İskeçe Müftülüğü Logosu
BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI
İskeçe Müftülüğü

HASRETLE BEKLENEN MEVSİM: ÜÇ AYLAR VE REGÂİB KANDİLİ

09-01-2024

HASRETLE BEKLENEN MEVSİM:  ÜÇ AYLAR VE REGÂİB KANDİLİ

 

 

Muhterem Müslüman Türk Kardeşlerim!

Rabbimize şükürler olsun ki, İslam dinine gönülden bağlı Yüce milletimizin “üç aylar” diyerek özel bir önem verdiği Receb, Şaban ve Ramazan aylarının başına ulaşmış bulunuyoruz. Önümüzdeki 11 Ocak Perşembe akşamı Regâib Kandilini kutlayacağız ve üç aylara gireceğiz. Sevgili Peygamberimiz, bu aylarda her zamankinden daha çok ibadet eder ve “Allah’ım! Receb ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır!” diye dua ederdi. Kuşkusuz bu aylar, dünyanın ağır meşgaleleriyle bunalan ruhlarımızı dinlendirmek ve kulluk şuuru içinde Yüce Allah’ın rahmet ve merhametine sığınmak için çok kıymetli fırsatlardır. Bu aylarda yapılacak dualar, tevbe-istiğfarlar, hayır-hasenatlar Rabbimizin katında karşılığını fazlasıyla bulacaktır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) üç aylar hakkında şöyle buyurmaktadır:

 “Receb Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.”

Receb, Şaban ve Ramazan ayları, Yüce Allah’ın ruhumuza ikram ettiği faziletli ve feyizli zaman dilimleridir. Yapılan dileklerin dalga dalga Allah’a ulaştığı, dökülen pişmanlık gözyaşlarının günahları silip yok ettiği fırsatlar mevsimidir.

Üç aylar; geçmişin muhasebesini yaparak ve pişmanlıklarımızdan ders alarak geleceğe iman dolu bir yürekle yepyeni bir sayfa açmak için iyi bir imkândır. Hayatımızda kendimizi hesaba çekip hatalarımızı görmemize vesile olan mübarek üç aylar ve kandiller, dünyevî meşguliyetlerimizden sıyrılıp, yaratılış gayemizi düşünmemiz, yaratan ve yaratılanlarla olan münasebetlerimizi değerlendirmemiz için son derece kıymetli fırsatlardır.

İşte bu günlerde idrak edeceğimiz mübarek üç aylar, başta Yaratıcımıza olmak üzere, ailemize, çocuklarımıza, milletimize ve bütün insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızı bize hatırlatmalı; hata, ihmal ve kusurlarımızdan dönmemize vesile olmalıdır.

Kıymetli Kardeşlerim!

Üç ayların ilki olan Receb ayının ilk Perşembe akşamını Cumaya bağlayan gecesi Regâib Kandili’dir. İnşaallah 11 Ocak Perşembeyi Cuma’ya bağlayan gece Regaib kandilini idrak etmiş olacağız. Regâib; özlenen, istenen ve değer verilen demektir. Bu gece, Yüce Allah’ın ilahî ihsan ve manevî hediyelerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi bir kalple Allah’a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve mü’minlerce gönülden arzulanması sebebiyle “Regâib” diye isimlendirilmiştir.

Aziz Soydaşlarım!

Regâib gecesinde öncelikle yapılması gereken şey; nefis muhasebesidir. Ardından ihmal edilmemesi gereken şeyler ise tövbe ve duadır. Madde ve mânâ arasındaki dengenin madde lehine bozulduğu, insanlar ve toplumlar arasındaki anlaşmazlıkların bütün dünyayı olumsuz yönde etkilediği, merhamet ve hoşgörü yerine silahların konuştuğu bir zamanda nefis muhasebesine, tövbeye ve duaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır. Dinimizin ısrarla tavsiye ettiği nefis muhasebesi ihmal edildiğinde insanın varlığı değersizleşir. Dünyada adaletsizlik, haksızlık, yolsuzluk ve huzursuzluk baş gösterir.

İşte Regâib Kandili, sözünü ettiğimiz nefis muhasebesinin yapılması ve insanın kendine çekidüzen vermesi bakımından bizim için bulunmaz bir fırsattır. Şu halde bu gece hatalarımız varsa onları terk edelim. Kötü duygu ve düşüncelerimizi kalplerimizden atalım. Allah ve Rasûlünü bize unutturan şeyleri bir tarafa bırakalım. Yüce Kitabımızda “Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir.” buyurulmuştur. Öyleyse gönlümüzü ve ruhumuzu kirleten haset, kin, düşmanlık, haksızlık ve zulme bulaşmaktan sakınalım. Birbirimize, akrabalarımıza ve tüm insanlığa sevgiyle ve iyilikle yaklaşalım. Dünyamızı saran düşmanlıklara karşı birlik ve beraberlik içinde olalım. Kalplerimiz bu güzel duygularla dolsun. Allah’ın rahmet ve bereketi üzerimize olsun.

Bu vesileyle, hasretle beklediğimiz “Üç Ayları” ve “Regâib Kandili”nizi tebrik eder, Yüce Mevlâ’dan, bizleri Regâible kendisine rağbet eden, Mirac ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eylemesini niyâz ederim.

 

         Mustafa TRAMPA

                    İskeçe Müftüsü