İskeçe Müftülüğü Logosu
BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI
İskeçe Müftülüğü

BULGARİSTAN’DA BAŞMÜFTÜLÜK SORUNU

29-07-2010

BULGARİSTAN’DA BAŞMÜFTÜLÜK SORUNU

 

Bulgaristan Müslümanlarının Baş Müftüsü Nisan 2008’de yapılan Kongre’de belirlenmiş ve seçilen Başmüftü Dr. Mustafa Hacı Aliş görevine başlamıştı. Ancak, eski Baş Müftü Nedim Gencev’in Baş Müftülük yönetiminin yasal olmadığı gerekçesiyle yargıya yaptığı itiraz yerinde görülmüş; Sofya Şehir Mahkemesi ve İstinaf Mahkemesi’nde görülen davaların ardından, konu Yüksek Temyiz Mahkemesi’ne götürülmüş ve Baş Müftülük seçiminin ve Bulgaristan Müslümanlarının hür iradesiyle seçilen Baş Müftü Dr. Mustafa Hacı Aliş’in yasal olmadığı ifade edilmiştir.

Sonuçları itibariyle olumsuzluklara yol açan ve Bulgaristan’da yaşayan Müslümanların birlik ve bütünlüğünü zedeleyen bu karar siyasi amaçlı ve hukuku yaralayıcı olduğundan gelişmeler tarafımızdan kaygıyla izlenmektedir.

Nedim Gencev adlı şahsın AB üyesi olan Bulgaristan’da AB standartlarını bir tarafa bırakarak, hakka ve hukuka uygun olmayan, devlet baskısıyla Başmüftülük makamına getirilmek istenmesi, din özgürlüğüne müdahale etmeye yönelik bir girişim olarak görmekteyiz. Bu haksız uygulamaları şiddetle kınar, en yakın zamanda Müslümanların iradesi doğrultusunda bu sıkıntıların giderilmesini temenni ederim.

İskeçe Müftüsü
Ahmet METE