İskeçe Müftülüğü Logosu
BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI
İskeçe Müftülüğü

TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE MİLLİ DİRENİŞ GÜNÜMÜZ

29-01-2019

TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE MİLLİ DİRENİŞ GÜNÜMÜZ

 

29 Ocak 1988 tarihinde Batı Trakya Müslüman Türkleri, yıllarca maruz kaldığı değişik haksızlıklara ve baskı politikalarına hep bir ağızdan "artık yeter!! dediği ve Yunan yetkililerince inkar edilen "TÜRK" varlığına sarılarak, sahip olduğu haklarından en ufak bir taviz vermeyeceğini tüm dünyaya gür sesiyle haykırdığı onurlu bir gündür. Milli direnişin miladı olan 29 Ocak günü, yıllarca Türklüğümüzün inkar edildiği, Müftülük makamları işgal altında olduğu ve Batı Trakya Türklerinin inanç özgürlüğüne vurulan darbenin bir sonucu olarak tarihe geçmiştir. Bugün dahi 240 imam yasasının çıkarılmasıyla camilerimizi de kontrol altına almak suretiyle ibadet özgürlüğümüzü tamamen kısıtlamak istenmektedir. Yine son dönemde seçilmiş müftülerimizi ve diğer kuruluş başkanlarını yargı önüne çıkarılmaları da  baskıların  yeniden ve daha şiddetli bir şekilde hortladığını görmekteyiz.

İşte 29 Ocak, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının milli kimliğinin inkarı ve dini ve eğitim alanındaki haksız uygulamalardan dolayı Yunan devletinin protesto edildiği gündür. Böyle bir tarihi günü, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü kısıtlama ve insan hakları ihlallerine karşı verdiği onurlu mücadelenin miladı olarak anmaya devam edecektir.

Batı Trakya Müslüman Türk Toplumu olarak üzerimize düşen görev, sorumluluk bilinci içinde birlik ve dirliğimizi korumaktır. Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki, biz Müslüman Türk toplumuyuz. Bizi böyle bir toplum  yapan; yani öteki toplumlardan farklı kılan şey, kendimize ait olan dilimiz, tarihimiz, dinimiz, gelenek ve göreneklerimiz, folklorumuz, kısacası millî ve dinî değerlerimizdir. Bizi ayakta tutan bu değerlerimize sımsıkı sarıldığımız takdirde Batı Trakya’da Müslüman Türk olarak varlığımızı sürdürmemiz mümkün olur. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin.

29 Ocak günü, toplumumuz için bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Yıllar geçse de unutulmaması ve unutturulmaması gereken bir gündür. Bu tarihi gün Batı Trakya  Müslüman Türk Azınlığının hak arama mücadelesinin onurlu bir sayfasıdır. Bu vesileyle 31’nci yıldönümünü andığımız "29 Ocak Milli Direniş Günümüz" kutlu olsun.Ahmet METE
İskeçe Müftüsü