İskeçe Müftülüğü Logosu
BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI
İskeçe Müftülüğü

FAZİLETLİ İSKEÇE MÜFTÜMÜZ MUSTAFA TRAMPA’DAN MEVLİD KANDİLİ MESAJI

05-10-2022

FAZİLETLİ İSKEÇE MÜFTÜMÜZ MUSTAFA TRAMPA’DAN MEVLİD KANDİLİ MESAJI

 

Değerli Müslüman Türk Kardeşlerim,

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’in dünyaya teşriflerinin bir yıldönümüne daha ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle Müftü sıfatıyla bu ilk mesajımla sizleri muhabbetle selamlar, Mevlid Kandilinizi tebrik ederim.

 Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır. O gecenin sabahı gerçekten de feyizli bir sabahtı. İnsanlık için yepyeni bir gün doğmuş, aydınlık bir devir açılmıştı. Bir fazilet güneşi ve hidâyet meşalesi olan sevgili peygamberimizin gönderilişi, Yüce Allah’ın bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir. Bu hususta Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmuştur:

“Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki  daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler.”  (Âl-i İmrân, 164)

Aziz Kardeşlerim,

Peygamberimiz (s.a.s.)’in doğumu, Rabiülevvel ayının 12. Pazartesi gecesi, Miladi takvime göre 20 Nisan 571 tarihine denk gelen gece idi. Bu yıl Peygamberimizin doğum gecesi olan Mevlid Kandili; kameri takvime göre Rabiülevvel ayının 12’si 7 Ekim Cuma gecesidir. Bu gece Sevgili Peygamberimizi anarken, Rabbim bizi ahlakıyla ahlaklandırsın ve şefaatine nail eylesin.

“Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim” buyuran Peygamberimizin, gerçekten güzel ahlâkla yoğrulmuş hayat tecrübesini tanımaya, O’ndan yararlanmaya her zaman olduğu gibi bugün de çok muhtacız.

Böylesine yüce ve üstün ahlâklı bir peygamberin ümmetiyiz. Kur’an-ı Kerim’de: "Allah’ın rasûlünde, sizin için en güzel örnek vardır." (Ahzap,  21.)

"Peygamber size neyi getirmiş ve size neyi emretmişse onu alın (yapın); neyi yasaklamış ise ondan sakının.” (Haşr,  7.)

"Kim Peygambere itaat ederse, gerçekte Allah’a itaat etmiştir." (Nisa, 80.)

"Şüphesiz sen, büyük bir ahlâka sahipsindir." (Kalem, 4.) buyurulmaktadır.

Muhterem Kardeşlerim,

Peygamberimiz (s.a.s.) hayatın her safhasında örnek alınacak model bir şahsiyet olduğunu unutmayalım. Çünkü O, hayatı bütünüyle mükemmel bir şekilde yaşamıştır. Çünkü O, Kur’an-ı Kerim’i tam anlamıyla pratik hayata geçirmiş olup, hayatı Kur’an ahlâkıydı. Bu nedenle çağımızda insanlığın düştüğü ruhi bunalımlardan, manevi hastalıklardan, zulüm ve haksızlıklardan, savaşlardan kurtulmak,  insanca bir hayata; huzura, sevgiye, kardeşliğe, dünya barışına kavuşmak için O’nun sünnetini yaşamaya, örnek yaşantısını hayata hakim kılmaya muhtaçtır. Bunun yolu da O’nu tanımak ve canımızdan bile çok sevmektir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade ediliyor:

“Onlara de ki; eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, hanımlarınız, akrabalarınız, kabileniz, elde ettiğiniz mallar, iflâs etmesinden korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız evler ve meskenler, size Allah ve Rasûlünden ve Allah yolunda çalışmaktan daha sevimli ise, artık Allah’tan gelecek emri bekleyin. Allah böylesi günahkâr topluluğa hidayet nasip etmez.” 9 (Tevbe) / 24

O halde Değerli Kardeşlerim,

Sevgili Peygamberimiz’i iyi tanıyalım. O’nun hayatını, örnek yaşayışını, üstün ahlâkını, güzel öğütlerini alıp hayatımıza uygulayalım. Çocuklarımıza küçük yaştan itibaren Peygamberimizi öğretelim. Onların temiz kalplerine Allah ve Peygamber sevgisini yerleştirelim. Mevlid Kandilini ihya ederken bütün hayatımızda, her işimizde, O’nu kendimize örnek edinelim ve O’nun gösterdiği nurlu yoldan ayrılmayalım.

Sevgili Kardeşlerim,

14 Temmuz 2022 tarihinde vefat eden merhum Müftümüz Ahmet Mete, hepimizi derinden üzdü ve etkiledi. Rabbim kendisine rahmetiyle muamele eylesin, mekanı cennet olsun. Müftümüzün vefatından sonra boşalan müftülük makamını doldurmak için yapılan istişareler neticesinde, Mustafa Kamu ile birlikte 9 Eylül tarihinde seçime girdik. İskeçe Müslüman Türkleri olarak büyük bir sınav verdik ve adeta bir tarih yazdık. Bütün camilerimizde el kaldırma usulüyle gerçekleşen seçimlerde sekiz bine yakın oy kullanıldı. Bu gerçekten büyük bir başarıydı. Çıkan oylama sonucunda çoğunluğunuz iradenizi benden yana kullandınız ve yükü ağır ama bir o kadar şerefli olan Müftülük makamına seçildim. Bana olan güveninizi Allah’ın izni ve inayetiyle boşa çıkarmayacağımı sizlere vurgularken, hepinize şükranlarımı sunarım. Allah cümlemizden razı olsun. Üstlendiğim müftülük makamında çalışma arkadaşlarımla birlikte Rabbim yar ve yardımcımız olsun.  

Değerli Kardeşlerim,

Peygamberimizin doğum yıl dönümünü ihya ettiğimiz bu gecede, Onun hayatını titizlikle takip edip onun gibi yaşamaya gayret göstermeliyiz. Bu hayatın kötülüklerinden kurtulmanın yolu, Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’in yaşantısında gizlidir. Bu duygu ve düşüncelerle Peygamberimizin veladetini tebrik eder, Yüce Mevlâ’dan onun gibi bir hayat sürdürmeyi ve cennette buluşmayı niyâz ederim.

Mustafa TRAMPA

   İskeçe Müftüsü