyiz.

Üçüncü husus da, vakıf mallarının tapu kadastro bildirimlerini yapmadıysanız mutlaka yapmanızı hatırlatmak isterim. Aksi taktirde dedelerimizin yadigarı vakıf mallarını gelecek kuşaklara aktarmamış olacağız.

Değerli Kardeşlerim,
Bu gece ihya ettiğimiz Mevlid Kandili vesilesiyle, hepinize sevgi ve saygılarımı gönderirken, hastalarımıza acil şifalar, ölmüşlerimize Allah’tan rahmet dilerim. Hazreti Peygamberle mahşerde ve cennette buluşabilecek güzel ameller yapabilmeyi Rabbim cümlemize nasip etsin. Kutlu doğumun aydınlığında Peygamberimizin hayatını örnek alarak sevgi dolu, kardeşçe, barış ve huzur içinde bir hayat yaşamak temennisiyle Mevlid Kandiliniz Mübarek olsun.


Ahmet METE
İskeçe Müftüsü